YARGI MEB’İN SINAVSIZ YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERİNE “DUR” DEDİ...

YARGI MEB’İN SINAVSIZ YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERİNE “DUR” DEDİ...

YARGI MEB’İN SINAVSIZ YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERİNE “DUR” DEDİ

Türk Eğitim-Sen olarak; 16 Aralık 2011 tarih ve 28144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Özel Şartlar Başlıklı 6-a/1 ve 6-a/2 maddesinin, 6. Maddede daha önce bu görevlerde çalışmış olan personele yer verilmemesi yönünden eksik düzenlemenin, “Yazılı Sınav Alanları ve Ağırlık Katsayıları” başlıklı 12-1/e maddesinin, “Atama” başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Açılan dava da Danıştay 2. Dairesi 2011/12355E sayılı kararı ile “Atama” başlıklı 19/2 maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, diğer talepler reddedilmiştir. Reddedilen maddeler için İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilecektir.
 
Anılan karar da“… Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinin 2. fıkrası ile genel müdür, eş değer ve/veya daha üst görevliler için bu görevlerde en az iki yıl çalışmış olma koşuluyla mesleki yeterlilik sınavından muaf tutulmalarına ilişkin hükme dava konusu Yönetmelikte de yer verilmesi olağan ise de, maddede belirtilen görevlerin genişletilmesi ve belirli bir süre kurumda belirtilen görevde çalışma koşulunu bertaraf edecek ve 7. maddede yer alan yabancı dil belgesi koşulunu da kaldıracak şekilde düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir. (…)” denilmektedir.
 
Görüleceği üzere Milli Eğitim Bakanlığının yazılı sınav şartını bertaraf ettiği tüm düzenlemeler yargı engeline takılmaktadır. Bakanlığın artık bu konuda yargı kararları doğrultusunda en hakkaniyetli yolu seçmesi ve belli bir zümreye belli hakları kritersiz bir biçimde tanımadan işlem yapması gerekmektedir. Bakanlığa, hakkaniyetsiz olarak tesis ettiği her işleme şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da karşı olduğumuzu bilerek hareket etmesini ve yeni mağduriyetlerin yaşanmasını engellemesini öneriyoruz.


İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.