SENDİKALARIN 2012 AĞUSTOS İTİBARİYLE ÜYE SAYILARI

SENDİKALARIN 2012 AĞUSTOS İTİBARİYLE ÜYE SAYILARI

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2012 Ağustos İstatistikleri Hakkında Tebliğ resmi gazetede yayımlandı.

 

10 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yer alan tebliğe göre, Memur Sen'e bağlı sendikalar 11 hizmet kolunun 10'unda yetkili sendika oldu. Sadece Kültür ve Sanat Hizmetleri kolında KESK'e bağlı sendika yetki aldı. Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalar yetkili oldukları hizmet kollarında yetkiyi kaybettiler.

 

Toplam memur sayısının yüzde 68'i sendikalı oldu. Memur Sen 650 bin üyeye ulaşırken, Türkiye Kamu Sen 418 bin, KESK ise 240 bin üyeye ulaştı.

 

En çok sendika eğitim hizmetleri kolunda kuruldu.28 sendika bu hizmet kolunda kuruldu. En dikkat çekici sendika olan Aktif Eğitim Sen, 15 Haziran 2012 tarihli maaş kesintilerine göre, 402 üye sayısına ulaştı.

 

İşte hizmet kollarına göre sendikaların üye sayıları

Hizmet Kolunun Adı Toplam Kamu Görevlileri Sayısı Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplanı Üye Sayısı Sendikalaşma Oranı (%)
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 201.201 BES (Büro Emekçileri Sendikası) KESK 21.555 10,71
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 42.423 21,08
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 45.884 22,81
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 1.358 0,67
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1.047 0,52
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) BASK 520 0,26
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) BAĞIMSIZ 62 0,03
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) DESK 367 0,18
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 1.089 0,54
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 39 0,02
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 29 0,01
Eğitim Öğretim ve Bilim hizmetleri 951.360 TÜRKEĞİTİM-SEN ( Tilrkiye Eğitim ve. Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) TÜRKİYE KAMU-SEN 205.724 21,62
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) KESK 125.316 13,17
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 231.472 24,33
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 22 0,00
TEM -SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) BAĞIMSIZ 1.759 0,18
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN ( Özgilr Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 696 0,07
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 428 0,04
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 53 0,01
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşsörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 29.872 3,14
TEÇ -SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 6.362 0,67
KUVAYI EĞİTİM-SEN (Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) BAĞIMSIZ 27 0,00
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 849 0,09
AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 490 0,05
EÇSEN (Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 2 0,00
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 78 0,01
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 123 0,01
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 428 0,04
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 513 0,05
EY-SEN (Eğitim Yöneticileri Sendikası) BAĞIMSIZ 127 0,01
BILGEÇ-SEN (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 111 0,01
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 93 0,01
MEÇ-SEN (Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 36 0,00
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) BAĞIMSIZ 234 0,02
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) DESK 19 0,00
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 271 0,03
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) BAĞIMSIZ 402 0,04
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN ( Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası! BAĞIMSIZ 109 0,01
EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 75 0,01
           
....
Sağlık ve Sosyal Hizmetler 430.682 TÜRK SAĞLİK-SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 89.706 20,83
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) KESK 41.052 9,53
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 173.718 40,34
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 132 0,03
BAĞİMSİZ SAĞLİK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 747 0,17
HÜR SAĞLIK-SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) BAĞIMSIZ 1 0,00
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 585 0,14
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) DESK 599 0,14
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 190 0,04
ACİL-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 102 0,02
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 30 0,01
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) BAĞIMSIZ 39 0,01
BİRLİK SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 37 0,01
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) BAĞIMSIZ 327 0,08
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası) BAĞIMSIZ 135 0,03
GENEL SAĞL1K-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 560 0,13
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 417 0,10
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 22 0,01
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası - ) DESK 378 0,09
TIP-SEN ( Sağlık Çalışanlarını ve Haklanın Koruma ve Yükseltme Sendikası"! BAĞİMSİZ 2 0,00
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 58 0,01
Yerel Yönetim Hizmetleri 111.495 TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) KESK 30.043 26,95
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamı Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 14.315 12,84
BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 53.171 47,69
YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 1.270 1,14
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 213 0,19
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN ( Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası! BASK 141 0,13
BELBIR-SEN (Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) DESK 105 0,09
...
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 36.411 TÜRK HABER-SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 11.792 32,39
HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) KESK 3.943 10,83
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 12.231 33,59
BAĞİMSİZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 723 1,99
HABER HAK- SEN (Basın, Yayuı ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 14 0,04
DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) DESK 30 0,08
Kültür ve Sanat Hizmetleri 14.772 TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 2.539 17,19
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 4.035 27,32
KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 3.761 25,46
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 66 0,45
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu tsgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 256 1,73
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 16 0,11
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri 34.219 TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 5.572 16,28
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.811 11,14
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 10.547 30,82
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN ( Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanlar! Sendikası ) BASK 304 0,89
İMAR HAK - SEN (İmar Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 657 1,92
Ulaştırma Hizmetleri 28.850 TÜRK ULAŞİM-SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU - SEN 7.608 26,37
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) KESK 2.808 9,73
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 9.178 31,81
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN ( Bağımstz Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) BASK 80 0,28
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) DESK 33 0,11
ULAŞIM HAK-SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) BAĞIMSIZ 208 0,72
ÜDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası") HAK-SEN 50 0,17
ULAŞIM-İŞ (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 113 0,39
           
...
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 63.597 TARIM ORKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) KESK 3.165 4,98
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 11.916 18,74
TOÇ BİR - SEN (Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 33.645 52,90
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası) BASK 153 0,24
TOÇ HAK-SEN (Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası) HAK-SEN 215 0,34
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN (Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 19 0,03
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) BİRLEŞİK KAMU-İŞ 787 1,24
DEM -TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) DESK 196 0,31
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 39.005 TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Eneıji , Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 7.222 18,52
ESM ( Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasıl KESK 3.988 10,22
ENERJİ BİR-SEN ( Eneıji , Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) MEMUR-SEN 16.375 41,98
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 100 0,26
ENERJİ HAK-SEN ( Eneıji , Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) HAK-SEN 59 0,15
Diyanet ve VakılHizmetleri   TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE KAMU-SEN 20.174 18,96
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) MEMUR-SEN 60.346 56,72
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) KESK 58$ 0,55
BAĞ. DİYANET VAK1F-SEN ( Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları BASK 121 0,11
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 5.208 4,90
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası) DESK 2.850 2,68
Toplam Memur Sayısı: 2.017.978 Toplara Sendikalı Memur Sayısı:   1.375.661 68,17
 
Dosya No KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
17 KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 240.304
26 TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 418.991
52 MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 650.328
92 BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 3.078
98 BAĞIMSIZLAR 20.890
141 BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) 33.477
142 HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) 4.016
165 DESK (Demokratik Sendikalar Konfederasyonu) 4.577
  GENEL TOPLAM 1.375.661


 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.