Okul Yöneticileri GİH Sınıfına Geçirilmelidir

Okul Yöneticileri GİH Sınıfına Geçirilmelidir

“Bütün okul/kurum yöneticileri GİH sınıfına geçirilerek maaş karşılığı derse girme sorumluluğundan kurtarılmalıdır. Branş öğretmeni yöneticilere farklı, diğer yöneticilere farklı yapılan uygulama son bulmalıdır.”


PERSONELMEB.NET/ÖZEL HABER
Branş öğretmeni yöneticilere yapılan maaş karşılığı derse girme hususundaki haksızlık ile ilgili MEB’de hiçbir çalışma olmadığı gibi sendikalardan da bir ses gelmemektedir. Konuyu birkaç defa gündeme getirip, STK olarak üzerimize düşeni yaptık demek, üyelerine haksızlık yapmaktır.
Aslında toplu sözleşme masasında bu sorun çözülebilirdi.

 

Branş öğretmeni halk eğitim, öğretmenevi gibi kurumlara yönetici olarak atandığında, kurumda ders olmadığından maaş karşılığı derse girme gibi bir kaygısı olmamaktadır. Yine sınıf öğretmeni ve ana sınıf öğretmenlerine bu hususta ayrıcalık tanınmıştır. Aslına bakarsanız yasada tanınmayan ayrıcalık iki satır yazı ile tanınmıştır. Sınıf öğretmeni ve ana sınıf öğretmeni yöneticiler maaş karşılığı derse girmeden, ders dışı yönetim görevinden doğan ek ders ücretini hak etmektedirler. Oysa görev yaptıkları okul ve kurumlarında girebilecekleri dersler bulunmaktadır. Burada da derslerin bütünlüğü, sınıf bütünlüğü gibi gerekçeler ileri sürülmektedir. O zaman yasayı uygun hale getirmek gerekir.

Problem 657 sayılı DMK nın 88.maddesidir. Çözümde bu maddededir. Okul/kurum yöneticiliği öğretmenlere ikinci görev olarak verilmektedir. O zaman birinci görevin gereğini öğretmenler yerine getirmek zorundadır. Birinci görevin gereği de 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun 6. madde 2. fıkrasında; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenlerin haftada 6 saat ders okutmakla yükümlü oldukları açıkça belirtilmiştir. İstisna getirilmemiştir. Her ne kadar 657DMK nın 89. Maddesi ile düzenleme yetkisi MEB’e verilmişse de 439 sayılı kanuna aykırı düzenleme yapılamaz.

“Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.”

Kısacası 6 saat aylık karşılığı ders görevinin yerine getirmeden ikinci görev yüklenilmesi doğru değildir. Ama yazılı talimatlar ile uygulama farklı bir hal almıştır. Branş öğretmeni atandığı okul ve kurumun türüne göre derse girmekte ya da girmemektedir. Aynı yöneticilik görevini yerine getiren sınıf öğretmeni ve anasınıf öğretmeni yöneticiler ise hiç derse girmemektedirler.

İlkokul, ortaokul, anaokulu, lise olarak okulları düşündüğümüzde, derse girmemesi gereken okul yöneticisi, ortaokul, lise yöneticisi olmalıdır. Hele şimdi sorun başka bir hal almıştır. Sınıf öğretmeni olup ortaokullarda çalışan yöneticiler var. Ya da tam tersi bir durum sözkonusu… Gerek disiplin olayları açısından gerekse öğretmen-öğrenci-veli profiline baktığımızda ortaokul ve lise yöneticilerinin iş yükünün daha ağır olduğunu görmekteyiz. Yasalar yöneticileri bu hususta ayırmamakla birlikte bakanlık yetkisini yasadan almayan yazılar göndererek bazı yöneticileri maaş karşılığı derse girmekten muaf tutmuştur. Aslında problemin çözümü DMK dadır. Bütün okul yöneticilerini GİH sınıfına geçirerek bu adaletsiz uygulama çözüme kavuşturulabilir. Hiçbir okul yöneticisi maaş karşılığı derse girmemelidir. Bunun için hukuki düzenleme yapılmalıdır.

Cengiz ŞAHİN

Editör

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.