banner476

Ertelenen adaylık kaldırma sınavı katılacaklar yönünden genişletilmelidir

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sendikalar 23.03.2020, 19:26
Ertelenen adaylık kaldırma sınavı katılacaklar yönünden genişletilmelidir

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde aday öğretmenlerin 5.7.2020 tarihinde gerçekleştirilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, bahse konu tarih itibarıyla bir yıllık fiilî çalışma süresini tamamlamış ve performans değerlendirmeleri yapılmış sayılarak başvuruda bulunabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ettik.

Aday öğretmenler için 25.4.2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilen adaylık kaldırma yazılı sınavı, COVİD-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde 5.7.2020 tarihine ertelenmiştir. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin adaylık kaldırma yazılı sınavını düzenleyen 19. maddesinde, “Sınav, göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlere, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yapılır” hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin 16. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır” hükmü bulunmaktadır.

Bakanlık genelgesiyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verilmiş olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına istinaden Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, 23-27 Mart’ta üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları ifade edilmiştir. Verilen aranın uzatılarak uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime devam edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Yine 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle bütün kamu kurum ve kuruluşları için dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemleri uygulanarak personelin idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır. Bu durumda, yönetmeliğin 16. maddesi çerçevesinde aday öğretmenlerin performans değerlendirmesi iş ve işlemlerinin yürütülemeyeceği görülmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve Bakanlık genelgesi doğrultusunda uzaktan eğitim suretiyle eğitim-öğretime ara verilen zaman zarfında, öğretmenlerimizin fiilen öğretmenlik görevini yapmış sayılacakları açıktır. Buradan hareketle aday öğretmenlerin, yönetmeliğin 16. maddesi çerçevesinde performans değerlendirmelerinin de yapılmış sayılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, ertelenmiş sınav tarihine kadar bir yıllık fiilî çalışma süresini tamamlayacak adayların performans değerlendirmesinde başarılı sayılarak ertelenen sınav için başvuruda bulunabilmelerinin sağlanması, hem adaylık kaldırma sürecini hızlandıracak hem de öğretmenlerin mesleki kariyerlerine daha erken bir zamanda başlamalarına ve Bakanlığın adaylık kaldırma süreçlerindeki ertelenmiş iş yükünün azalmasına vesile olacaktır.

Başvuru yazımız için tıklayınız

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@