Talim ve Terbiye Kurulu Kararındaki Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Talim ve Terbiye Kurulu Kararındaki Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

Talim ve Terbiye Kurulu Kararındaki Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

  07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere ilişkin Esaslarda 05/07/2012 tarih ve 97 sayılı Talim ve Terbiye Kurul Kararı ile değişiklik yapılmıştır.

Eğitim-Bir-Sen Mevzuat Bürosu olarak yapılan değişiklikleri incelediğimizde şu hususlar göze çarpmaktadır.


 Söz konusu bu değişiklik çerçevesinde;


 1- Daha önce, Dayanak başlıklı 2 nci maddesinde yer alan ve yürürlükten kaldırılan 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un yerine 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ibaresi yer almıştır.


 2- Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (k) fıkrasında yer alan “Pedagojik Formasyon” ibaresi yerine, “Pedagojik  Formasyon /  Pedagojik  Formasyon Eğitimi  Sertifikası Programı” ibaresi getirilmiştir.


 3- Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar başlıklı 7 nci maddenin ikinci fıkrasında,   öğretmenliğe; atanacak olan tüm alanlar için ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacağı hükmü korunmuştur.


Diğer taraftan, daha önceki Esasların 7 nci maddesinde yer alan;


  a) Sınıf öğretmenliğine; yükseköğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği ile Üstün Zekâlılar Öğretmenliği programlarından mezun olanlar,


  b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar,


  c) Ortaöğretim alan öğretmenliklerine; eğitim fakültesi alan öğretmenliği mezunları ile Karar eki Çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını bitirenlerin öğretmenliğe atanacakları hükümleri yürürlükten kaldırılmış gibi görünse de çizelge ve Esasların birlikte incelenmesi sonucunda bu hükümlerin halen geçerliliklerini koruduğu görülmektedir.


Daha önceki Esaslarda da yer alan ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya;  İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların atamasının yapılabileceği hükmü korunmuştur.


 4- Esasların 8 inci maddesinde yer alan; “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı” ibareleri tanımlar maddesine paralel olacak şekilde düzenlenerek “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı” şeklinde değiştirilmiştir.


 5- Esasların 14 üncü maddesinde yer alan “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı” ibaresi “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı” ibaresi olarak, “Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü” ibaresi de “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. 
 6- Geçici 4 üncü maddede yapılan düzenleme ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, üniversitelerin kaldırılan bu bölümlerinin en son mezunlarını verdiği 2009-2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların,“Teknoloji ve Tasarım” alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edileceği hüküm altına alınmıştır.


 7- Geçici 7 nci maddesinin (b) bendinde yer alan, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı” ibaresi “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı” ibaresi olarak değiştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir.


          Karar eki çizelgede ise; 4+4+4 eğitim öğretim sisteminin gereği değişiklikler yapılmıştır.


Diğer taraftan Çizelgeye “Hayvan Yetiştiriciliği” ve “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” alanları eklenmiş ve Hayvan Yetiştiriciliği alanına Ziraat Fakültelerinin Zootekni bölümünden mezun olanlardan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik  Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanların, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanına ise Elektrik öğretmenliği ve elektronik öğretmenliği bölümü mezunlarının atanabilmeleri sağlanmıştır.


          6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde yer alan;


 “MADDE 2 – 222 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


 “MADDE 7 – İlköğretim; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.”


hükmü gereği ortaokullar ile ilkokullar ilköğretim kurumu olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Esaslar eki çizelgenin 16 ncı sırasında yer alan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının Ortaokulların ilköğretim kurumu olarak belirlenmesi nedeniyle bu okullara; (İmam Hatip Ortaokulu/Ortaokulu) aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı ile Din, Ahlak ve Değerler (Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler ) derslerini okutmak üzere atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.


Bunun bir diğer ispatı ise; İmam Hatip Ortaokulları ders çizelgesinde; 5,6,7,8 inci sınıflarda Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerinin zorunlu olduğu ve haftada 2 saat olarak belirlendiği dikkate alındığında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının İmam Hatip Ortaokullarına atanmaları yönünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.  


Ancak İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları, ilahiyat fakültesi mezunu olup ta din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği yapan meslektaşları gibi, İmam Hatip Liselerine atanamamaktadırlar. Bu da aynı branşta görev yapan bu öğretmenler arasında bir haksızlıktır.


Aynı branşta görev yapıp aynı eğitimi alan bu öğretmenlerin sadece mezun oldukları okullara bakılarak, ilköğretim din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerinin ortaöğretim kurumlarına atanmalarına mani olan bu düzenlemenin derhal değiştirilerek bu alan öğretmenlerinin de ortaöğretim kurumlarına atanmalarına imkan verilmelidir.
 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı çizelgeyi görmek için tıklayınız

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.