AKTİF EYLEM KARARI!

AKTİF EYLEM KARARI!

Aktif Eğitimciler Sendikası İlk eylemini MEB'in Özür Durumu Atamalarında mağdur olan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için “Faks Çekme” yoluyla yapacak


 Sendikamız 2012 Özür Durumu Atamalarında mağdur olan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için 27.08.2012 tarih 36 sayılı FAX EYLEMİ karararını almıştır. Bütün Üyelerimizi Bu Eyleme Katılmaya Davet Ediyoruz.

Örnek Fax Metni ekde (Dosya var) olup çıktısı alındıktan sonra gerekli yerler doldurularak aşağıdaki fax adreslerine gönderilecektir.

Saygılarımızla;

Aktif Eğitimciler Genel Merkezi

İlgili Faxlar:

0312 417 70 27

0312 417 00 83

0312 419 52 51

 

                Sayın:    Ömer DİNÇER

                                Millî Eğitim Bakanı

 

                Eğitimin tüm bileşenlerinin yeniden tasarlandığı bu günlerde, ülkemizin geleceği adına bir vatandaş, bir eğitimci olarak eğitim sistemi içinde atılan her adımı, alınan her kararı ilgi ile takip etmekteyim. Uygulamaya konulan her kararın, eğitimin tüm paydaşlarının ilgi, istek ve beklentilerini azamî ölçüde karşılaması gerektiğini düşünmekteyim.

                Bu kapsamda biz eğitimcileri çok yakından ilgilendiren "2012 Yılı Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" ile ilgili alınan kararlar ve mevcut uygulamalar hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bilindiği gibi "Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Kılavuzu"nda “Öğretmenler; sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir” ifadesi yer almaktadır.

                Özür durumu olarak ifade edilen bu olgu; -sizlerin de bildiği gibi- özel bir durum ve rutin işleyişte var olan kuralların esnetilmesini, yeniden düzenlenmesini gerektirecek personelin hayatının herhangi bir alanında karşılaştığı özel veya meslekî hayatıyla ilgili güçlükleri ifade eden bir durumdur. Personelin çalışma hak ve sorumlulukları göz önüne alındığında aile bütünlüğünün korunması ilkesi, kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının sağlık durumunda yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik alınacak tedbirler ile hayati önemi haiz bir kısım problemlerin varlığı öncelikle değerlendirilmesi gerekli hususlardır. Bu ve benzeri özür durumlarının varlığı, personelin özel ve mesleki hayatındaki ahengi tehdit etmekte,  çalışma ortamında kişisel verimliliğini etkilemektedir.

Bu süreçle ilgili olarak 22 Ağustos tarihinde öğretmenlerin illere göre tercih edilebilecekleri branş ve ihtiyaç listeleri belirlenmiştir. Ancak özür grubu yer değiştirme başvuruları yapılırken başvuru modülünde "Branşınıza ait boş kontenjan bulunmamaktadır" ifadesiyle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle eş durumu, sağlık veya genel ve özel hayatı etkileyen özür durumundan dolayı tayin isteyenler, özürleri olmasına rağmen tayin isteyemez durumuna düşürülmüştür.

                Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı özür durumunda, öğretmenin hayati tehlikede olduğu yetkili kurumlarca tespit edilmiş olması, yasa tarafından tanınan diğer özür durumları belgelendirilmiş olmasına rağmen branşında kontenjan açılmadığı için tayin isteyememektedir.

                Sizlerinde çok iyi bildiği gibi; Anayasanın Ailenin Korunması başlıklı 41. Maddesinde “(Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin “6.” bendinde “Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.” ifadelerine yer verilmiştir.

                Ancak Bakanlığımız 2012 yılı özür durumuna bağlı yer değişikliği ile ilgili yaptığı mevcut uygulamada Anayasa ve 652 sayılı KHK’de yer alan açık hükümleri dikkate almamıştır.

                Sayın Bakanım;

                Bu mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlığımız vakit geçirmeden aşağıdaki çözüm önerilerini dikkate almalıdır.

1.       Özür durumu atamalarında norm kadro durumları dikkate alınmaksızın tüm öğretmenlerin özürlerinin gerektirdiği il/ilçe emrine  atanmaları sağlanmalıdır.

2.       Özür durumu atamalarında illerin norm kadro sayılarının daha az etkilenmesi için becayiş işlemi uygulanmalıdır.

3.       Eş durumu özründen mağdur olan ve eşlerden her ikisi de öğretmen olan meslektaşlarımız, istemeleri halinde ihtiyaç olan diğer illere birlikte atanabilmelidir.

Sayın Bakanım, ülkemizin geleceğinin inşasında önemli sorumluluklar yüklenen biz eğitimcilerin haklı taleplerini gündeminize alarak mağduriyetimizin giderilmesi ve eğitim öğretimin sağlıklı başlayabilmesi için 10 Eylül 2012 tarihine kadar gerekli çalışmaları başlatmanızı arz ederim.

Saygılarımla.

 

İmza                      :

Adı Soyadı           :

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3 Yorum