EĞİTİM İŞ'İN BASIN AÇIKLAMASI ve ÇALIŞTAYA İLİŞKİN RAPORU

EĞİTİM İŞ'İN BASIN AÇIKLAMASI ve ÇALIŞTAYA İLİŞKİN RAPORU

Kocaeli Valisi Sayın Ercan TOPACA çalıştay açılış konuşmasında ilimizdeki başarısızlığın nedeni olarak 'sendikaları ve öğretmenleri günah keçisi' ilan etmiştir. Hal böyleyken bu çalıştayı yapmaya ne gerek vardı? 2 gündür çalıştay komisyonlarında çalışan arkadaşlar boşuna çalışmışlar sorun zaten Sayın Valimiz tarafından tespit edilmiştir.

 

24.07.2012 tarihinde Kocaeli’ndeki akademik başarıyı bir bütün olarak değerlendiren basın açıklaması

yapmıştık. Söz konusu basın açıklamasında akademik başarıyı artırmaya dönük önerilerimizi sıralamıştık.

Önerilerimizden biri; İlimizde faaliyet gösteren STK ların, sendikaların, derneklerin ve eğitimin diğer bileşenlerinin

katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi idi.

 

Kocaeli Valisi Sayın Ercan TOPACA tarafından 03.08.2012 tarihli Demokrat Kocaeli gazetesinde (Sn

Galip ATAMAN köşesinde) böyle bir çalıştayın düzenleneceğini ifade etmiştir. Bu açıklama sendikamız tarafından

memnuniyetle karşılanmıştır. Bu açıklamayla Kocaeli nin yıllardır süregelen Akademik başarısızlığına neşter

vurulacağı yönünde bir niyet algılanmış ve bizleri umutlandırmıştır. Bu açıklamanın ardından 08.08.2012 tarih

ve 100/09/061 sayılı yazımız ile Kocaeli Valiliğinden çalıştay konuları ve kurulacak çalışma gruplarına istenecek

temsilci sayısı talep edilmiştir. Sendikamızın talep ettiği çalıştay başlıkları ve diğer bilgi istemleri yanıtsız

bırakılmıştır. Buna rağmen Eğitim İş Kocaeli Şubesi bir komisyon oluşturarak akademik başarının arttırılmasına

dönük önerilerini içeren raporu hazırlayarak 28.08.2012 tarihinde, çalıştay komisyonlarına sunmuştur.

 

Eğitim İş Kocaeli Şubesi çalıştayın sonuçlarına ilişkin umutlarını son ana kadar korumaya devam etmiş

ve katkı sunmayı görev bilmiştir. Ancak Eğitim İş, gelinen nokta karşısında, aşağıdaki açıklamaları kamuoyu ile

paylaşmayı sorumluluğunun gereği olarak görmektedir.

 

1. Çalıştaylar planlama hazırlık aşamaları dahil olmak üzere tüm aşamalarda çalıştaylara davetli

kurumların ortak katılımı ile gerçekleştirilmemesinin sebebi nedir? Bu tutum; Sorun tüm taraflarıyla

tartışılıp ortak akıl üretmek yerine yine “ben yaptım oldu” sendikalar figüranlık yapsın anlayışı mıdır?

Eğitim İş böyle bir anlayışın parçası değildir ve olmayacaktır.

2. Kurulan 4 çalışma gruplarından sadece birinde bir sendikaya bir temsilci ile söz hakkı verilen çalışma

grupları demokratik olmadığı gibi şekilseldir. Eğitim İş için sadece rehberlik ve mesleki yönlendirme

konusundaki fikirleri mi önemlidir? Diğer konu başlıklarına ilişkin Eğitim İş in görüşlerine gerek

görülmemekte midir?

3. Çalıştaya çağrılan sendika temsilcisinin okul müdürü olması koşulunun sebebi nedir? Okul müdürü

üyesi olmasaydı Eğitim İş bu çalıştaya çağrılmayacak mıydı? Eğitim İş kendisini temsil edecek

delegeyi seçebilecek yeterliliktedir. Ve temsilci çağrılış biçimini Eğitim İş nezaket dışı bulmaktadır.

4. Çağrılan diğer üyeler hangi kriter gözetilerek belirlenmiştir? Komisyona çağrılan diğer üyelerin

referansları nedir? Örtülü bir şekilde bazı sendikalar korunmaya mı çalışılmaktadır?

5. Açılış konuşmalarında sendikaların eylemlerine atıf yapılmıştır. Başarısızlık bir yıl boyunca 2 ya da 3

gün eylem yapan sendikalara mal edilmeye çalışılması büyük bir talihsizliktir. Sorumluluğu başkasına

atarak bir yere gidilemez. Eğitim İş yaklaşık bir aylık çalışması sonucunda hazırladığı raporu çalıştayda

görevli komisyon üyelerine sunmuştur. Akademik başarısızlığın sebepleri ile yüzleşmek ve çözüm için

niyetli olanlara naçizane bir katkı olması dileği ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

Kemalpaşa Mah. İstiklal Cad. Cebir İş Merkezi Kat:2 No: 30 İzmit-KOCAELİ Tel: 325 19 52

 

www.kocaeliegitimis.org e-posta: kocaeliegitimis@gmail.com

 

Tepecik Vergi Dairesi Hesap no: 5650590815 Maliye Kod: 4950 Ekonomik Kod:333.11.3.6.16

 

6. Yapılan açılış konuşmalarında Sendikalar hedef gösterilmiştir. Oysa Sendikalar hedef gösterilecek, linç

edilecek kurumlar değildirler, tam tersi birikimleri ile ortak çalışma yapılarak kentin gelişimine katkı

sunması için olanak sağlanacak kurumlardır. Sendikal haklar yerel yönetimlerce bahşedilmiş haklar

değildir, tam tersi yüz yıllık öğretmen hareketi içerisinde bedeller ödenerek elde edilmiş kazanımlardır.

Bu kazanımlar Anayasamızda, Kanunlarımızda ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Sendikaları korkutarak, tehdit ederek ya da hedef göstererek üyelerinin ve toplumun hak mücadelesinin

önderliğinden vaz geçirme çabası beyhude çabalardır. Sendikaları hedef gösteren anlayış bu gün

tanık olduğumuz bir yaklaşım değildir. Biz bu anlayışı tanıyor ve yıllarca bu anlayışlarla mücadele

etme tecrübesine sahibiz. Büyük yazar, sendikacı ve Eğitimci Fakir BAYKURT un ifadesi ile “geç

öğrenenlere, güç öğrenenlere sendikacılığın ne olduğunu öğrettik” öğretmeye de devam edeceğiz.

7. Çalıştaya yönetici eksenli yürütme istemi çağrılan üyelere bakıldığında ilk göze çarpan durumdur.

Eğitimde aslolanın öğretmen olduğunu ne zaman anlayıp öğreneceğiz. Öğretmenleri, Eğitim İş

görenlerinin sendikalarını yok sayarak nasıl başarı yakalanacaktır.

8. Çalıştay açılış konuşmasında öğretmenlerin iş güvenliğinin son erdirilmesi ve sözleşmeli yapılması ile

ilgili Bakanlığa görüş bildirdiğini Sayın Vali övünerek söylemiştir. Ekonomik ve özlük bakımından

yoksullaştırılan Eğitim İş görenleri bu güne kadar cezalarla korkutularak bir başarı sağlanamayacağını

öğrenemeyen Yöneticilerimiz; Öğretmenlerimizi ekmek paralarıyla tehdit ederek mi başarıyı

hedefliyorlar? Baş Öğretmenimizin; “öğretmenler dünyanın her yerinde toplumun en saygıdeğer

unsurlarıdırlar” sözü unutulmuş mudur? Tekrar hatırlatıyoruz. Öğretmeni ve öğretmenlerin alın

teri, emeği ve mücadelesi ile kurulmuş sendikaları korkutarak hedef göstererek bir başarı sağlanamaz.

Bu çalıştayın düzenlenmesini öneren Eğitim İş değil midir? Bu çalıştaya her türlü katkıyı vereceğini

ifade eden Eğitim İş değil midir? Şimdi hedef gösterme amacı nedir? Amaçlanan akademik başarıyı

arttırmak için işbirliği yapmak mıdır? Yoksa bu başarısızlığı sendikalar üzerine atarak hedef göstermek

midir? Kocaeli kamuoyu çok iyi takip etmektedir. Başarı da başarısızlık ta taraflara karar alma

sürecindeki yetki oranında paylaştırılır. Sorumluluktan kaçma gayreti beyhudedir.

9. Kocaeli nde yaşanan akademik sorunların çözümü 4+4+4 yasasına karşı yorum yapmaktan dahi

kaçınan tek söz söylemeyen Kocaeli Üniversitesine mi havale edilmiştir? Sorunu, sorunun kaynağında

aranmayıp Kocaeli Üniversitesi nin kucağına atılmasına sessiz kalan Kocaeli Üniversitesi yönetimi;

Bu çalıştayın çalıştay ruhunu biçimsel ve içerik olarak zedelenmesine göz yumarak bilimsel otoritesini

terk etmektedir. Çalıştay, konferans, panel vs çalışmaların bilimsel ölçütlerini önemsemeyen bir

üniversite olabilir mi? Kocaeli Üniversitesi yönetimi Çalıştayların nasıl düzenleneceğini bilmemesini

ya da bildiği halde bu denli Çalıştay ruhunu zedeleyen yönteme sessiz kalmasını bilim dünyasına nasıl

açıklayacaktır! Kocaeli Üniversitesinin düzenlediği tarafımızca anlaşılan bu Çalıştayın, hazırlık süreci

dahil, bütün aşamalarından Kocaeli Üniversitesi sorumludur.

10. Kocaeli Üniversitesi yönetiminin bilimsel ve demokratik bir işleyişe sahip bir çalıştay organize edip

Kocaeli nin akademik başarısına ışık tutacak çalışma yapma konusunda bizim gözümüzde sınıfta

kalmıştır.

 

Eğitim İş kolunda örgütlü sendika olarak bu çalıştayın düzenlenmesi konusundaki ısrarlı çabalarımıza

rağmen hayal kırıklığı yaşamaktayız. Kocaeli kamuoyu şunu bilmelidir “Geleceği kurtaracak olan yalnız ve

ancak öğretmenlerdir.” Velilerimizden talebimiz öğretmenlerinin birileri tarafından hedef gösterilmesine rağmen

öğretmenlerine sahip çıkarak geleceğimizi birlikte inşa etme çabamıza katkı vermeleridir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Bilal ŞENER

Yönetim Kurulu Adına

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.