Sözleşmeli Öğretmenler Sendika Üyesi Olmak Zorunda mı?

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışan sözleşmeliler sendika üyesi olabilir, ama personelin bir sendikaya üye olmak için zorlanması da suçtur.

Sendikalar 21.05.2020, 11:42
Sözleşmeli Öğretmenler Sendika Üyesi Olmak Zorunda mı?

Aday memurlar da dahil tüm düzeylerdeki kamu görevlileri sendikalara üye olabilmektedir. Sendika üyeliği kişinin tercihine bağlıdır. Zorla ve isteği dışında hiçbir sendikaya üye yapılamaz. Yapılması ya da zorlanması suç olup anayasaya aykırı olan bu durumun çeşitli cezai yaptırımları vardır.

Sendika üyelik tercihleri isteğe bağlı olsa da demokrasi, özlük hakları ve ekonomik özgürlüğün elde edilmesindeki en önemli yol sendikalara üye olmaktan geçmektedir ve üyelerin fazla olması sendikaları devlet karşısında pazarlık aşamalarında daha güçlü yapar. Bu sebeple tüzüklerini incelemek şartıyla kamudaki çalışanların kendilerine göre seçtikleri sendikaya üye olmaları örgütlü mücadelede yerinde bir karar olacaktır.

Sendika Üyeleri İçin Bilgilendirme

Sendikalara üye olan her düzeydeki kamu çalışanlarına devlet tarafından 2020 çizelgesi ışığında üç aylık 108,00 TL ödeme gerçekleştirilmektedir. Ücret, Temmuz ayındaki maaş zammına göre de değişiklik gösterecektir.

Sendika üyesi olan her çalışana verilen 3 aylık 108,00 TL'in bir bölümü sendikalara üyelik aidatı olarak gönderilmektedir. Şöyle ki: sendikalara özgü tüzüklere göre üyeden alınacak aidat bazı sendikalarda örnek olarak damga vergisine esas gelirin binde 5'i düzeyindedir. Sendikalar genel anlamıyla binde 5 oranı belirlemiştir. Bu temelde aylık geliri 5 bin lira olan bir memurdan 25 lira aidat kesilir. Üç ayda da  toplamda 75 TL kesilmiş olacaktır. Devletin çalışana ödediği 108 TL'den arta kalan miktar da memurda kalmış olacaktır. Kesinti oranı daha yüksek olan bazı sendikalar da bulunmaktadır. Aylık geliri 10bin TL olan bir memurun aylık kesintisi ise 50 lira olacak ve üç aylık 150 lira aidatın 108 lirası devlet tarafından karşılanmış olacaktır.

Sendika üyesi olmanın en önemli yanlarından biri hukuki destek hizmetleridir. Üyenin çalışma şekline ilişkin her türlü hukuki sorunda sendikalar destek sağlamaktadırlar. Soruşturma geçirmeleri halinde itirazların görüşülüp karara bağlandığı disiplin kurullarında sendika temsilcileri de yer alır.

Sonuç olarak;

Yukarıda belirtilen tüm bu açıklamalar ışığında sözleşmeli öğretmenler de eğitim ve bilim dalındaki istedikleri bir sendikaya üye olabilirler, ancak belirtildiği gibi üye olma zorunlulukları bulunmamaktadır ve bir sendikaya üye olmak için idare tarafından hiçbir şekilde zorlanamazlar.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@