Özel Eğitim Öğrencileri Neden Mağdur Ediliyor?...

Özel Eğitim Öğrencileri Neden Mağdur Ediliyor?...

Özel Eğitim Öğrencileri Neden Mağdur Ediliyor?

Türk Eğitim-Sen olarak, 6287 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan özel eğitim kurumlarında yaşanan sıkıntılara dair Sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda; özel eğitim okullarında haftalık ders çizelgelerinin değişmesi ile birlikte ikinci kademelerde görevli zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinin fiilen haftada 35 saat derse girdiklerini, ancak Ek Derslere İlişkin Karar uyarınca haftada 18 saat aylık karşılığı ders görevi bulunduğu ve haftada 12 saate kadar ek ders görevi alabildikleri için fiilen girdikleri fazladan 5 saat ders ücretini alamadıklarını belirterek bu mağduriyetin giderilebilmesi için Ek Derslere İlişkin Karar’da gerekli yasal değişikliklerin gerçekleştirilmesini; Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerindeki sınıflara devam eden öğrencilerin 16 yaş ve üzerinde olmasından dolayı, (3. Kademe) 9-10-11-12. Sınıflarda da diğer sınıflarda olduğu gibi iki zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirilmesi; ağır ve orta düzeyde zihinsel engelli tanısı konan öğrencilerin eğitim aldıkları okulların isimlerinin değiştirilmesinden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesini talep ettik.
Sayı       :GMT.430.00/1777                                                                                                                                           18/10/2012


Konu     :Özel Eğitim Uygulama Merkezleri


 


 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA


 


 


İlgi:         a) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


b) MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği


c) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar


 


Sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda, özel eğitim okullarında yaşanan ve aşağıda özetlenen sıkıntılarla ilgili Bakanlığınıza başvurma gereği doğmuştur.


1) İlgi (a) sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan özel eğitim kurumlarında, Özel Eğitim Uygulama Merkezi (1. Kademe), Özel Eğitim Uygulama Merkezi (2. Kademe) ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (3. Kademe) olarak düzenlenmiştir.


İlgi (b) sayılı Yönetmeliğin 40. maddesi uyarınca, sınıf öğretmenliği esas olup, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.06.2012 tarihli kararı gereğince, özel eğitim okulları haftalık ders çizelgeleri değişmiş, ikinci kademe için 5. Sınıflardan başlayarak kademeli olarak haftalık ders saati 35 saate çıkarılmıştır. Buna göre yalnızca özel eğitim okul ve sınıflarında ikinci kademelerde görevli zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri fiilen haftada 35 saat derse girmektedir.


İlgi (c) sayılı Karar uyarınca, sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylık karşılığı ders görevi bulunmakta olup, haftada 12 saate kadar da ek ders görevi alabildikleri için fiilen girdikleri fazladan 5 saat ders ücretini alamamaktadırlar.


Özel eğitim okul ve sınıflarının ikinci kademesinde sınıf öğretmenliğinin esas olmasından dolayı yaşanan bu mağduriyetin giderilebilmesi için ilgi (c) sayılı Karar’da gerekli yasal değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


2) İlgi (a) sayılı Kanun uyarınca eğitim sistemimizin değişmesi ile birlikte, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (3. Kademe) 9-10-11-12. Sınıflara ikinci kademeden mezun olan 16 yaş ve üzeri öğrencilerin devam ettiği görülmektedir. Bu sınıflarda birinci ve ikinci kademeden farklı olarak, bir zihinsel engelliler sınıf öğretmeni derslere girmektedir. İlgi (b) sayılı Yönetmelik gereği, birinci ve ikinci kademedeki her sınıfa iki zihinsel engelliler sınıf öğretmeni girmektedir. Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerindeki sınıflarda 2010 yılına kadar iki zihinsel engelliler sınıf öğretmeni derse girmekte iken, bu sayı bir zihinsel engelliler sınıf öğretmenine düşürülmüştür.


Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerindeki sınıflara devam eden öğrencilerin 16 yaş ve üzerinde olmasından dolayı, gerek ergenlik gerekse fiziksel gelişimlerinin hızlı olmasından ötürü, eğitimleri için daha fazla emek ve çaba gerekmektedir. Eğitim-öğretimin daha verimli hale gelebilmesi için Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (3. Kademe) 9-10-11-12. Sınıflarda da iki zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması gerekmektedir.


3) İlgi (a) sayılı Kanun ile yeni eğitim sistemine geçilmesi ile ilgi (b) sayılı Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte okul kurum isimleri yeniden düzenlenmiştir. Ağır ve orta düzeyde zihinsel engelli tanısı konan öğrencilerin eğitim aldıkları okulların isimleri Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi iken Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi olarak değiştirilmiştir. Otistik tanısı almış öğrencilerin eğitim aldıkları okulların isimleri de Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) iken Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi olarak değiştirilmiştir.


Bu değişiklikten dolayı, farklı tanılar almış, farklı eğitim programlarını takip etmesi gereken öğrencilerin uygun olmayan okullara yönlendirilmesi problemiyle karşı karşıya kalınmıştır. Örneğin, ağır ve orta düzeyde zihinsel engelli tanısı almış çocuklar, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi programlarını uygulayan okullara, otistik tanısı almış öğrenciler de ağır ve orta düzeyde zihinsel engelliler programını uygulayan okullara yönlendirilebilmektedir. Bu aksaklıklardan dolayı veliler, öğrenciler, okullar ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ek iş yükü ile karşı karşıya kalabilmektedir. 


Yukarıda bahsi geçen sıkıntıların giderilebilmesi için Bakanlığınızca gerekli çalışmaların yapılması hususunda;


Gereğini arz ederiz.


 


 


 


 


 


 
 


  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.