Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler

Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler

Memur-Sen'den Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler

Memur-Sen'den Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Memur-Sen’in tekliflerini açıkladı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların genel başkanları ve diğer konfederasyon temsilcileri katıldı.
 
Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler
4/B ve 4/C aradan çıkmalıdır
Genel Başkan Ali Yalçın, masaya 29 maddede Memur-Sen’in tekliflerini sundu. Taşeronların kadroya alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu konuda bazı çekincelerimiz var. İstihdam ediliş biçimleri ile ilgili biz 4/A ve 4/D statüsünde değerlendirilmesinden yana tarafız. 4/B ve 4/C aradan çıksın istiyoruz. Burada yeni bir statüden bahsediliyor. Ancak çalışanların memnun olduğu bir şeyden bizim mutlu olmamamız söz konusu olamaz. Çekincelerimizi de bir kenarda tutuyoruz” dedi.
Yalçın, 3. Dönem Toplu Sözleşme’de imza altına alınan 4/C konusunda ise, “Bu kapsamdan önce 4/C’nin neticeye bağlanması gerekirdi. Çünkü 64. Hükümet Eylem Planı’ndan önce 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri var. 4/C konusu öncelenmeliydi ama bu konuda halen bir cümlenin kurulmamış olması bizi son derece üzmüştür. Bu konuda mutlaka somut adım bekliyoruz” şeklinde konuştu.
 
Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler
Toplu sözleşme hükümleri uygulanmalıdır
Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması halinde alanlarda, 4/C için yürüyüş yapmak gibi bir seçeneğin gündemlerine gelmesini istemediklerini kaydeden Yalçın, “Böyle bir gündem oluştuğu takdirde imzamızın gereği olarak, alana çıkmak noktasında üzerimize düşeni yaparız” ifadelerini kullandı.
 
Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler
 
Bakan Soylu: Beklentiler karşılanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ise, masanın başat konusu olan 4/C, kamuda çalışan ve memur işi yapan işçilerle ilgili konuları Maliye Bakanı ile görüştüğünü, her yönüyle detaylı bir şekilde üzerinde çalışacağını dile getirerek, “Devlet Personel Başkanlığı’nda kamu kurumlarıyla birlikte pazartesiden itibaren bir çalışma yürütülecek. Bu konuda sorumluk Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin’de olacak. Diğer aksayan yönlerle birlikte yeni gelişen konumlar dahil olmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’nda bir masa oluşturulacak. Tüm konular burada formel bir toplantı yerine kapsamlı toplantılarla ele alınacak ve beklentiler karşılanacaktır” diye konuştu.
 
Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler
Genel Başkan Ali Yalçın, toplantıda Memur-Sen’in tekliflerini şu şekilde sıraladı:
3. Dönem Toplu sözleşmelerinin kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı ikinci kısmı ile hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır.
Bugüne kadar KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme yapılan konularla beraber gelişen yeni durumların olması, ekonomik parametrelerdeki değişimler, görünür hale gelen sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte kurum idari kurulları ya da ikili görüşmeler aracığıyla Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak iletilen taleplerimiz de bulunmaktadır. Karşılanması halinde kamu personel sisteminin işleyişline katkı sağlayacak taleplerimiz ile kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini ve kamu görevlilerinin motivasyonunu artıracak tekliflerimize aşağıda yer verilmiş olup bu masada sorumluluk alınması halinde sonuç çizgisine daha kısa sürede ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz. Bu hafta başında Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanın taşeron işçileri asıl iş yardımcı iş ayrımı olmaksızın kamuya alınacağına ilişkin verdiği müjdeyi önemsiyoruz. Türkiye’de çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan taşeron işçiliğine son veriliyor olması çok önemli bir gelişme. Seçim beyannamesinde bir sözün yerine getirilmesi olan bu doğru tavrın, Toplu Sözleşmedeki imza boyutuyla da hayata geçmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
 
Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi
720 bin özel sektör işçisini (taşeron işçiler ) kamuda istihdam etmeye karar veren irade 23 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda daha net bir yaklaşım ortaya koyabilir, koymalıdır. Çünkü bu hem ağızdan çıkan söz hem de kalemden çıkan imzaya dönüşmüştür. Bu toplu sözleşmeye tabi olma görevidir. Bu nokta da biz 10 günlük süre içerisinde 4/C statüsünü sona erdirecek ve mağduriyetleri bitirecek düzenlemenin yürürlüğe girmesini istiyoruz. Bu kapsamda hali hazırda kamu hizmetini yürüten ve bu yönüyle kamu personeli kapsamında bulunan vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir. Alanlarda 4/C için yürüyüş yapmak gibi bir seçeneğin gündemimize gelmemesini istiyoruz, böyle bir gündem geldiği takdirde alana çıkmak noktasında gereğini yaparız.
 
Ek ödeme kaynaklı sorunların giderilmesi
1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C’li personel ek ödeme almaktadır. Ancak bu ek ödemeden diğer ek ödemelerden farklı olarak gelir vergisi kesilmektedir. Yapılan ödemenin ek ödeme olması durumunda gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin acilen giderilmesi gerekmektedir.
 
KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücret grupları
Toplu Sözleşmede yer alan; KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır hükmü gereğince yapılması planlanan çalışma tamamlanmış ve YPK tarafından karara dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.  Ancak iki ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bir sonuç elde edilememiş bir anlamda toplu sözleşmenin gereği hala yerine getirilmemiştir. Bu çerçevede ivedi olarak çözüm bekliyoruz.
 
Toplu sözleşme kapsamındaki çalışmaların tamamlanması
a-İşçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi konusunda çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.
b-Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında bir kanun değişikliğine gerek olmadan 657 sayılı Kanun’un verdiği cevazla toplu sözleşme hükmünün gereğinin ivedi olarak yerine getirilmesini bekliyor, kamu görevlilerinin yükselebilecekleri derece itibariyle sınırlama öngören hüküm, uygulama ve yönetsel iş ve işlemlerin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.
c-Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi için yapılan çalışmaların sonlandırılmasını istiyoruz.
 
Giyim yardımındaki aksaklıkların giderilmesi
Haberleşme hizmet kolunda uzun yıllardır uygulanmakta olan giyim yardımının TRT Genel Müdürlüğü’nün konuya olumsuz yaklaşımı neticesinde aksaklıklara uğramış olmasındaki mağduriyetin bir an önce giderilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz.
 
KİT'lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri
Kamu görevlilerinin izin süreleri, gün esasıyla düzenlenirken kamuda görev yapan işçilerin izin süreleri "işgünü" esasıyla düzenlenmektedir. Bu durum, kamu görevlilerinin normalde tatil günü olan sürelerinde izin süresine dahil edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun sonucu olarak, yıllık izin süresi görünürdeki 20 ya da 30 gün gibi gözükse de gerçekte bu süreler 14-22 gün hatta bir iki gün de kısa olacak şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle, üzerinde birçok kez uzlaşmaya varılmasına rağmen hala fiiliyata dönüşmeyen KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılmasına yönelik toplu sözleşme hükmünün bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 
Özel hizmet tazminatı ve yan ödemeler
Yan ödeme kararnamesinin yeniden düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret mantığı kapsamında Şube Müdürleri ve Şeflerin özel hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığı’nda çalışan aynı unvandaki personel ile eşitlenmesini istiyoruz.
 
Koruma ve güvenlik görevlisi personel
Bu personele yıpranma payının verilmesini, fiziki güç gerektiren görev ifa etmeleri nedeniyle bu personelden 45 yaşını doldurmuş olanları tahsil durumları ve unvanları dikkate alınarak memurluğa alınmasını istiyoruz.
 
İlave özel hizmet tazminatı ile ek ödeme artışından yararlananların kapsamının genişletilmesi
a)Toplu sözleşmenin 35’inci maddesinde düzenlenen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli II sayılı cetvelin “e” teknik hizmetler bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlara ödenecek tazminat kısmına,  düzenlenecek torba yasada geçecek şekilde; Teknik Müdür Yardımcısı, Teknik Şef, Teknik Uzman, Uzman Tekniker, Eksper, Çay Eksperi, Kimyager, Biyolog vb. teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin de eklenmesini istiyoruz.
 
b)Toplu sözleşme hükmünde yer alan koruma güvenlik personelinin yararlandığı ek ödeme artışında koruma güvenlik şefi, amiri, amir yardımcısı ve grup amir ve şefleri ile bunların yardımcılarının da yararlandırılmasını istiyoruz.
 
Emekli ikramiyesine ilişkin mağduriyetin giderilmesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde veya sözleşmeli personel (SSK’lı) olarak çalışırken aynı unvanlarla memur kadrolarıyla ilişkilendirilen (çeşitli karar, yasal düzenleme veya sınavla aynı kurum ya da farklı kurumlara memur olarak atanan) personele, kıdem tazminatı almaksızın görev yaptığı süreye ilişkin emekli ikramiyesi ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesini, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı görüşünün SGK’nın ödeme yapacağı şekilde değiştirilmesini istiyoruz.
 
Eğitim kurumu yöneticilerinden müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücreti mağduriyetinin giderilmesi
Öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti verilmesi müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücretlerinin düşük kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, müdür ve müdür başyardımcılarının yönetim karşılığı ek ders saatlerinin artırılmasını istiyoruz.
 
Kurs merkezi yöneticilerine artırımlı ek ders ücreti ödenmesi
Kurs merkezlerinde görev yapan yöneticilere ödenen ek ders ücretinin öğretmenlerde olduğu gibi yüzde yüz artırımlı ödenmesini istiyoruz.
 
Stajyer öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi
Eğitim öğretim yılı içerisinde ataması yapılan ve stajyer olarak göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ilgili mevzuatı kapsamında ödenmesinde yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması ve 2016 yılında ataması yapılan öğretmenlere bu ödemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
 
Fiili hizmet zammından (yıpranma tazminatından) yararlanan kamu görevlilerinin kapsamının genişletilmesi
Fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yer alacak kamu görevlilerinin belirlemesi ve bunlara ilişkin sürelerin tespiti amacıyla Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan fiili hizmet zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta personeli vb. kadro ve unvanlar başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar kapsamında kamu görevlilerinin fiili hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesinin bekliyoruz.
 
Lisans tamamlama düzenleme ve uygulamasının hayata geçirilmesi
Kamu görevlilerinin öğrenimlerine uygun alanlarda lisans tamamlayabilmeleri hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılarak uygulamaya dönük sistemin hayata geçirilmesini istiyoruz.
 
Rotasyon uygulamalarından vazgeçilmesi
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı vb.) son dönemde yaygınlaşan rotasyon düzenleme ve uygulamaları kamu görevlilerini gereksiz şekilde huzursuzluğa sürükleme sonucunu doğurmakta kamu hizmeti açısından da bir fayda üretmemektedir. Toplu sözleşmedeki hüküm de dikkate alınarak rotasyon uygulaması kapsamının minimize edilmesi hususunda çalışmaların tamamlanması ve bahsi geçen personelin rotasyon uygulaması kapsamından çıkarılmasını istiyoruz.
 
 
Ek göstergeye ilişkin sorunların giderilmesi
Mevcut ek gösterge düzenlemesinin ve oranlarının yardımcı hizmetler sınıfı personelinin de ek gösterge almasını sağlayacak şekilde her unvan için ek göstergelerin 800 puan artırılması ile Bölge Müdürleri, İl Müdürleri (Kültür, ASPB, PTT Başmüdürü ve benzeri), Daire Başkanları (Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları) ve üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600 ve üstü olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.
 
Kadroya geçirilen sözleşmeli personele yönelik 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının kaldırılması
657 sayılı kanunun geçici 41 inci maddesinde yer verilen kurumlar arası nakil yasağının ilgili kamu kurum ve kuruluşlar açısından kamu hizmetinin sunumu yönüyle bir sıkıntı oluşturmayacağı dikkate alınarak, 5 yıllık nakil yasağının bütün kamu görevlileri için kaldırılması yönünde düzenleme yapılmasını istiyoruz.
 
Kadın kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler ve kadın istihdamının artırılması
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için kreş ücreti ödenmesini istiyoruz.  
Kamu Çalışanları Adına Önemli Talepler
Eğitim hizmet koluyla ilgili taleplerimiz
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif de, toplantıda bir sunum yaparak, eğitim hizmet koluna ilişkin taleplerini sıraladı:
 
Kurs merkezlerinde görevli personelin fazla çalışma ücreti sorunu
“Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel” başlıklı 23. maddede, “Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir” hükmüne rağmen, madde metninde geçen ‘memur’ kavramı, sadece 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında çalışanlar olarak değerlendirildiği için, eğitim kurumlarında istihdam edilen 4/C’li personele, fiilen çalışmalarına rağmen bu madde kapsamında fazla çalışma ücreti iki katı tutarında ödenmemektedir.
 
4/C’li personelin ek ödeme sorunu
“Geçici personele ek ödeme” başlıklı 24. maddede, “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz” hükmü yer almasına rağmen, toplu sözleşmeden önce mahkeme kararı gereği en az 550 TL ödenen ek ödemeler, toplu sözleşme gerekçe gösterilerek 150 TL olarak ödenmekte; bu suretle kesinleşmiş mahkeme kararlarına bağlı kazanılmış hakları ihlal edilmektedir.
 
Öğretmenlerin ek göstergeleri
Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 600 puan artırılmalıdır.
 
Öğretim yılına hazırlık ödeneği
657 sayılı Kanun’un ek 32. maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden diğer Bakanlık personeline de verilmelidir.
 
Eğitim Kurumu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti
Nöbet tutulan eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde, görevli oldukları eğitim kurumunda nöbet tutan öğretmenlere ödenen miktarın altında olmamak üzere artış yapılmalıdır.
 
Yükseköğretim tazminatı ve geliştirme ödeneği
2914 sayılı Kanun’un 14. maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile ek 3. maddesi kapsamında ödenen yükseköğretim tazminatı, söz konusu kanun maddesi hükümleri doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul ve esaslara göre üniversitelerde ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanun’a tabi personele de, öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir.
 
YURTKUR koruma ve güvenlik görevlilerinin kadro değişikliği
22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personelden, lisans mezunu olanlar yurt yönetim memurluğu kadrolarına, diğerleri ise memur kadrolarına atanmalıdır.
 
Kurs merkezlerinin bulunduğu eğitim kurumlarında görevli yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Cumartesi ve Pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde saat 18.00’dan sonra yüz yüze eğitim yapılan veya yüz yüze eğitim kapsamında kurs düzenlenen eğitim kurumları ile açık öğretim öğrencilerinin Cumartesi ve Pazar günlerinde yüz yüze eğitim gördükleri örgün eğitim kurumlarında görevli yöneticilere, haftada 2 saat ilave ek ders ücreti ödenmelidir.
 
Üniversitelerde 657 sayılı Kanun’a tabi personelin döner sermaye ödemeleri
Bünyesinde ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık ve uzaktan öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilen personele, 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının yüzde 100’ü oranında döner sermaye katkı payı ödenmelidir.
 
Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan öğretmenlere ek tazminat
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u, 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u, 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı, 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si, 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı, 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i, 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmelidir. Buna ilaveten, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan, en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli (IV) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 25’i, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara ise ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 15’i oranında ek tazminat ayrıca ödenmelidir.
 
Aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevi ile ek ders karşılığı ders görevi ayrı ayrı belirlenmeli; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık karşılığı ders görevi yapılmış sayılmalıdır.
 
Ana sınıflarında görevli öğretmenlere ilave ek ders ücreti ödenmesi
Ana sınıfında görevli öğretmenlere fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.
 
Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergeleri
Üniversite genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalıdır.
 
Üniversite sekreterlerinin ek göstergeleri
Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek gösterge rakamları 3000’e çıkarılmalıdır.
 
Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi
2914 sayılı Kanun’a tabi araştırma görevlileri, 7. maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeli; 7. maddede belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin dereceleri ilgili madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmelidir.
 
Aylık karşılığı ders yükünün branş ayrımı gözetilmeyerek eşitlenmesi
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş öğretmenleri gibi, haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulmalıdır.
Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarının geleneksel ders kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda öncelikle aylık karşılığı ders yükü -ders dışı öğretim yükleri dikkate alınarak- asgari ders saatinde tüm öğretmenler açısından eşitlenmelidir.
 
İşçilikte geçirilen sürelerin intibakta değerlendirilmesi
Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen kamu görevlilerinin, memur kadrolarına atanmadan evvel 657 sayılı Kanun’un 4/C ve 4/D maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak 5018 sayılı Kanun’a ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri süreler intibakta değerlendirilmelidir.
 
Kademe ve derece ilavesine 657 sayılı Kanun’un 36. maddesinde düzenleme gereği
657 sayılı Kanun’un 36. maddesinin A/2 ve A/4 maddelerindeki okul türleri/adları güncel duruma uygun hale getirilmelidir.
 
Eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı
Yüksek performans gerektiren işler yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcılığı göz önüne alınarak, eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmelidir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
6 Yorum