OKULLARDA EK DERS PATLAMASI!

OKULLARDA EK DERS PATLAMASI YAŞANMAK ÜZERE!

Özlük Hakları 19.01.2016, 18:39
OKULLARDA EK DERS PATLAMASI!
 Dershanelerin kapatılması ve kurs ücretlerinin yaklaşık 20 TL’ye çıkması üzerine okullarda kurs veren öğretmen seçimiyle ilgili sorunlar devam ediyor.
Kurslarda ders verecek öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 1. Maddesine göre seçiliyor:

Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

 (2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

 (3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler.  Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar.  Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.


Okullarda yaşananlarla ilgili ortaya çıkan sorunlar:

1- Okul müdürü ve müdür yardımcılarının öncelikle kendilerine kurs yazdıkları ve kalan derslere öğretmeleri yazdıkları şikâyetleri,

2- Kurs verecek olan öğretmenlerin belirli sendikalardan olması şeklide adaletsizlik yapıldığı söyleniyor,

3- Bazı okullarda öğretmenlerin kendi öğrencilerinin kendi kursuna gelmemeleri durumunda derslerinde başarılı olamayacaklarını ima ettikleri şikâyetleri,

4- Okullarda öğretmenler arasında gruplaşmalar olduğu ve öğretmenlerin kendi arkadaşlarını öğrencilere önerdiği iddiaları,

5- İsim yapmış bazı öğretmenlerin fazladan ödemelerle başka okullara transfer edildiği ve aradaki farkın öğrencilerden toplandığı iddiaları,

6- Derste başarısız olan öğrencilere kendi öğretmeleri tarafından yoğun şekilde özel ders verildiği iddiaları,

7- Okullarda kurs veren ve vermeyen öğretmenler arasında oluşan mesafe ve soğukluk.

Bu sorunları daha da çoğaltmak mümkündür.

Bu sorunların çözümü üzerine MEB yetkilileri derhal kafa yormalıdır.

Benden iki çözüm:

1- Branş öğretmenleri yeterli olduğu sürece yöneticiler kurs görevi alamamalıdır.

2- Öğretmen dersine girdiği öğrencilerin kurslarında görevlendirilmemelidir.


Adil TÜRK

personelmebhaber.net
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@