Sosyal Denge Tazminatı 2020'de Ne kadar Olacak ?

Kamuda istihdam edilen personelden bazılarına, aylık maaşlarının dışında her ay “sosyal denge tazminatı” da ödeniyor.

Özlük Hakları 07.11.2019, 09:57
Sosyal Denge Tazminatı 2020'de Ne kadar Olacak ?

Kamuda istihdam edilen personelden bazılarına, aylık maaşlarının dışında her ay “sosyal denge tazminatı” da ödeniyor.

Sosyal denge tazminatı ödenen kurumlarda görev yapan personelin aylık geliri, diğer kurumlardaki emsal personele göre daha fazla olmaktadır.

Sosyal Denge Tazminatı

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında görevli kamu çalışanları (memur, sözleşmeli personel) Sosyal Denge Tazminatı alabiliyor.

Kamu çalışanlarına ödenecek Sosyal Denge Tazminatının aylık miktarı, toplu sözleşmede belirtilen tavanı geçmemek şartıyla, ilgili belediye veya il özel idaresi ile bu yerlerdeki en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirleniyor.

Bu kapsamda, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanlarına 2020 yılında ödenecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilecek.

2020 yılının ilk altı ayında sosyal denge tazminatı miktarı

2020 yılının ilk altı ayı için belirlenen aylık katsayısına göre (enflasyon farkı oluşması durumu hariç), en yüksek devlet memuru aylığı tutarı “1.368 TL” olacak.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir vergisi  ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, %15 oranındaki gelir vergisi dilimindeki personel için bu tazminatın aylık net miktarı (2020 yılının ilk yarısında) en çok “1.016 TL” olacak.

Hal böyle iken, sosyal denge tazminatı ödemesine benzer bir ödemenin diğer kurumlarda çalışanlara yapılmıyor olmasının, aynı unvanlardaki kamu çalışanları arasında eşit olmayan ücret uygulaması yarattığını ve bu nedenle benzer ödemelerin diğer kurumlarda çalışanlar için de yapılmasının sağlanması yoluna gidilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@