banner476

TÜRK EĞİTİM-SEN YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİNDE NE YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 10/06/2014 tarih 29028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bütün bu gelişmelerle ilgili olarak eğitim çalışanlarının etkili sendikası Türk Eğitim-Sen ne yapacak? TES İstanbul 7 nolu Şube tarafından kamuoyuna sunulan açıklama:

Sendikalar 03.07.2014, 08:42 03.07.2014, 08:43
TÜRK EĞİTİM-SEN YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİNDE NE YAPACAK?
 Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik 10/06/2014 tarih 29028 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Buna bağlı olarak, Bakanlık Makamının 13/06/2014 tarihli ve 82370 sayılı onayı ile yönetici değerlendirme kılavuzu yayınlanmıştır. Bu kılavuz ekindeki takvime göre 14 Temmuz 15 ağustos tarihleri arasında kurum müdürlerinin değerlendirmeleri yönetmelik ekinde bulunan ek 1 formunda yer alan kriterlere göre değerlendiriciler tarafından yapılacaktır.

Bu sürecin, hukuksal normlara bağlı, objektif kriterlere göre ve şeffaf olarak işlemesi çok önemlidir.

Türk Eğitim-Sen,  bu süreci genel merkezi, hukuk büroları şube yönetimleri ve ilçe temsilcilikleri aracılığı ile izleyecek, üyesi olsun olmasın tüm yöneticilerin değerlendirme işlemlerinde uğraması muhtemel haksızlıklara karşı bir dizi girişimde bulunacaktır.

ÖZETLE;
1.   Süreçle ilgili basın açıklamaları yapılacak idari merciler sürekli bilgilendirilecektir.
2.  Bilgi edinme kanunu çerçevesinde değerlendirme süreci ve sonuçları istenecek bu bilgiler kamuoyu ile paylaşacaktır.

3.  Tespit edilen hukuksuz uygulamalar için  idare mahkemelerinde davalar açılacaktır.

4. Değerlendirme sürecinde yer alan kamu görevlilerinden ihmali ve kastı olanlar tespit edildiğinde cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Görevi kötüye kullanma;
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca; 
1. Devlet memurlarının değerlendirme sürecinde kullanılan ve yürürlükten kaldırılan sicil verme sürecinde bir çok idari dava açılmış bu davalarda Danıştay idari davalar genel kurulu olumsuz kanata yol  açan olguların somut belge ve bilgilerle açıklanmasına yada somut gerekçelerin idarece gösterilmesine karar vermiştir (Esas no: 1999/262  Karar no:2000/1039 Tarih 27/10/2010)

Bu sebeple  ek 1 formunda değerlendirme yapacak kişilerin özellikle ilçe müdürü ve şube müdürlerinin bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir verilen her olumsuz puanın gerekçesi değerlendirilen ve sendikamız tarafından bilgi edinme kanunu çerçevesinde ilgililerden istenecektir.

2. Değerlendirme sonuçları bilgi edinme kanunu çerçevesinde yetkili makamlardan istenecektir.

3. Ek 1 değerlendirme formunun açıklamalar bölümünün 3 maddesi  değerlendirme yapacak kıdemli ve kıdemsiz öğretmenim müdür yanında 6 ay çalışma zorunluluğu getirmiş, diğer değerlendiriciler için böyle bir açıklama bulunmamasına rağmen, özellikle ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin en az 6 ay birlikte çalışma hususuna özen gösterilmelidir.
4. Değerlendirme  sürecinde idare, takdir yetkisini kullanırken bazı ilkelere uymak zorundadır:

- idare, takdir yetkisini kamu yararı için kullanmalıdır,
- idare, takdir yetkisini gerekçeli kullanmalıdır.

Kısaca idare, takdir yetkisini gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan, bunları somut kanıtlarla destekledikten sonra, genellik, eşitlik, objektiflik, kamu yararı ilkelerine uygun ve takdir hakkını kullanmasına kendisini sevk eden nedenleri belgeleriyle birlikte gerekçe göstererek kullanmak zorundadır.

Değerlendirme süreçlerinde yönetmelik, uygulama kılavuzu, Türk ceza kanunu. İdari yargılama esasları çerçevesinde yukarıdaki açıklamalarımızın dikkate alınmasını önemle arz ederiz.


Bülent ALAŞ
Türk Eğitim Sen Şb.Mevzuat  Sekreteri 


Dr.Mustafa KAVLU
Türk Eğitim sen 7 Nolu Şb.Başkanı
Yorumlar (2)
adar 6 yıl önce
yönetmelikteki norm kadro fazlası düşen idarecilere 4 yılını doldurana kadar başka bir okula atanma hakkı aksi takdirde istemedikleri adamı norm fazlası düşürüp idareciliğini bitirirler
yaşar 6 yıl önce
sayın başkanım şube müd uğradığımız haksızlığı biliyosunuz lütfen yanımızda olmaya devam edin

Gelişmelerden Haberdar Olun

@