banner476

TES, NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA GÖTÜRDÜ

TÜRK EĞİTİM-SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sendikalar 25.07.2014, 18:15 25.07.2014, 18:16
TES, NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA GÖTÜRDÜ

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak söz konusu yönetmelik tamamen rakamlar üzerine kurgulanmış ve eski yönetmelikteki norma esas teşkil eden öğrenci sayıları artırılarak ve normlar düşürülerek değişikliğin sosyal ve pedagojik yönü hiç değerlendirilmeden hareket edilmiştir. Söz konusu bu durum yönetmeliğin hazırlanmasında herhangi bir eğitimci, pedagog ve uzmanın görüşünün alınmadığını kanıtlar niteliktedir. Yönetmelikte “temel ilkeler” kısmının bulunmamasının nedeni de eğitim kalitesi, öğrenci ve eğitim odaklı düşünülmediğinin sadece sayısal bir düzenleme mantığı ile hareket edildiğinin kanıtıdır. Söz konusu yönetmeliği çıkarma amacı “yönetici ve öğretmenden tasarruf yapma” çabasıdır. Öğrenci ve eğitim anlayışı önemsenmemiş; olayın pedagojik boyutu umursanmamış ve yapılan bu davranışların eğitimi yaralayacağı ve geleceğimiz açısından onarılmaz sonuçlar doğuracağı göz ardı edilmiştir. Eğitim sistemimizde son derece önemli olan söz konusu yönetmelik adeta hesap makinesi ile hazırlanmıştır.

Yine yapılan bu hesap makinesi mantığı ve sayısal vurgu nedeniyle öğretmenlerin, yöneticilerin, rehber alan öğretmenlerinin norm kadro sayılarındaki azalma söz konusu kişilerin okullarında norm kadro fazlası durumuna düşmelerine neden olacak ve bu anlamda büyük bir mağduriyet yaşatacaktır.

Bu minvalde Türk Eğitim-Sen olarak Norm Kadro Yönetmeliği ile ilgili üyelerimizin ve teşkilatlarımızın da görüşlerini alarak; Yönetmeliğe Danıştay nezdinde dava açtık. Umuyoruz ki yargı, pedagojik bakış açısını yerle yeksan eden, hesap makinesi zihniyetine dayanan ve hatalarla dolu olan bu yönetmeliği iptal edecektir.

Bu suretle, 18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin;

1) “Temel İlkeler” kısmı bulunmaması nedeniyle esas ve usuller bakımından yapılan eksik düzenleme işleminin,

2)“Müdür norm kadrosu” başlıklı 5.maddenin 3. Fıkrasının; yine aynı maddenin 4. Fıkrasının,

3) “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 6. Maddesinin b bendinde yer alan “altı” ibaresinin iptali ve Eski Yönetmelikte yer alan; öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; Her türdeki Anadolu liselerine, Fen liselerine, Çok programlı liselere ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okullarına bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmesi düzenlemesine davaya konu yönetmelikte yer vermemek sureti ile yapılan eksik düzenleme işleminin,

4) “Anaokulu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. Maddesinde yer alan “501” ibaresinin,

5) “Özel Eğitim Kurumu Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 11. Maddesinde yer alan “101” ibaresinin,

6) “İlave Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 14.maddesinin 2. Fıkrasındaki “6’yı” ibaresinin,

7) “Özel eğitim norm kadrosu” başlıklı 17. Maddesinin a bendinde yer alan “her anasınıfı için 1 rehber öğretmen” ibaresinin

8) Rehberlik Alan Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 21. Maddede
“bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmeyerek yapılan eksik düzenleme işleminin,

9) “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21.maddesinin 2. Fıkrasının b bendinde yer alan “300” ibaresinin,

10) “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21.maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde özel eğitim kurumlarına ikinci ve sonraki rehber öğretmeni norm kadrosunun hangi sayılar esas alınarak verileceğine ilişkin eksik düzenleme işleminin,

11) “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar”  başlıklı 22. Maddesinde; öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevlerin, haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreler bakımından dikkate alınacağı düzenlemesine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme işleminin,

12) 22.maddenin 1. Fıkrasının a bendinin,

13) “Norm Kadro Sayıları Değişen Eğitim Kurumları” başlıklı 26.maddenin 1. Fıkrasında yer alan “bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde” ibaresinin,

14) “Boş kadro tahsisi ve kullanımı” başlıklı 29. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendininöncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali amacı ile Türk Eğitim-Sen olarak Danıştay nezdinde konuyu yargıya taşıdık.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınızYorumlar (4)
ismet 6 yıl önce
bu kıyıma sessiz kalmayan türk eğitim sen e teşekkürler.
Yusuf 6 yıl önce
4 yıllık okulumda norm fazlası oldum.bölge normuna takılmışım.36 saatlik derse 1 norm düşüyor.helal size.bu nasıl düzenlemedir?
yaşa türk eğitim sen 6 yıl önce
yasa türk eğitim sen. bunyetkili olupta etkisiz olan saı sendika sen ne iş yaparsı.yazık 280 bin uyeden bahsedip hiç bir icraatı olmayanlar.yazıklar olsun bu kadar insan öyle yada böyle üye oldular ve sana bu insanların aidatları ile maaş ödeniyor.bir kere bir duruş sergileyin.tavrınızı koyun.hükümetin arka bahçesi olmaktan baska ne iş yaptınız.yazın da okuyalım.bu arada türk eğitim sen ailesine haklarımız için mücadele ettikleri icin tesekkür ederim.allah yar ve yardımcıları olsun.allah onlardan razı olsun
3600 ek gosterge 6 yıl önce
sayin tes bunu ancak sen basarirsin 3600 ek gosterge ogretmenlere de verilmeli lutfen yuklen pesini birakma onlar memursa biz de memuruz allah askina

Gelişmelerden Haberdar Olun

@