Türk Eğitim Sen'in Bakan Avcı'ya Sunmuş Olduğu Rapor

Türk Eğitim Sen'in Bakan Avcı'ya Sunmuş Olduğu Rapor

Eğitim Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar veEğitim Öğretim Hayatımızın Acil İhtiyaçları Yönünden TÜRK EĞİTİM SEN’İNTESPİT VE ÖNERİLERİDİR

 Eğitim Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar veEğitim Öğretim Hayatımızın Acil İhtiyaçları  Yönünden

TÜRK EĞİTİM SEN’İN

TESPİT VE ÖNERİLERİDİR

 

1-)  Bu yıl itibarıyla okullarımızda 60.000 ücretli öğretmen çalıştırıldığı dikkate alınarak öğretmen atamaları yılda iki kez yapılmalı; bu kapsamda, Şubat’ta 30.000 ve Ağustos’ta da 70.000 olmak üzere 2013 yılında 100.000 öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir. Ücretli öğretmen çalıştırılması uygulamasından vazgeçilmelidir.

2-) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapılacak yönetici atamalarında, sadece yazılı sınav sonuçlarına göre yönetici atama uygulaması devam etmelidir. Mülakat ve 3 yönetici adayından birinin seçilerek atanması gibi akla zarar ve Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen; torpili, kayırmacılığı ön plana çıkaracak düşünce ve uygulamalardan uzak durularak yönetici atamaları bir an önce yapılmalıdır.

 

3-) 4+4+4 Sistemi uygulamaları nedeniyle bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ders yüklerinde değişkenlik yaşanacağı ve buna bağlı olarak ilave öğretmen ihtiyacı oluşabileceği dikkate alınarak; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41. Maddesi kapsamında yapılan norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesi uygulaması durdurulmalı ve norm kadro fazlası öğretmenler bulundukları eğitim kurumunda makul bir süre (3-5 yıl) norm karo fazlası olarak tutulmalı ve yer değiştirmeye zorlanmamalıdır. Gerekli görülmesi halinde, bulunduğu yerleşim yeri içerisinde ve kadrosu okulunda olmak şartıyla görevlendirme yapılmalı, istekli olanlar isteklerine bağlı olarak yer değiştirebilmelidir.

4-) 632 Sayılı KHK’dan önce sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlere de 632 Sayılı KHK ile kadroya geçenlere tanınan zorunlu hizmet muafiyeti, adaylıklarının kaldırılması ve eş durumu özründen yararlanabilmeleri gibi tüm haklar verilmelidir.

 

5-) 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ile yapılan ek ödeme düzenlemesinden öğretmenler ve akademisyenler yararlanamamış; kapsam dışında bırakılan öğretmenlerimiz kamu çalışanları arasında en az ücret alan bir konuma itilmişlerdir. Öğretmenlerin ve akademisyenlerin ek ödemeden faydalanması için gerekli tedbirler acilen alınmalıdır.

6-) Önceki bakan Ömer DİNÇER döneminde, konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikaların görüşleri alınmadan “ben yaptım, oldu” mantığı ile çıkarılan 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname değiştirilerek, konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikaların görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmelidir.  Yeniden düzenlenecek teşkilat yasasında, tüm öğretmen tayin ve atamalarının yılda bir kez yapılması uygulamasına son verilmeli ve özür grubuna bağlı öğretmen yer değiştirmeleri önceden olduğu gibi yılda iki kez yapılmalıdır.  Öğrenim özrü de daha önceden olduğu gibi özür gruplarına dahil edilmelidir.

7-) MEB tarafından Şubat 2013 döneminde yapılan özür grubu yer değiştirmelerinde eş durumu, sağlık özrü ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer  değiştirmeler kapsamında  sadece iller arası olarak verilen  hak özür durumundan yer değiştirmek isteyen eğitim çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Özür grubu yer  değiştirmelerinde il emri ve ilçe emri uygulamalarının yapılmaması büyük bir eksikliktir. İl ve ilçe emri olmadığı için iller arası yer değiştirmeler sadece boş kontenjanlar ölçüsünde yapılmakta, ilde boş kontenjanın sınırlı olması halinde pek çok eğitim çalışanı yer değiştirememekte, böylece aileler parçalanmaktadır.

      Bu dönemde, İl içi özür tayinleri yapılmadığı için de aynı ilin birbirinin yüzlerce kilometre uzağında, hatta komşu illerden bile daha uzak ilçelerinde görev yapan eşler tayin isteyememişler ve aile bütünlüklerini sağlayamamışlardır. İl içinde de özür grubu tayin hakkı mutlaka verilmelidir.

      Öncelikli misyonu eğitim olan Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir kurumun “öğrenim özrü” bulunan eğitim çalışanlarına bu özürleri nedeniyle yer değiştirme hakkı vermemesini anlamak mümkün değildir. Öğrenim gören çalışanlarının bu özürlerini yer değiştirme  gerekçesi olarak görmek ve bu gerekçe ile yer değiştirebilmelerine imkan sağlamak MEB’in misyonuna daha uygun bir yaklaşım olacaktır.

8-) ALO 147 hattı kaldırılmalıdır. Bu eğer mümkün olamıyorsa sistem sadece bilgilenme hattı haline getirilmeli, gelen şikayet ve bilgilerin hiçbir şekilde soruşturma konusu yapılmayacağı doğrultusunda düzenleme yapılmalı, kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

9-) Okullarımız maddi yönden büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bağış almak da Başbakan talimatıyla imkansız hale gelmiştir. Ödenekler ise zaten son derece yetersiz kalmaktadır. Hatta bazı okullarımız için ödenek dahi tahsis edilmemektedir. Adeta okullarımız kendi kaderlerine terkedilmiş, tüm yük ve sorumluluk okul müdürlerinin omuzlarına yüklenmiştir. Bu nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden her okulumuza öğrenci başına 120 tl olmak üzere ödenek ayrılmalıdır.

10-) Engelli öğretmen alımı konusunda TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan bir  bireysel başvuru ile ilgili olarak konu Milli Eğitim Bakanlığına intikal ettiğinde, Bakanlıkça bu talebe karşılık  “Geçmişteki uygulamalar öğretmenlik mesleğinin bedensel engeli bulunanlar tarafından icra edilebilecek mesleklerden olmadığını göstermiştir” denilerek olumsuz cevap verilmiş ve  engellilerden öğretmen alımı yapılmayacağı açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı önceden olduğu gibi engellilerden de mevcut yönetmelik doğrultusunda öğretmen ataması yapmaya devam etmelidir.

11-) Mahrumiyet bölgelerinde oluşan öğretmen açığı bir türlü kapatılamamaktadır. Bu nedenle her ilin mahrumiyet alanları tespit edilmeli, buralarda görev yapan öğretmen ve eğitim çalışanlarına “mahrumiyet tazminatı” olarak bir ay tek, bir ay çift maaş uygulaması veya bölgenin mahrumiyet derecesine göre bir brüt asgari ücret tutarı ile üç brüt asgari ücret tutarı arasında değişen miktarlarda ilave ücret ödenmesi uygulaması getirilmelidir. Böylesi teşvik tedbirleri alınmadığı sürece, bu bölgelerde zorla öğretmen ve eğitim çalışanı istihdamı problem olmaya devam edecektir.

12-) Önceki Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER döneminde özür grubu yer değiştirmelerinde il ve ilçe emri uygulaması yapılmaması nedeniyle aile bütünlüklerini sağlamak  ve 4+4+4 sistemi nedeniyle norm fazlası duruma düştükleri için, on binlerce öğretmen alan değişikliği yapmak mecburiyetinde bırakılmışlardır. Zoraki alan değiştiren, yeni alanlarında öğrencilerine yeterince faydalı olamadıklarını düşündükleri için mutsuz olan binlerce öğretmen vardır. Bu şekilde zoraki alan değiştirmiş ve memurluk kadrolarına atanmış tüm öğretmenlere, istemeleri halinde, bulundukları ilde eski alanlarına geri dönme hakkı bir an önce verilmelidir.

13-) Aile, Türk toplumunun temelidir. Aile bütünlüğünün korunması Anayasa tarafından teminat altına alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının aile bütünlüğünü sağlamak amacıyla, eş durumu özründe karşılaşılan tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır.  Eş durumu özür grubu yer değiştirmelerinde uygulanan ve aile bütünlüğünün korunması anlamında çok önemli olduğunu düşündüğümüz “il emri” ve “ilçe emri” uygulamaları yeniden getirilmeli ve bu uygulamalar bir yönetmelik hükmü halinde düzenlenmelidir. Bu kapsamda tüm özür grubu yer değiştirme işlemleri yılda iki kez (Şubat-Ağustos) gerçekleştirilmelidir.

14-) 4+4+4 sisteminde zorunlu hale getirilmeyen okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınması için gereken çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır.

15-) Önceki Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER tarafından ders kitaplarından çıkarılan ve toplumun her kesiminde tepkiyle karşılanan Milli şairimiz Arif Nihat ASYA’nın BAYRAK şiiri yeniden ders kitaplarına konulmalıdır.

16-) Çıkarılacak bir          yönetmelikle hizmetli, memur, şef, şoför, ahçı, teknisyen, kaloriferci, 4/c li gibi kadrolarda görev yapan personelin görev tanımları net olarak yapılmalı, bu personelin görevleri arasında sayılan muğlak ifadeler kaldırılmalı, yer değiştirmeleri bir yönetmelikle düzenlenmelidir. Personelin, yıllardır beklediği görevde yükselme sınavları bir an önce yapılmalıdır.

17-) Şube Müdürlüğü sınavı bir an önce yapılarak boş şube müdürlüğü kadrolarına sınav sonuçlarına göre atamalar yapılmalıdır. Bu kadroların, görevlendirmeler yoluyla doldurulması uygulamasına son verilmelidir. Son dönemlerde yapılan torpilli şube müdürlüğü görevlendirmeleri sebebiyle eğitim çalışanları arasında büyük infial yaşanmaktadır. Bu sebeple yapılan görevlendirmelerin tümü derhal iptal edilmelidir.

18-) 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda görev yaparken, yeniden yapılandırma çerçevesinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine aktarılarak, boş oturan eleman durumuna düşürülen personel tekrar eski görevlerine iade edilmelidir.

19-) Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda üst düzey kadrolara getirilecek olan Genel Müdürler ve yardımcılarının, öğretmen kökenli olmasına azami derecede dikkat edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, bir önceki dönemde olduğu gibi bir işletme gibi görülmemeli, öğretmen ve eğitim çalışanlarının dilinden anlayacak yöneticiler istihdam edilmelidir.

20-) Okullara verilen yönetici normları belirlenirken dikkate alınan öğrenci sayıları düşürülmelidir. 4+4+4 Sistemi uygulamaları nedeniyle norm fazlası konuma düşen Müdür Başyardımcılarının normları kişiye bağlı kadrolar haline getirilmeli, kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılıncaya kadar kadroları korunmalıdır.

21-) Tüm öğretmenlerin aylık karşılığı girecekleri ders saati sayısı 15 saat olarak eşitlenmelidir. Ek ders esasları günümüz gerçeklerine, ihtiyaçlara göre ve sendikalardan da alınacak görüşlere uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

22-) Milli Eğitim Bakanlığında yıllardır karmaşa yaratan, torpili ve yandaş kayırmacılığını esas alan sendika-siyaset-bürokrasi üçgenine son verilmeli; Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim çalışanlarına ve sendikalara eşit mesafede olduğunu net bir şekilde gösteren uygulamalar yapmalıdır. Bu kapsamda il ve ilçe milli eğitim müdürü atamalarına dikkat edilmeli; taşra teşkilatları, torpilden ve adam kayırmaktan uzak, adil bir yönetim sergilemek doğrultusunda açıkça uyarılmalıdır.

23-) Öğretmene yönelik şiddet konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenin yanında olmalı, öğretmenin itibar kaybını önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tüm yöneticileri birlikte hareket etmelidirler.

24-) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak gerekli teşvik tedbirleri alınmalıdır. Böylece üniversite kapılarında meydana gelen yığılma önlenmeli, ülkemiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz mesleki ve teknik eğitim alanına daha çok kaynak ayrılmalı, başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitim içine alınması için özendirici çalışmalar yapılmalıdır. Bu doğrultuda, teknik öğretmen atamalarına dikkat edilmeli, kontenjanlar artırılmalıdır.

25-) Tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığında da hiyerarşik bir yapılanma bulunmasından dolayı Bakanlık personelinin maaşlarında bulunması gereken ancak son yıllarda bozulan hiyerarşik sistem yeniden tesis edilmelidir.

26-) Her eğitim-öğretim yılı başında ödenen ve sadece eğitim-öğretim sınıfına dahil personelin yararlanabildiği eğitime hazırlık ödeneğinin, üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi için düzenleme yapılmalıdır.

27-) Yargı kararlarıyla da tespit edildiği üzere, 657 Sayılı DMK’nın 76. Maddesi kapsamında objektiflikten uzak ve keyfiyetle yapılan yönetici atama alışkanlığından vazgeçilmeli; yalnızca hak edenlerin yönetici olduğu bir sistem kurulmalıdır. Bu doğrultuda, 76. Madde kapsamında daha önce yapılan yönetici atamaları iptal edilmelidir.

28-) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri ile ilgili yönetmelik maddesi geçtiğimiz yıl MEB tarafından uygulanmamış ve iller arası yer değişikliği yapmak isteyen çok sayıda yönetici mağdur edilmiştir. İlgili yönetmelik maddesi derhal hayata geçirilmelidir.

29-) MEB tarafından yapılan öğretmen atama ve yer değiştirmelerinde, göreve başlama işlemleri, çoğunlukla Eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir. Yönetmelik, hizmet süresi hesabında 31 Ağustos tarihini esas aldığından dolayı öğretmenlerin birçoğu bulundukları yerde bir yıl daha fazla çalışmak zorunda kalarak mağduriyet yaşamaktadırlar. Atama ve yer değiştirme işlemlerinde, eskiden olduğu gibi, hizmet süresi hesaplamasında 30 Eylül tarihi esas alınmalıdır

30-) Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında, öğretmen çocuklarına tanınan kontenjana, Bakanlıkta merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan tüm eğitim çalışanları da dâhil edilmeli ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvurabilmek için belirlenen ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarı makul seviyeye yükseltilmelidir

31-) Okul yöneticiliklerinin çok yoğun çalışma temposu gerektiren görevler olması dolayısıyla, haftada 6 saat maaş karşılığı derse girme zorunluluğuna tabi tutulmaları idari işlerin aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle okul yöneticilerinin haftada 6 saat maaş karşılığı derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

32-) Öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik olarak yapılan hizmet içi eğitim çalışmaları, yaygın ve programlı hale getirilmelidir. Bu çalışmalar, en az 5 yılda bir düzenlenerek, tüm eğitim çalışanlarının çağın gereklerine uygun gelişmeleri takip etmelerini sağlamalıdır.

33-) Bilgisayar Teknolojisi öğretmenlerinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Bu sebeple, ilköğretimde bilgisayar derslerinin sayısı artırılmalı, BT öğretmenlerinin yaşadığı sıkıntılar bir an önce çözülmelidir.

34-) İLKSAN üyeliğinin, isteğe bağlı olarak tüm eğitim çalışanlarına ve tüm branşlara açık hale getirilmesi doğrultusunda kanuni düzenleme yapılmalı; İLKSAN, MEBSAN olarak yeniden düzenlenmelidir.

35-) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitim çalışanları ve yöneticilere uygulanan ve hiçbir objektif kriter ve gerekçeye dayanmadan sadece yer değiştirme mantığı ile yapılan her türlü rotasyon uygulamasına son verilmelidir.

36-) Teknoloji Tasarım Dersi, geçmişte “iş eğitimi” adı altında  6  saatlik bir ders iken geçtiğimiz yıllarda ders saati sayısı 2'ye kadar düştü. Geçmişte  4-5-6-7-8.sınıflarda  bulunan bir ders  iken 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren sadece 7-8.sınıflarda ve haftalık 2 ders  saati olarak uygulanacağı bizzat MEB tarafından açıklandı. Yıllar içerisinde yaşanan bu değişimlerden de anlaşılacağı üzere   Teknoloji Tasarım Dersi istihdam alanı sürekli daralan bir alan haline getirildi. Hal böyle iken Bakanlığınızca bu alanın hemen hemen her öğretmenin başvuru yapabileceği bir şekilde alan değişikliğine açılması hem bu alanın öğretmenlerini hem de bu alana alan değiştiren yaklaşık 3000 öğretmeni   büyük bir belirsizliğe ve endişeye düşürdü. Teknoloji Tasarım Dersi öğretmenlerinin  içinde bulundukları bu belirsizliğin MEB tarafından giderilmesi gerekmektedir

 

37-) Okullarımızda uygulanmaya başlanan serbest kıyafet uygulaması ile ilgili olarak Genel Merkezimizin yaptığı anket sonuçlarına göre eğitim çalışanlarının;

%75.3’ü uygulamayla öğrencilerin psikolojilerinin bozulacağını,

%77.5’i kıyafet serbestliği nedeniyle okulların podyuma döneceğini,

%80.8’i yeni uygulamayla birlikte, çocukların, ailelerinin ekonomik durumlarını sorgulamaya başlayacağını,

%84.6’sı kıyafet serbestliği ile birlikte, okul ve çevresinde öğrenci ile öğrenci olmayanların ayırt edilemeyeceği için, okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının daha da artacağını,

%78.1’i belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya da baskısı sonucunda, okullarda ‘terör örgütünün renklerinin ya da simgelerinin hâkim olacağı veya çocukların terör örgütünü çağrıştıran kıyafetler giyeceği’ şeklinde bir endişe taşıdığını,

İfade etmiştir.

Serbest kıyafet uygulaması, faydadan ziyade pek çok sakıncayı beraberinde getirecek bir uygulamadır. Serbest kıyafet uygulamasından vazgeçilmelidir.

38-) “Okullar hayat olsun” adı altında başlatılan ve okullarımızın akşam saat 21.00’e kadar açık tutulması ve halkın kullanımına açılması uygulaması gibi hususlar içeren uygulama tam bir fiyaskoya dönüşmüştür. Mevcut haliyle dahi personel ve güvenlik açığı bulunan okullarımızın, bu uygulama ile daha büyük sorunlar yaşayacağı belli iken tamamen popülist ve Türkiye gerçeklerinden uzak bu proje yeniden değerlendirilmeli ve uygulamadan vazgeçilmelidir.

39-) 2012 yılı özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde, atanmak istedikleri illerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması nedeniyle, yer değişikliği gerçekleştirilemeyen öğretmenler ile bunların özürlerinden dolayı atanmak istedikleri yerlerde görevli öğretmenlerin karşılıklı yer değişikliği yapabilecekleri ilan edilmiştir. Bu kapsamda bir çok kişi becayiş ile yer değişikliği yapmıştır.

Ancak; daha sonra yapılan atamalar becayişi istemeyenlerin itirazı üzerine iptal edilmeye başlamıştır. İptal işlemlerinden önce becayiş ile ataması yapılanlar görevlerine başlamıştır. İdareye güven ilkesi gereği geldikleri iller ile tüm bağlarını koparmışlar ve atandıkları illerde yeni bir düzen kurmuşlardır. Eğitim-öğretimin devam ettiği sürede hem yeni öğrencilerine hem de yeni okullarına alışmışlardır. Bu nedenle,  becayiş yolu ile atamaları yapılanların talepleri doğrultusunda isteyenlerin, iptalleri, istemeyenlerin ise yeni görev yerlerinde kalmaları sağlanarak mağduriyetleri önlenmelidir.

40-) 5442 Sayılı Kanunun 8/C maddesi kapsamında yapılan disiplin soruşturmaları sonucu yapılan yer değiştirmeler net kriterlere bağlanmalı, verilen cezaların torpilli atamaya dönüştürülmesi engellenmelidir. Bu sebeple, bu tür yer değişiklikleri il eğitim personeli planlama kurulu marifetiyle yapılmalıdır.

41-)İl Milli Eğitim Disiplin kurullarında; sendika üyesinin durumunun görüşüldüğü her toplantıya, sendika temsilcisinin de katılması ile ilgili olarak farklı uygulamalar söz konusudur. Nitekim,  Türk Eğitim-Sen olarak; “üyelerimizle ilgili olan disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin davet edilmemesi” işleminin iptali hususunda açmış olduğumuz davada Ankara 5. İdare Mahkemesi 2012/1050 esas sayılı dosyası ile işlem görmüş ve 21.11.2012 tarihinde 2012/2616 karar sayısı ile olumlu karar vermiştir. Yargı kararı da dikkate alınarak, üyenin durumunun görüşüldüğü her toplantıya sendika temsilcisinin de katılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

42-)Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çok sayıda 4/C’li çalışan bulunmaktadır. Bu personelin kadroya geçişi ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

43-) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve çok önemli bir işlevleri bulunan şefler ,görev alanlarının sık sık ve keyfi olarak değiştirilmesi, özlük hak kayıpları ve görevde yükselme sınavlarının (şube müdürlüğü) yapılmaması gibi nedenlerle mağdur edilmektedirler. Şeflerin yaşadıkları bu mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır.                                          

44-)Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ile ilgili yönetmelik maddesinde 31.08.2012 tarihi itibarıyla yapılan değişiklik ile aranılan KPSS sınav şartının kaldırılması, kaldırılması mümkün olmuyorsa yönetmelik değişikliği yapıldığı tarihte bu atama çeşitlerine başvuru hakkı bulunanlarda bu şartın aranmayacağı şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

45-)Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin norm kadro belirlenmelerine esas ders yükü hesaplamalarına ilişkin hükümleri tam olarak uygulanmadığı için şu an itibarıyla norm kadro fazlası konumda bulunan sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin söz konusu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ders yükü hesaplamaları yapılarak yeniden norm değerlendirilmesi yapıldığında normla ilişkilendirilebileceği ortadadır. Bu nedenle Sağlık meslek liselerinde Norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerin durdurulması ve söz konusu yönetmelik çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

46-)Bakanlık bünyesindeki Anadolu Liseleri ile ilgili büyük bir kaos söz konusudur. Bakanlıkça 2013 yılı sonuna kadar tüm genel liselerin Anadolu veya meslek lisesine dönüştürülmesi kararı alınmış ve Anadolu Liseleri sınavla öğretmen alan kurumlar kapsamından çıkarılmış ancak bu yönetmelik değişikliğinin Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar üzerine Bakanlıkça yönetmelikte gerekli değişiklik yapılmamış ancak Anadolu Liselerine öğretmen seçimi sınavı yapılmıştır. Bu sınav sonuçlarına göre kısmen öğretmen ataması da gerçekleştirilmiştir. Gerek bu okullara öğretmen ve yönetici ataması gerekse bu okulların norm kadro uygulamaları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak kaos ve karmaşaya son verilmelidir.   

47-) KPSS sınavının geçerlilik süresi yeniden 2 yıla çıkarılmalı, alan sınavı için 3 yıl sonrası hedeflenmelidir.

48-) Öğretmenliğe ilk atamada uygulanılan 40 yaş sınırlaması kaldırılmalıdır.

49-) Milli Eğitim Bakanlığı  il eğitim denetmenlerinin  taleplerini dikkate almalı ve bu çerçevede çözümler üretmelidir.. Zira denetim sisteminin etkin olması ve objektif değerlendirmeler içermesi, Bakanlıkta daha işlevsel bir denetim sistemi oluşturulması , eğitim  sistemimiz için  çok önemlidir.

                                                                                                          

                                                                                                                                                                       06/02/2013

                                                                                                                                                               İsmail KONCUK 

                                                                                                                                                                   Genel Başkan

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.