MEB’İN   2012 YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ TAM BİR FİYASKO!

MEB’İN 2012 YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ TAM BİR FİYASKO!

Eğitim Söz Sen ,MEB’İN 2012 YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ TAM BİR FİYASKO!

Yeni eğitim sisteminin (4+4+4)plansız,yapılanmadan ve birden bire gelmesiyle birlikte daha önceden ön gördüğümüz oluşabilecek sıkıntıları daha önceden belirtmiş ,bu yüzden MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü ile de görüşerek çözüm yolları da sunmuştuk.

Görünen odur ki; MEB yığınla biriken sorunları çözeceği yerde daha da karmakarışık hale getirmiştir.


 

Sendika olarak bu zamana kadar kimseyi suçlamadan,anlama yoluna giderek,istişare yaparak,tüm sorunların birlikte kafa yorarak çözüme ulaşılabileceği düşüncesinde ki ilkemiz süreklilik gösteren bir tavırdır.

Bizler bakanlığa öğretmenlerin il içi,iller arası ve özür grubundan ne zaman yer değiştirme işlemleri olacak diye sorduğumuzda İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hikmet ÇOLAK kimseyi mağdur etmeyecek şekilde düzenleme yapılacağını ama yer değiştirme işlemlerini yeni sistemden dolayı ilkokul,ortaokul normlarının belli olmasından sonra yapılacağını belirtmişti.

Böylelikle yer değiştirme işlemleri her zaman ki tarihinde yapılmadı.Bu açıklamalar üzerine öğretmenlerimiz sabırla bekledi.Fakat bu beklemenin bedeli de ağır oldu yani bir nevi yeni sistemden dolayı her şey birbirine karıştı.

Bu karışıklıkları ve sorunları şöyle sıralayabiliriz;

1-Önce il içi yer değiştirme kılavuzu yayımlandı fakat bu kılavuzda ki bazı maddeler kafaları karıştırdığı gibi il içi yer değiştirmeye başvuran çok sayıda öğretmeni de mağdur etti.İl içi kılavuzunun B.4.maddesinde ‘ 4. 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu

öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini

yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim

kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan

öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp

tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.açıklaması vardır.Bu maddeye göre müracaat eden öğretmenlerin 25  Temmuzda tercihleri onaylanmış iken tercihlerin onay süresinin bitiminden sonra 26 Temmuzda 06.05.2010 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin ek geçici 3.maddesi doğrultusunda aynı şartları taşıyan öğretmenlerin bir kısmının onayını bakanlık illere isim listeleri göndererek reddetmiştir.Başvuru süresi bitikten sonra MEBin önce onaylayıp sonra belirsizce iptal ettiği durum hem kendi çelişkisini ortaya koymuş hem de il içi yer değiştirmelerini yap-boz oyununa çevirerek işin ciddiyetinden uzaklaşarak keyfi bir durum yaparak yeni mağdurlar yaratmıştır.

2.Sözleşmeli iken KPSS puanı ile geçenlerde bu atamalarda başvuramıyordu.25 Temmuzda MEBe yazdığımız yazıda bu sorunu özellikle dile getirdik ve MEB bu uyarımızı dikkate alarak sonraki yer değiştirme (iller arası ve özür grubu)kılavuzlarına başvuru hakkı koydu.Diğer yandan ise 06.05.2010 tarihi  itibarı ile görev yapan sözleşmeli öğretmenler o zamanki yönetmelikten de yararlanamamıştı çünkü kadro olayından önce il içi olmuştu bu hak sözleşmeliye verilmemişti bu durumda kadro sürecinde il dışı olayı gerçekleşmiş birçok sözleşmeli il dışı tayin istemişti. O süreçte bu yönetmelikten yararlanamayan il içine başvuramayan sözleşmelilere geriye dönük bir hak telafisi verildi derken geçici ek 3.madde ile kılavuza koyduğu başvuru B.4.maddesiyle de çelişmiş oldu.Bu konuda MEB yaptığı hatayı yine öğretmenlere yüklemiş oldu fakat bu konuda idare mahkemelerine birçok dava açılacağı kesindir.

3.İl içi başvuru sonuçları sonuçlanmadan yani yeni normlar belirmeden hemen peşinden iller arası yer değişikliği kılavuzu yayımlanmış oldu.Böylece bir okuldan bir başka okula giden kişinin yeri de boşalacağı için bu durum tespiti yapılmadan iller arası açıldı.Umuyoruz ki özür grubu yer değişikliği başvuruları sürecinde eşlere açılmayan yerler açılır.

4.İller arası yer değişikliği başvurularında ise sınıf öğretmenlerine neredeyse sembolik yerler açılarak 7 ille sınırlandırıldı. Böylece Türkiye genlini düşünürsek yıllarca 2.3. zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanların yerlerinden kıpırdama şansı yoktur.Aileler perişan olduğu gibi,yıllarca bu bölgelerimizde hizmet eden öğretmenlerimiz eşitlik ,ayniyet duygularından artık şüphe ederek görevlerini nasıl yerine getireceklerdir?Adil olmayan bir süreç başlatılmıştır.Sınıf öğretmenlerimiz hem de fazlasıyla mağdur edilmişlerdir.Açıkça söyleyebiliriz ki 4+4+4 sistemi ilk başata sınıf öğretmenlerimizi bulundukları illerde norm fazlasına düşürmüş böylece iller arası yer değişikliğini de etkilemiştir.

5.BT öğretmenlerimiz içinde aynı belirsizlik sürdüğü gibi ne olacakları konusu da belirsizliğini hala sürdürmektedir.

6.Özür grubu yer değiştirme kılavuzuna ilk dikkatimizi çeken ise  öğrenim özrü değişikliğinin olmayışıdır.Bu durum binlerce öğretmenimizin öğrenim hakkını da elinden almaktadır.Bu durum düzeltilmeli,gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

7.Özür grubu yer değiştirme işlemleri il içi ve iller arası olarak aynı anda yapılacaktır bu durum okul normlarının da acilen güncellenmesini gerektirir çünkü bu durumda binlerce eş vardır ve birbirine kavuşmayı beklemektedir. Özür grubu yer değiştirmeye il emri ayrıca tanınmalıdır.40 tercih verilmiştir fakat 41.tercih ile atanılmayan tercihler dışında ki yere ilin ataması olacaktır yalnız bu durum kesin bir yere yerleştirme anlamı taşımıyor.Eğer norm yoksa 41.tercih de bir hiç ve aldatmacadır.Bu durumda MEB’in yerleşemeyenler isterlerse aylıksız izine ayrılabilirler çözümü basit bir çözümsüzlük ,kolaycılık ve bu zamanda aileleri  ekonomik darboğaza itmektir.

8.Yer değiştirme işlemlerinde özellikle il içi yer değiştirmelerde kılavuzda kişinin yazılı talebi üzerine sırasından çekilir ibaresi vardır.Fakat böyle bir durumda kişiye tüm tercihlerinden yani sıralarından vazgeçeceksin dayatması yanlıştır.Yani sıralarından birinden veya bir kaçından kişi çekilmek istiyorsa çekilebilmelidir.Çekileceksen hepsinden çekil mantığı yanlıştır.Bu husus da ayrıca esaslıca kılavuzlarda istenilen tercihlerden sonuçlar açıklanmadan önce vazgeçmek isteyenler vazgeçilebilmelidir.

9.MEB  yer değiştirme başvurusu yapacaklarda 15 Eylül’ü baz alması kısmi de olsa bir takım önerileri  dikkate almıştır. Sendikamızın da öğretmenlerimizden gelen talep üzerine kimsenin mağdur olmaması açısından önerileri arasındaydı.Yıl hesaplamalarında bu tarihin baz alınması kısmide olsa göz ardı edilmeyişi önemlidir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde MEB bu yıl ki icralarında olumlu değil olumsuzluklarla gündeme gelmiştir.Çözüm yerine sorun üreten bir yer olmuştur.Özellikle sınıf öğretmenlerimiz norm fazlası olmuş ne olacakları belirsizdir.Bunun yanında iller arası yer değiştirmede de sınıf öğretmenlerimiz oldukça mağdur edilmişlerdir.

MEB yer değiştirme işlemlerinde öğretmenlerimize tam bir fiyasko yaşatmıştır.Bu kaosu sona erdirerek, sunduğumuz çözümleri dikkate alacak bir duyarlılıkla Bakan Ömer DİNÇER  ve  İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hikmet ÇOLAK’ın  bizzat titizlilikle üzerlerine  düşen görevleri,vicdani bir sorumlulukla ,kimseyi mağdur etmeden yerine getireceklerini umut ediyoruz.

Eğitim Söz Sen

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum