Aday öğretmenlerin adaylık süreci ve performans değerlendirmeleri hakkında açıklama

banner483

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklama:

Sendikalar 14.05.2015, 22:43 14.05.2015, 22:44
Aday öğretmenlerin adaylık süreci ve performans değerlendirmeleri hakkında açıklama
 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin 2015/13 sayılı genelge ile 2014-2015 performans değerlendirmesine ilişkin duyuru yayınlanmıştır. Bu genelge ve duyuru kapsamında adaylık süreci ve performans değerlendirmesine ilişkin bilgilendirme notu aşağıda verilmiştir.

 

Bakanlık öğretmen kadrolarına atanmazdan evvel devlet memuru olup da bu memuriyetleri sırasında adaylığı kaldırılanlar, 14.03.2014 tarihinden sonra öğretmen olarak atanmış iseler Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin aday öğretmenliğe ilişkin hükümlerine (yeni düzenleme) tabi tutulacaklardır.

 

Daha önce memuriyetleri olup olmadığına bakılmaksızın, 14.03.2014 tarihinden önce öğretmen kadrolarına atanmış olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine (eski düzenleme) tabi olacaklardır.

 

14.03.2014 tarihinden önce öğretmen olarak atanmış olmakla beraber göreve başlamayan ya da adaylığı kaldırılmadan görevden ayrılmış olanlar hakkında da Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri (eski düzenleme) uygulanacaktır. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerin adaylık süreleri şu şekilde hesaplanacaktır: ilk defa göreve başlama tarihinden görevden ayrılma tarihine kadar geçen süre iki yıldan fazla ise adaylıkları hükmen kaldırılacak; adaylık süresince alamadıkları adaylık eğitimi de hizmeti içi eğitim yoluyla alınacaktır.

 

Özel eğitim kurumlarında görevli iken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık Eğitimleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge kapsamında, Bakanlık kadrolarına atanmış öğretmenlerle birlikte ve aynı sürece tabi olarak adaylık eğitimlerini tamamlayıp öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olanlar, Bakanlık öğretmenlik kadrolarına atandıklarında göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın aday öğretmen statüsünde sayılmayacaklardır. Devlet memurluğundaki adaylıkları ise asgari adaylık süresi olan bir yılın sonunda kaldırılacaktır.

 

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen kadrolarında adaylıkları kaldırılmış olanlar ile (b) devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanlar ve halen görev yapmakta olanlar, Bakanlık öğretmen kadrolarına yeniden atanmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin aday öğretmenliğe ilişkin hükümlerine (yeni düzenleme) tabi tutulmayacak; bu kişilerin adaylıkları, göreve başlama tarihi itibarıyla kaldırılacaktır.


 

Performans değerlendirme sürecinde yönetmelikte belirtilen kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle belli bir süre görevde bulunamayan aday öğretmenlerin, her iki performans değerlendirmesi de görev başında bulundukları süre içinde en geç 12.06.2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 

14.03.2014 tarihinden sonra atanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 17.04.2015 tarihinden itibaren geriye dönük -performans değerlendirmesi için gerekli koşul olan- iki ay fiilen çalışma şartını yerine getiremeyenler, yönetmeliğin 16. maddesi kapsamında performans değerlendirmesine tabi tutulacaklardır. Bu kişilerin iki ay fiili çalışma şartını yerine getirdiği ilk dönemde birinci değerlendirmeleri, takip eden dönemde ise ikinci ve üçüncü değerlendirmeleri yapılacaktır.

 

Aday öğretmenlere adaylık süresi içinde amirlerince ilgili mevzuatına göre öğretmenlere yüklenmiş görev ve sorumluluklar dışında başkaca bir görev ve sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

14.03.2014–05.02.2015 tarihleri arasında ataması yapılan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmeleri 15.05.2015 tarihine kadar, ikinci performans değerlendirmelerinin ise 12.06.2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

17.04.2014–12.06.2015 tarihleri arasında belge ile ispatı mümkün kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevde bulunamayanların performans değerlendirmeleri, mazeretlerinin sona ermesinin ardından performans değerlendirmesi yapılabilecek ilk eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecektir.

 

05.02.2015 tarihinden sonra ilk ataması yapılan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmelerinin 12.06.2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İkinci ve üçüncü performans değerlendirme süreleri ise daha sonra Bakanlıkça belirlenecektir. 

 

MEB 2014 - 2015 Aday Öğretmenlik Genelge Yazısı İçin Tıklayınız
 

MEB Aday Öğretmenlik Adaylık Süreci Genelge Yazısı İçin Tıklayınız

 

banner482
Yorumlar (1)
mağdur olmayalım 6 yıl önce
eş durumu atamasından faydalanalım.sınav olcaksa atandığımız yerde sınava girelim.zaten bir eğitim öğretim dönemi boyunca çalıştık.aileleri perişan etmeyin.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@