ÖĞRETMENLERİN CUMHURİYETİ ANLATMA VE KORUMA GÖREVİ VARDIR...

ÖĞRETMENLERİN CUMHURİYETİ ANLATMA VE KORUMA GÖREVİ VARDIR...

ÖĞRETMENLERİN CUMHURİYETİ ANLATMA VE KORUMA GÖREVİ VARDIR

Öğretmenlerin cumhuriyetin değerlerini, niteliklerini öğrencilere öğretme zorunluluğu vardır. Çünkü halk çocuklarının “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” yetişebilmesi için Başöğretmenimiz Atatürk, öğretmenleri görevlendirmiştir. Anayasa ve yasa gereği bu sorumluluğun sahibi olan Milli Eğitim Bakanlığı ise bugün bırakın Atatürk’ü ve cumhuriyeti öğretmeyi adeta cumhuriyete ve Atatürk’e saldırının merkezi haline gelmiştir.
         AKP,  iktidara geldiği 2002 yılından beri Atatürk ilke ve devrimleri üzerinde yükselen laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yapılan düzenlemelerle, milli eğitim sistemimizin temelini oluşturan Tevhid-i Tedrisat Yasası, Atatürk ilke ve devrimleri, Anayasanın değişmez hükümleri, milli eğitim sisteminden dışlanmaktadır.
     “Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­zeni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini geliştirerek ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rir" ibaresini tüzüğüne açıkça yazan Eğitim-İş ilke ve amaçları doğrultusunda Atatürk’ü ve cumhuriyeti öğretmeye ve savunmaya devam edecektir.
        Bu amaçla, AKP iktidarının bilimsel, laik, ulusal ve demokratik eğitimi tasfiye etme girişimlerine karşı Eğitim-İş üyesi öğretmenler, 30 Ekim 2012 Salı günü ülke genelinde tüm okullarda bir ders saatinde Atatürk’ü ve cumhuriyeti anlatacaklardır. 
        “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” emrini Atatürk’ten alan biz öğretmenler, sorumluluğumuzun bilinciyle ulusumuzun varoluş gerekçeleri olan cumhuriyeti ve Atatürk’ü öğretmeye devam edeceğiz.
 
   Veli DEMİR


Genel Başkan
  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.