Vali Adına Müdür Yardımcısı Tarafından Yapılan Atama Hukuka Aykırıdır

Vali Adına Müdür Yardımcısı Tarafından Yapılan Atama Hukuka Aykırıdır

Vali Adına Müdür Yardımcısı Atayamaz
Mahkeme: Vali Adına Müdür Yardımcısı Tarafından Yapılan Atama Hukuka Aykırıdır Dedi


 
Ankara ili Etimesgut ilçesi Güvercinlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üyemizin bu görevden alınarak Ankara ili Sincan İlçesi Saraycık İMKB teknik ve Endüstri Meslek Lisesine öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açmış olduğumuz davada; Mahkeme dava konusu işlemi iptal etti.
Ankara 6. İdare Mahkemesi, 2011/129 Esas sayılı kararında; “…5442 sayılı İl İdaresi kanununun 8. maddesinde “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden :
 
A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler.
 
B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur;
C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir.
Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar.
Tayin, nakil ve tahviller için gereken yolluk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir” hükmüne yer verilmiştir.
 
Dosyanın incelenmesinden; Ankara Etimesgut Güvercinlik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapan davcının hakkında düzenlenen soruşturma raporu uyarınca 05.11.2010 günlü Vali adına müdür yardımcısı imzalı kararnameyle Sincan Saraycık İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne öğretmen olarak atandığı bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
 
İdare hukukunda bir makamına verilen yetkinin aksine hüküm bulunmadıkça söz konusu makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisini başka kişilere devrinin de ancak mevzuatın izin verdiği ölçüde mümkün olduğu tartışmasızdır.
 
Bu durumda yukarıda metni yazılı İl İdaresi Kanunu uyarınca il içinde yapılan söz konusu atamanın Vali tarafından yapılması gerekmekte olup, Mahkememizin 06.06.2012 tarihli ara kararına cevaben gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; Vali adına müdür yardımcısı tarafından yapıldığı anlaşılan işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmemiştir. denildi.
 
egitimbirsen.org.tr
 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.