Sayın Nabi Avcı’ya Randevu Talebimizi ve Acil Çözüm Önerilerimizi İlettik

Sayın Nabi Avcı’ya Randevu Talebimizi ve Acil Çözüm Önerilerimizi İlettik

Sayın Nabi Avcı’ya Randevu Talebimizi ve Acil Çözüm Önerilerimizi İlettik

 Sayın Nabi Avcı’ya Randevu Talebimizi ve Acil Çözüm Önerilerimizi İlettik

 

Bakanlıktaki görev değişikliği sonrası süregelen sorunların çözüleceğine dair umutları yeşeren öğretmenlerimizin umutlu ve talepkar mesajları sendikamıza ulaşmaktadır. Kurulduğu günden buyana yalnızca tabandan gelen sesi yükseltmekle sorumluluk duyan Anadolu Eğitim Sendikası, yeni Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI’ya randevu talebiyle birlikte acil çözülmesi gereken sorunlara dair çözüm önerilerini ulaştırdı.

 

Yeni adımları atmadan önce brifing alarak yol haritası belirleyeceğini açıklayan Sayın AVCI’ya birikmiş sorunları çözmede katkı sağlamak adına sizlerden gelen çözüm önerilerimizi sunmuş bulunmaktayız. Bu talep ve önerilerimizin takipçisi olarak, ikinci yarıyılı sorunsuz geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

 

Sayın Bakana ulaştırdığımız randevu talebimiz ve eki aşağıdadır.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

 

 

 

TC

Milli Eğitim Bakanı

 

Sayın Nabi AVCI,

 

             Yeni bir eğitim sistemine geçildiği öğretim yılı ortasında gerçekleşen atamanız, tüm eğitim çalışanlarını heyecanlandırdığı kadar beklentileri de yükseltmiştir. TBMM içinde yürüttüğünüz komisyon başkanlığı göreviniz ve akademisyen kimliğiniz ile eğitimin gündemine hakim,  ihtiyaçlarına duyarlı olduğunuzu biliyor, acil ve süreli konuları çözüme taşımanızda sendikal destek sağlamak, tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi paylaşmak istiyoruz.

 

          Programınızın uygun olacağı en yakın zamanda yüz yüze görüşmek için randevu talep ederken, aciliyeti bakımından yarıyıl tatili içinde adım atılması gereken konulara ilişkin sendikal görüşümüzü ekte yazılı olarak paylaşıyoruz.

 

Çalışmalarınızın başta eğitim camiamız olmak üzere tüm milletimiz için hayırlar getirmesi dileğiyle, saygılarımı arz ederim…

 

 

 

 

 

Anadolu Eğitim Sendikası

 

MYK, Teşkilat ve üyeleri adına

 

Cansel GÜVEN

 

Genel Başkan

 

 

Eğitimcilerin Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz

 

Ocak/Şubat 2013 Dönemi

 

Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Sorunu:

 

Kaynağı: Sorunu kronikleştiren uygulama 2010 Mayıs’ında sendikaların da mutabakatıyla (AES dışında) çıkarılan zorunlu hizmet muafiyetidir. Bu tarihten sonra öğretmen sirkülasyonu doğu ve güneydoğu aleyhine olacak şekilde kesintiye uğramış, isteğe bağlı olarak yer değiştirmek neredeyse imkansız hale gelirken Anayasa güvencesindeki özür gruplarında bile puan-kontenjan sınırlaması getirilmiştir. Mevcut yönetmeliğin özür durumuna ilişkin hükümleri getirilen kısıtlamalarla işlevsiz kılınmıştır. Alan değişikliği, becayiş, memuriyete geçiş gibi ara formüller yeni sorunlar yaratmış, eğitim hizmeti alan öğrenciler bile süreçten olumsuz etkilenmiştir.

 

Çözüm:  Bakanlığımızın koşullarını da zorlamayacak şekilde kalıcı adil bir çözüme Ağustos 2013 yer değiştirme dönemine kadar ulaşılabilir. (Öğretmen sirkülasyonu sorunu ve çözüm önerilerimiz size ayrıca sunulacaktır). Ocak Şubat 2013 takviminde bakanlığımızın takdiri ile tüm özür gruplarına yer değiştirme olanağı şu şekilde sağlanabilir:

 

 1. Adaylığı kalkmış ve Şubat 2013 içinde kalkacak olan öğretmenlerden özrünü belgeleyenlerin sağlık, eş ve öğrenim özrüne bağlı yer değişiklikleri ilçe emrine gerçekleştirilmelidir. Bu konudaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

 2. Yönetmeliğe aykırı olarak Ağustos 2012 dönemi ardından özrü kabul edildiği halde puan-kontenjan mağduru olan öğretmenlerden bir bölümü alan değiştirmek, bir kısmı da memuriyete geçmek zorunda bırakılmıştır. Bu öğretmenlerimizden alanına ya da öğretmenliğe dönmek isteyenler mutlaka Şubat kapsamına alınmalı ve çalıştıkları (özrün bulunduğu) il-ilçede alana intibakları sağlanmalıdır. Bu şekilde öğretmenlerin yönetmelikle tanınmış hakları kendilerine iade edilmiş olacaktır.

 3. Erciş ve Van Depremlerinden maddi-manevi zarar gördüğü halde genel hayatı etkileyen haller kapsamındaki tayin talebini –eski bakanımızın verdiği sözlere uygun olarak- Ağustos 2012 dönemine erteleyen öğretmenlerimizin TAMAMI Van Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü marifetiyle engellenmiş, talepler bakanlığımıza iletilmeden TOPTAN reddedilmiştir. Aralarında İKGM nün müdahil olup, “yer değiştirmesi uygundur” denmiş üyelerimiz de bulunmakta olup her biri atamadan mahrum bırakılmıştır. Bu öğretmenlerin önemli bir kısmı bölgeye yapılan ek atamada norm fazlası olmuştur, önemli bir kısmı da depreme bağlı yer değiştirme taleplerinin reddini dava konusu yapmıştır. Hem depremin vurduğu hem de idarenin üzdüğü öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemlerinin de Şubat 2013 içinde gerçekleştirilmesi adaleti sağlayacağı gibi vicdanları da rahatlatacak, açılan davaları da konusuz bırakacaktır.

 4.  Bir yandan yer değiştirme işlemlerini minimalize etmeye çalışan bakanlığımız beri yandan norm fazlası öğretmenlerimizi re’sen atamaktadır. Bu öğretim yılına dair iki defa norm güncellemesi yapan bakanlığımız ve ilgili birimlerin hesabı değişen sisteme, dönüşen okullara hazırlıksız yakalanmış, ilan edilen normlar gerçek ihtiyaçla örtüşmemiş, norma göre yapılan atamalar fazlaya dönüşürken haksızlıklar yaşanmıştır. İkinci yarıyılın tamamlanmasıyla daha gerçek ölçütlerle norm tespiti yapılması halinde bugün kadrosuyla re’sen atanan öğretmenlere yeniden ihtiyaç duyulması olasıdır. Bu zorunlu göçe tabi olan öğretmenlerin yerine yazın yeni atama yapılması da ihtimal dahilindedir. Çifte mağduriyeti önlemek adına;

a)    Öğretmen kadrolarını bulunduğu kurumda muhafaza etmek, gerekirse sınıf bölmek, değilse seçmeli derslerle ilişkilendirmek,

b)    Zorunlu hallerde yalnızca görevlendirme yapmak,

Şeklinde bir ara çözüm üretilmelidir. Her iki çözüm de yönetmelikle uyumludur.

 

 1. Yeni eğitim sistemiyle norm fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenlerinin çoğu sınıf mevcutları bakımından sorunludur. İlkokul öğretiminin ideal ortamda gerçekleşmesi açısından sınıf mevcutları en fazla 20 öğrenci ile sınırlandığında fazlalık yerine binlerce yeni sınıf öğretmenine ihtiyaç duyulduğu görülecektir.

 

 1. Okullarda bilişim teknolojileri ve PDR uzmanı istihdamı konusundaki belirsizlikler giderilmelidir. Eğitim hedeflerimiz açısından her iki branşa da büyük ihtiyaç vardır. Normlar bu ihtiyaç üzerinden yeniden hesaplanmalıdır.

 

Yönetici Atamaları:

 

Kaynağı: Yönetici atamalarına hiçbir dönemde objektif yaklaşılmamış, işveren olarak devlet, siyaset ve siyasallaşan sendikalar sürece müdahil olmuş, liyakatli ve “idareci” yöneticilerin atanması bir türlü mümkün olmamıştır.

 

Çözüm:

 1. İdarecilerin niteliği, tarafsızlığı tartışmalı olmamalıdır.

 2. Öğretmenlikte geçirilen süre ve başarı değerlendirilmeli, yönetici atamaları için yapılan sınavın gereği uygulanmalıdır

 3. İdarenin takdir yetkisinin yeniden getirilmek istendiğine dair haberler bile şimdiden kurumlardaki çalışma barışını bozmuş, sendikal hareketliliğe neden olmuştur. Daha önce de Danıştay nezdinde dava konusu olup iptal edilen mülakat uygulaması seçenek olarak görülmemeli, yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak acilen ilana çıkılmalı, atamalar sınav puanı esasına göre tamamlanmalıdır.

 4. Sınav kazanan öğretmenlerimizin bir bölümü alan değiştirmiş, bir kısmının da kurumu değiştirmiştir. Yönetici atamaya esas tercihleri alınmalı, mağduriyete neden olunmamalıdır.

 5. Müdür yardımcılığı kadroları öğrenci sayıları ile yeniden değerlendirilmeli, verimlilik açısından her 100 öğrenciye bir müdür yardımcısı atanmalıdır.

 

İlk Atamalar Konusu:

 

Kaynağı: Süreç içinde sayıları katlanan, kontenjanları artan, ikinci öğretimleri açılan eğitim fakültelerinin yanında fen-edebiyat fakültesi mezunlarına sunulan formasyonlar atama bekleyen öğretmen sayısını 300 binlere taşımıştır. Branşlar bazında da ihtiyaçla çelişki mevcuttur. KPSS bir ölçüt olmaktan çıkmış, son derece küçük puanlarla atananlar olduğu kadar derece yaptığı halde atanamayan öğretmenler mevcuttur.

 

Çözüm:

 

1.    KPSS yerine alan sınavı düşünülmekte ise de kazanılmış KPSS puanlarını geçerliliğinin süre ile sınırlanması yeni mağduriyet yaratmamalı, kazanılmış hakları korumak adına Şubat 2013 içinde en az 30 bin kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır.

2.    Yıllar içerisinde ve atama takvimlerinde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının, FKB mezunlarının, sosyal bilgiler öğretmenlerinin, yabancı dil öğretmenlerinin, BT öğretmenlerinin atama kontenjanlarının sınırlı sayıda açıldığını, PDR branşında ilan edilen kadroların doldurulmasında güçlük yaşandığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin mezun oldukları alanlarda öncelikli olarak ve yeterli sayıda atanmaları gerekir. Arzın ihtiyacı karşılamadığı hallerde (PDR) alan uyumluluğu ve alınan sertifika eğitimleri gözetilerek felsefe, piskoloji ve sosyoloji mezunları da değerlendirilmelidir. Uzun yıllardır atama bekleyen branşların toplam kontenjan içinde yeterince gözetilmesi, artan seçmeli ders uygulamalarıyla da ilişkilendirilmeleri yerinde olacaktır.

3.    İlk atamaların “özür grubu” yer değiştirmelerini takiben yapılması daha uygun olacaktır.

 

 

Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11 Yorum