MEB Yönetici Atamalarında Neyi Bekliyor?

MEB Yönetici Atamalarında Neyi Bekliyor?

MEB Yönetici Atamalarında Neyi Bekliyor?

 Eğitim kurumlarına seçme sınavına dayalı müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamalarının her yıl Ocak-Şubat aylarında yapılması yönetici atama yönetmeliğinin amir hükmüdür. Bu yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde Ocak ve Şubat ayları dışında da gerçekleştirilebilir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de “Okul ve kurum müdürleri ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir” denilmektedir.
Söz konusu kararnamenin ‘Düzenleyici İşlemler’ başlıklı geçici 6. maddesinde de, “...Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur” hükmüne yer verilmektedir.
Kanun Hükmünde Kararname gereği yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılması için belirtilen bir yıllık süre üzerinden beş aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen personel atamalarına ilişkin temel yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmadığı için uygulamalarda sorun yaşanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘sınava bağlı müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları ocak-şubat ayında yapılır’ açık amir hükmüne rağmen valiliklerde kafa karışıklığı oluşturmuştur. Yönetici atamalarındaki belirsizlik ve farklı uygulamalar kendini iyice hissettirmiş, bu belirsizlik durumu haklı tepkilere de neden olmuştur. Şubat’ın sonuna kadar tüm illerde yönetici atama süreci başlatılmazsa, bu tepkiler yüzlerce, belki de binlerce davaya dönüşecektir. Dava açmak isteyen adaylar 28 Şubat tarihini beklemektedir. Adaylar, valiliklerce sınava dayalı atama duyurusu yapılmazsa, hukuki süreci başlatmak için kurumlarına dilekçe vererek dava sürecini başlatmış olacaklardır.
Sendika olarak, son günlerde Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız iki görüşmede de yönetici atamalarında yaşanması muhtemel durumu izah etmiştik. Atama sürecinin başlatılmaması halinde yaşanabilecek mağduriyetleri ve sonrası açılacak davaların olacağını söylemiş, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmesini istemiştik.
Milli Eğitim Bakanlığı ise, valiliklerce yapılan duyuruları geri çekmeyi sürdürmektedir. Daha önce de vurguladığımız gibi, ‘sözlü talimatın geçerliliği başlı başına bir sorundur. Devletin dili, yazılı dildir. Bu durum Bakanlık bürokrasisi için asla iyi bir sınav değildir.’
Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha neyi beklediğini anlamakta zorlanıyoruz. Bakanlık, önümüzdeki süreçte hukuki sorun yaşanmasını istemiyorsa, atama sürecini ivedilikle başlatmalıdır.
28 Şubat’ın son gün olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.