Ridef Formlarında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Ridef Formlarında Yürütmeyi Durdurma Kararı

Eğitim-Sen'den Yapılan Açıklama: Öğretmenlerin Ridef Formlarını Doldurmakla Yükümlü Tutulmamaları ve Ridef Formlarının İptali İstemiyle Açtığımız Davada Danıştay İddk Yürütmeyi Durdurdu

 Öğretmenlerin RİDEF formlarını doldurmakla yükümlü tutulmaması istemiyle yaptığımız başvurunun yanıt verilmeyerek reddedilmesine ilişkin işlem ile işlemin dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü`nce yayımlanan 25.08.2011 gün ve 2011/47 sayılı Genelgenin 1/b maddesi ve bu Genelge uyarınca öğretmenlerce doldurulması zorunlu tutulan ‘Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formunun (RİDEF)` yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istemiyle sendikamızca dava açılmıştı.

Danıştay Sekizinci Dairesi 3 Temmuz 2012 gün ve E.2012/2759 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermişti. Yürütmenin durdurulması isteğimizin reddine ilişkin karara, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurarak itiraz ettik. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13 Şubat 2013 gün ve YD İtiraz No: 2012/813 sayılı kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü`nce yayımlanan 25.08.2011 gün ve 2011/47 sayılı Genelgenin 1/b maddesi ve bu Genelge uyarınca öğretmenlerce doldurulması zorunlu tutulan ‘Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formunun (RİDEF)` yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Kararın gerekçesinde: RİDEF formlarında yer alan sorularla, açık biçimde aile üyelerinin birbirleri ve çocukları ile olan ilişkilerinin sorgulandığı, aile üyelerinin psikolojik sorunlarına veya adli makamlara yansımış bir suç işleyip işlemediklerine ilişkin kişisel bilgilerin işlenmesini öngördüğü, bu biçimiyle aile hayatının ve özel hayatın mahremiyetine müdahale edildiği belirtilmekte, bu bağlamda uygulamanın, kişinin aile ve özel hayatına ilişkin mahremiyetini koruma altına alan ve kişisel verilerin kişinin rızası dışında işlenmesini yasaklayan Anayasal düzenlemeler ve uluslar arası sözleşmelere açık bir biçimde aykırı düştüğü vurgulanmaktadır.

Kararı görmek için tıklayınız.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.