TES'TEN İLLERARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU DEĞERLENDİRMESİ

TES'TEN İLLERARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU DEĞERLENDİRMESİ

TES'TEN İLLERARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ KILAVUZU DEĞERLENDİRMESİ

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu yayınlanmıştır. Türk Eğitim-Sen olarak bu kılavuz hakkındaki değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir.

•  15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak çalışanlar yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

 

 

• Her ikisi de yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmen eşler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu öğretmenlerin farklı illere atanmaları hâlinde, atamasını görev yerinden ayrılmadan iptal ettiren eş, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bu öğretmenlerden aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir

 

•  06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında, 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler,  06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar, 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.  KPSS puanı ile kadroya geçenler ile ilgili mağduriyetleri defalarca Bakanlığa iletmiştik. İl içi yer değişikliği kılavuzunda dahi KPSS ile kadroya geçenleri görmeyen bakanlık Türk Eğitim-Sen’in girişimleri sonucunda mağduriyetleri bir nebzede olsun gidermiştir.

 

• 2012 yılı yaz tatili yer değiştirme döneminde il içi yer değişikliği yapılan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

• İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, başvurularında ilan edilen eğitim kurumları arasından 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Tercihler, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden de yapılabilecektir. Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26. seçeneğe atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.

Kılavuzda iller arası yer değişikliği yapabilmek için aranan süre şartında 15 Eylül tarihi baz alınmıştır. Aynı tarihte Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunu da yayınlayan bakanlık bu kılavuzda 30 Eylül tarihini baz almıştır. Yaptığımız eylemler ve girişimleriniz sonucunda özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunda 30 Eylül tarihinin esas alınması sevindirici bir gelişmedir. Ancak, özür durumu kılavuzunda esas alınan tarihin isteğe bağlı yer değişikliği kılavuzunda esas alınmaması haksızlıktır. Bu konuda pek çok davanın açılacağı mutlaktır. Bu nedenle bakanlığın bir an önce bu konudaki haksızlığı gidermesi gerekmektedir.

Yine kılavuzda iller arasında yer değiştirmek isteyenlerden zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek için 2. ve 3. Hizmet bölgeleri ile 1. Hizmet bölgelerinin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06.05.2010 tarihinden itibaren görev yapanlar, 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli olup KHK ile kadroya geçenler, yine 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar süre şartı ve zorunlu hizmet yükümlüsü olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak; burada öncelikli şart 06.05.2010 tarihi itibari ile çalıştıkları hizmet bölgelerinde halen görev yapmakta olmalarıdır. Asıl sıkıntı “06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgesi” ibaresinde yaşanacaktır.

Şöyle ki; 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken görev aldığı hizmet bölgesinden farklı bir hizmet bölgesine 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu olarak atanan öğretmenler 06.05.2010 tarihi itibari ile çalıştığı bölgede halen görev yapmadıkları gerekçesi ile yer değişikliği başvuruda bulunamayacaktır. Örneğin; 06.05.2010 tarihinden önce Kırıkkale ilinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile Mardin iline kadrolu atanan bir öğretmen 06.05.2010 tarihi itibari ile bu bölgede çalışmadığı için 3 yılını doldurmadan bu haktan yararlanmayacaktır. Yine örnek vermek gerekirse 2. Hizmet bölgesinde görev almakta iken 3. Hizmet bölgesine 06.05.2010 tarihinde sonra yer değişikliği yapan bir öğretmen bu maddeden faydalanamayacaktır. 2. Ve 3. Hizmet bölgeleri sosyo-ekonomik ve gelişmişlik açısında birbirlerinden çok da farklı bölgeler olmamasına karşın, Bakanlık 2. Hizmet bölgesinden 3. Hizmet bölgesine yer değişikliği yapan veyahut 3. Hizmet bölgesinden 2. Hizmet bölgesine yer değişikliği yapan öğretmenleri bu madde kapsamında değerlendirmemesi anlaşılabilir bir durum değildir. Her iki bölgede zorunlu hizmet bölgesidir.

Hatta aynı madde ile ilgili sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı veyahut KHK ile kadroya geçen öğretmenlerden 06.05.2010 tarihinden sonra sözleşmeli öğretmen olarak görev aldıkları hizmet bölgesi ile aynı kapsamdaki hizmet bölgesine yer değişikliği yapan öğretmenlerin bu haktan faydalanıp faydalanamayacağı konusunda dahi tereddütler yaşanmaktadır. Örneğin, sözleşmeli öğretmen iken 3. Hizmet bölgesinde görev alan ve 06.05.2010 tarihinden sonra yine 3. Hizmet bölgesi olan bir ile ataması yapılan öğretmenlerin başvuru hakkının olup olmadığı ile konusunda ortada bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bir çok Türk Eğitim-Sen üyesi sendikamıza ulaşarak illerden aldıkları bilgilerin farklı olduğunu bildirmektedirler. Bu konuda bakanlığın acilen açıklama yapması gerekmektedir.

06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli olarak görev yapmakta iken KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlerde adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın yer değiştirebiliyor ise bu bir anlamda Bakanlığın bu durumdaki öğretmenleri zorunlu hizmetten muaf tuttuğu anlamına gelmektedir.  

Şöyle ki, 06.05.2010 tarihi itibari ile sözleşmeli öğretmenlikten KPSS puanı ile kadroya geçenler zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirirlerken bu öğretmenlerin zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olmayan yerlere atanabilmelerinin sağlanması ancak bu şekilde olabilmektedir.

Yayınlanan kılavuzda yer alan hukuki eksiklikler ve hukuka aykırılıklar sendikamızca değerlendirilmeye devam edilmektedir. Bu konuda tüm hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.