banner476

Cuma Namazı İçin İmza Kampanyası Basın Açıklaması ile Başlatıldı

EKSEN Konfederasyon Genel Başkanı Mustafa GÜÇLÜ “İnsanların özgürleştiği bir ortamda ibadet hürriyetine getirilen kısıtlamalar Anayasamızın “Din ve vicdan özgürlüğü” ifadesine aykırıdır.” diyerek “Kamu çalışanları cuma namazını yemek arasına sıkıştırarak kılmak istemiyor” dedi.

Sendikalar 17.01.2015, 19:11 17.01.2015, 19:11
Cuma Namazı İçin İmza Kampanyası Basın Açıklaması ile Başlatıldı
 Genel Başkan Mustafa GÜÇLÜ’nün basın açıklamasının tam metni:

BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Basın Mensupları;

Dini ve vicdani kanaatlerden dolayı insanımızı sınıflara, kamplara ayrıştırarak / kutuplaştırarak öteki üzerinden kimlik oluşturma sürecinin çok ağır faturalarını ödeyerek bugünlere gelmiş bir toplumuz. Son yıllarda ülkemizde din ve vicdan hürriyeti kapsamında önemli adımlar atıldığını müşahede etmekteyiz. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların din ve vicdan hürriyeti kapsamında temel dini vecibelerini yerine getirmelerinde bazı sıkıntıların olduğu aşikârdır. Bu kapsamda atılması gereken önemli adımlardan biri de “Cuma Namazı” ibadeti konusunda saat düzenlemesine gidilmesidir.

Sayın Basın Mensupları;
EKSEN Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası olarak; yaklaşık 2 buçuk milyon memurun çalışma saatlerinde bir düzenleme yapılmasının, özellikle ‘’Cuma namazı’’ gibi farz bir ibadetin yerine getirilmesi açısından önem arz ettiğini belirtiyoruz. Cuma günleri öğle tatili saatlerinin, o ildeki cuma namazı saatine göre uyarlanması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemizin doğusu ile batısı arasında ciddi yerel saat farkının olmasından dolayı, bu düzenlemenin ‘’Valilikler tarafından’’ yapılması doğabilecek sorunların önüne geçecektir.

Şunu da belirtmek isteriz ki; din ve vicdan özgürlüğü kişilerin sahip olması gereken insani bir haktır. Bu hakkı karşılamak, devletimizin başlıca görevidir. Dolayısıyla taleplerimizin, yöneticiler tarafından lütuf olarak değil, Anayasada belirtilen ‘’Din ve vicdan özgürlüğü’’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Sayın Basın Mensupları;
Hukuk devletinde yaşayan her vatandaşın inanç değerleri dokunulmazdır. Dolayısıyla toplumsal ilişkiler boyutuyla insanın özüne ait manevi şahsiyetinin muhafaza edilip korunması, çalışma hayatı açısından da insan onuruna yakışır bir iş ortamında istihdam edilmesinin temini hem hukuk sisteminin, hem de tüm kurumların üzerine düşen bir görevdir. Kişinin sosyal hayatını ahlaki ve manevi açıdan tahrip eden çalışma hayatı bir anlam ifade etmemektedir. Sosyal devletler çalışanlar açısından anlam yüklü iş alanlarını oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda sosyal devlet, çalışma hayatında yer alan bireylerin manevi değerlerini koruyacak, geliştirecek ve neticede bu değerlerini sosyal faydaya dönüştürecek insan odaklı sosyal politikaları üretmelidir. 

Sayın Basın Mensupları;
Başta üyelerimiz olmak üzere, kamu çalışanlarının ekseriyetinin inanç ve manevi içerikli bu haklı taleplerinin karşılanması için hukuki çerçevede gerekli mücadeleyi vereceğimizin altını çiziyoruz.
Özelikle eğitim çalışanları ve öğrenciler ile askeri kurumlarda çalışan sivil memurlar, Müslümanlar için en temel ibadetlerden biri olan cuma namazını ders saatine denk geldiğinden dolayı kılamamaktadırlar.  Bu soruna dikkat çekerek çözüme kavuşturulması için bugün Türkiye genelinde üyelerimizin katılımı ile kitlesel basın açıklaması yapılarak imza kampanyası başlatılmış bulunmaktayız. 20 Şubat 2015 Cuma gününe kadar toplanacak olan imzalar muhatap kurum ve kuruluşlara tarafımızca iletilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa GÜÇLÜ

EKSEN Konfederasyonu Genel Başkanı

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@