Ders Ücretine Dava

Ders Ücretine Dava

Ders Ücretine Dava

 Türk Eğitim-Sen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dairi Kararın 1. maddesinde yer alan " bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle " ibaresinin çıkarılması işleminin yürütmesinin durulması ve devamında iptali için Danıştay İkinci Dairesinde 2008/4867 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.  
Danıştay İkinci Dairesince yürütmeyi durdurma talebimiz incelemeye alınarak Danıştay Savcısının görüşü istenmiştir. Danıştay Savcısının 15.09.2008 tarihli görüşü yürütmenin durulması yönünde olmasına rağmen Danıştay İkinci Dairesi Heyeti 03.11.2008 tarihinde yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.
 
Türk Eğitim-Sen olarak bu red işlemi bir üst merci olan Danıştay İdari Dava Dairelerine götürülerek 2009/121 YD İTİRAZ numarası ile işlem alması sağlanmıştır.  Danıştay İdari Dava Daireleri taleplerimizi yerinde bularak 18.06.2009 tarihinde haksız işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 
18.06.2009 tarihli bu karardan sonra Danıştay İkinci Dairesi davamızı esastan incelemeye almış, 30.11.20011 tarihinde 2011/5943 sayılı kararında “ayakta görülen tedavi nedeniyle görevlerini icra edemeyen öğretmenlere ait ders görevi nedeniyle, hem derse girmeyen söz konusu öğretmenin, hem de anılan öğretmenin yerine bu ders görevini icra eden öğretmenin ek ders ücreti alması sonucuna yol açmaktadır ki, bu husus, hem 439 sayılı yasanın ek 1. maddesine, hem de ek ders ücretinin verilmesi amacına tamamen aykırıdır.” Gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Türk Eğitim-Sen tarafından bu hakkaniyete aykırı karar temyiz edilmiş olup tekrar Danıştay İdari Dava Dairelerine önünde incelenmesi sağlanmıştır. Temyiz süreci devam etmektedir.  
 
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere 3,5+4 zammın dayatıldığı, ek ödemelerinin 1 puan bile artırılmadığı bugün bir de hastalandığı için ek ders ücretini kesmesi öğretmenlerin hastalandığı hafta neredeyse hiç ek ders alamaması sonucunu doğuracaktır.
 
Danıştay’ın daha önce 4 sevk alması halinde öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmeyeceğine dair kararından sonra, vermiş olduğu bu yeni karar kendi içinde çelişmektedir. Yargının kendi içinde tenakuza düşmesi kabul edilemez.
 
Türk Eğitim-Sen olarak itirazımızın daha önceki karar doğrultusunda, olumlu olarak değerlendirilmesini diliyoruz.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.