banner476

Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı da Adana`dan

AKTİF EĞİTİM-SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sendikalar 15.01.2015, 19:39 15.01.2015, 19:39
Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı da Adana`dan
 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin 75 puana dayalı değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin, üyelerimizin açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararları gelmeye devam ediyor.  Adana 1. İdare Mahkemesi de bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Adana 1. İdare Mahkemesinin, üyemiz hakkında 2014/2346 E. sayılı ve 26.12.2014 tarihli, kararında; “(…) dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden (…) yürütülmesinin durdurulmasına, (…) oy birliğiyle karar verildi.” denilmektedir.

Bu ve bunun gibi sayısız karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığından, yargı kararlarını uygulama konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve yürütmesi durdurulan bu haksız işlemlerden sonra görevleri sona erdirilen yöneticilerin başkaca bir işleme gerek görmeksizin görevlerine iade edilmesi beklenmektedir. Aktif Eğitimciler Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyoruz.

 Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız.Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@