YURTDIŞINA MÜLAKATLA ÖĞRETMEN SEÇİMİNE VE 45 YAŞ SINIRLAMASINA YARGI FRENİ

YURTDIŞINA MÜLAKATLA ÖĞRETMEN SEÇİMİNE VE 45 YAŞ SINIRLAMASINA YARGI FRENİ

YURTDIŞINA MÜLAKATLA ÖĞRETMEN SEÇİMİNE VE 45 YAŞ SINIRLAMASINA YARGI FRENİ

 27/09/2011 tarihinde 2011 yılı Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca konuşulan Avrupa ülkeleri ile Afganistan’da) görevlendirilecek öğretmenlerin temsil yeteneği mülakat kılavuzu yayımlanmıştır. Yayımlanan bu kılavuz ile bakanlık tarafından bu ülkelere görevlendirilecek öğretmenlerde yazılı sınav olmaksızın sadece mülakat usulü ile öğretmen seçimi yapılacağı düzenlenmiştir.  Türk Eğitim-Sen olarak Anılan kılavuzun temsil yeteneği mülakatı başlıklı 2. bölümünün ve 1.2. başvuru ve görevlendirme şartları başlıklı “l” bendinde yer alan“sınav başvurusunun son günü itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Açılan dava da Danıştay 2. dairesince 2011/10527E sayılı kararı ile bu maddelerin yürütmesi durdurulmuştur.

         Anılan karar da gerekçe olarak “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine ilişkin 05.06.2003 günlü, 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 7. maddesinin (j) bendinde ve dava konusu Kılavuzun dayanağı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'nun 16.9.2011 günlü, 83 sayılı kararında yapılacak sınavlarda başarılı olmak koşulu düzenlenmiş olmasına karşın Kılavuzda sadece temsil yeteneği mülakatı yapılması öngörülmektedir. Objektif olarak önceden belirlenmiş ve tüm adaylara eşit koşullarda uygulanan mesleki yeterlilik sonucuna başarılı olan adayların temsil yeteneği mülakatına alınarak yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin belirlenmesi gerekirken tek başına temsil yeteneği mülakatı yapılmasının öngörülmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

2011 yılı Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca Konuşulan Avrupa Ülkeleri ile Afganistan'da) Görevlendirilecek öğretmenlerin Temsil Yeteneği Mülakat Kılavuzunun 1.2. Başvuru ve Görevlendirme Şartları başlıklı maddesinin (I) bendinde yer alan sınav başvurusunun son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak koşuluna gelince;

Her ne kadar idareler kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda, mevzuata ve kamu hizmetinin özelliklerine göre genel nitelikli, belirli kişilere yönelik olmayan düzenleyici işlemler tesis etme yetkisine sahip iseler de; üst hukuk normlarında getirilmeyen ve dava konusu Kılavuzdan önce ve sonra çıkarılan kılavuzlarda da yer almayan yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde 45 yaşından gün almamış olmak şartının dava konusu kılavuzda getirilmesinin hukuken geçerli bir gerekçeye dayanmadığı, üst hukuk normlarına ve hukuka aykırı olduğu görülmektedir.” denilmektedir.

         Sadece mülakat sınavı ile 2011 yılı Yurt Dışında (Almanca ve Fransızca konuşulan Avrupa ülkeleri ile Afganistan’da) görevlendirilen öğretmenlerin seçimi hukuki dayanaktan yoksundur. Anılan yargı kararı ile yürütmesi durdurulan madde uyarınca tek başına temsil yeteneği mülakatı yapılarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmelerinin karar uyarınca iptali gerekmektedir.  Bakanlığa daha önce de Danıştay kararlarından da söz ederek mülakat sınavlarına ilişkin kaygı ve düşüncelerimiz aktarmış olmamıza karşın, Bakanlıkça ısrarla mülakat sınavı yapılmak istenmektedir.

Objektif olarak önceden belirlenmiş ve tüm adaylara eşit koşullarda uygulanan mesleki yeterlilik sonucuna başarılı olan adayların temsil yeteneği mülakatına alınarak yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin belirlenmesi gerekirken tek başına temsil yeteneği mülakatı yapılmasına Danıştay “dur” demiştir. Yine hiçbir hukuki gerekçesi olmadan getirilen 45 yaş sınırı da Danıştay tarafından hukuka uygun görülmemiş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Türk Eğitim-Sen bundan önce olduğu gibi bundan sonrada hiçbir hukuksuzluğa sessiz kalmayacak ve hukuksuz uygulamalara geçit vermeyecektir.

İlgili karar için tıklayınız

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.