banner476

Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmene yargıdan sevindirici haber

Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmene yargıdan sevindirici haber geldi.

Sendikalar 23.06.2020, 12:11 23.06.2020, 12:15
Norm fazlası durumuna düşürülen öğretmene yargıdan sevindirici haber

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2019/2448 E., 2020/808 K. Sayılı kararı ile Türk Eğitim Sen Sendika üyesinin öğretmen olarak görev yaptığı okulda ders saati sayısı aynı kalmasına rağmen norm sayısının önce artırılarak bir öğretmen atanması, akabinde yine ders saati sayısı aynı olduğu halde norm sayısının düşürülerek üyenin  norm fazlası konumuna düşürülmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, davacının görev yaptığı okulda Türkçe Ders saatinin 156 olduğu, bu ihtiyaç çerçevesinde 7 adet öğretmen normunun tespit edildiği ancak bu ders saatinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ve yönetmelik ile belirlenen zamanlama dışında ve sıralı teklif olmadan aynı 156 ders saati için 8 öğretmen normu  belirlendiği ve bu norm esas alınarak bir öğretmenin daha anılan okula atamasının gerçekleştiği, devam edilen süreçte yine ders saatinde herhangi bir eksiklik diğer bir ifadeyle norm kadro belirleme kriterlerinde değişiklik olmamasına rağmen 156 saatlik Türkçe Dersi için tekrar öğretmen normunun 7 ye indirilmesi ile hizmet puanı daha düşük olan davacının norm kadro fazlası duruma geldiği, hangi kriterlere göre ve hangi ihtiyaç doğrultusunda yapıldığı anlaşılamayan dolayısıyla haklı ve hukuken kabul edilebilir hiç bir gerekçeye dayanmadığı sonucuna varılan norm kadro belirlemesi işleminde mevzuata uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız

TÜRK EĞİTİM SEN

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@