SENDİKA ÜYELİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

SENDİKA ÜYELİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

SENDİKA ÜYELİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), sendika üyeliğinden çekilme konusunda yaşanan kafa karışıklığına açıklık getirdi.

DPB, sendika üyeliğinden çekilmenin, kamu görevlisi tarafından görev yaptığı kurumuna sendika üyeliğinden çekilme bildirimi vermesiyle gerçekleşeceğini, çekilmenin kamu işverenine başvuru tarihinden itibaren otuz gün sonra geçerli olacağını, kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar arasında sendika üyeliğinden çekilme hususunda yapılacak olan yazışmalardaki usulün sendika üyeliğinden çekilmeye etkisinin olmayacağını bildirdi.

Bir sendikanın istifaları işleme koymamak için akıl almaz yollara başvurması, okul idarelerinin, hukuki nitelik süsü verilmiş “istifalar işleme konulamamıştır” yazılarını dikkate alması üzerine; kamu görevlilerinin üyesi bulunduğu sendikadan çekilmesine ilişkin şekil şartları ile kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili sendikanın yürüteceği işlemler hususunda Devlet Personel Başkanlığı’ndan görüş talep etmiştik. Yazımızı inceleyen DPB, sendikamıza konuya ilişkin bir açıklama gönderdi.

Anayasa’nın 51. maddesinde yer alan, “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 16. maddesindeki, “Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır” hükümlerinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde, ‘Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3) de gösterilen Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu’ndan üç nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna verir. Kurum görevlisi kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş (15) gün içinde sendikaya gönderir’ hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde;

-Sendika üyeliğinden çekilmek için mezkur Yönetmelik hükümleri çerçevesince gerekli olan belge ve işlemler haricinde belge veya işleme gerek bulunmadığı,

-4688 sayılı Kanun ve mezkur Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve şekil şartlarına uygun olmayan çekilme bildiriminin hukuken geçerli olmayacağı,

-Sendika üyeliğinden çekilmenin, kamu görevlisi tarafından görev yaptığı kurumuna sendika üyeliğinden çekilme bildirimi vermesi ile gerçekleşeceği, çekilmenin kamu işverenine başvuru tarihinden itibaren otuz gün sonra geçerli olacağı, kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalar arasında sendika üyeliğinden çekilme hususunda yapılacak olan yazışmalardaki usulün sendika üyeliğinden çekilmeye etkisi olmayacağı,

-Yukarıda belirtilen usule uygun olarak çekilme bildiriminde bulunan sendika üyesi kamu görevlisinin, sendika üyeliğinden çekilmesinin kabulüne veya geçerliliğine ilişkin ilgili sendikanın herhangi bir yetkisinin olmadığı mütalaa edilmektedir.”  

  

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.