Yönetici Atamaları Yeniden Değerlendirilecek

Yönetici Atamaları Yeniden Değerlendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hukuk Tanımaz Tutumunu Bir Kez Daha Durdurduk: Fen, Sosyal Bilimler Ve Anadolu Liseleri Yönetici Atamaları Tekrar Değerlendirilecek

Eğitimsen'in Anadolu Liseleri ile ilgili daha önce açmış olduğu davada Anadolu önceliği olmayan atamaların yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuş ancak Milli Eğitim Bakanlığı yanlış bir uygulamaya imza atarak bu kararı sadece Adana ilinde uygulamıştı. Konuyla ilgili o dönem defaten MEB'i ve Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN'ı uyarmış ve kararın tüm ülkede eş zamanlı olarak uygulanması gerektiğini vurgulamıştık. Milli Eğitim Bakanlığının bu hatalı tutumu ve göz göre göre mahkeme kararlarına itilaf etmesi üzerine Eğitimsen mahkeme kararını uygulamayan MEB aleyhine tekrar dava açmış ve kararın tüm ülke genelinde uygulanması için yürütmeyi durdurma talep etmişti. Eğitimsen açmış olduğu bu davayı kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının acil olarak mahkeme kararını göz önünde bulundurarak tüm illere mahkeme kararını da ilgi tutup anadolu önceliği olmayan atamaların iptalini ve hemen akabinde de 15.05.2010 tarihinden itibaren yapılan tüm atamaların yeniden değerlendirilmesini ivedi olarak talep etmelidir.

İşte Eğitimsen'den yapılan açıklama

Eğitimsen açtığı davada Danıştay 2.Dairesi 12.12.2011gün ve E. 2011/7654 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karar uyarınca 15.10.2010 ile 9.8.2011 tarihleri arasında fen, sosyal bilimler ve her türdeki Anadolu liselerine yapılan yönetici atamalarının tekrar değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

15.5.2010 günlü, 27582 sayılı Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu değişiklikle her türdeki Anadolu liselerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların fen, sosyal bilimler, spor liseleri ve her türdeki Anadolu liselerine öncelikli atanma hakkı kaldırılmıştır. Sendikamız anılan yönetmelik değişiklerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmış, Danıştay 2.Dairesi başka birinin açtığı 2010/3883 esas sayılı dosyasından her türdeki Anadolu liselerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların fen, sosyal bilimler, spor liseleri ve her türdeki Anadolu liselerine öncelikli atanma hakkı kaldırılan yönetmelik hükmü konusunda yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karar nedeniyle sendikamızın 2010/3912 esas sayılı dosyasında ise yürütmeyi durdurma kararı verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

Bu karar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı anılan Danıştay kararının Adana iliyle sınırlı uygulanması talimatı veren 7.2.2011 gün ve 8356 sayılı yazıyı 81 il valiliğine göndermiştir. Bu yazı anılan Danıştay kararıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, bu kararı etkisiz hale getirmeye yönelik “kanunsuz emir” niteliğindedir. Çünkü anılan Danıştay kararı uyarınca Adana ile sınırlı kalmadan tüm illerde 15 Mayıs 2010 tarihinden sonra söz konusu öncelik hakkının uygulanmadığı fen, sosyal bilimler, her türdeki Anadolu liselerine, spor liselerine(beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar/resim öğretmenleri hariç) yapılan tüm yönetici atamalarının geri alınması ve her türdeki Anadolu liselerine ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanların fen, sosyal bilimler, spor liseleri ve her türdeki Anadolu liselerine öncelikli atanma hakkı doğrultusunda başvuran adayların yeniden atanması gerekmekteydi. Bu nedenle sendikamız anılan Danıştay kararının Adana iliyle sınırlı uygulanması talimatı veren bakanlık işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştır. Bu davada Danıştay 2.Dairesi 12.12.2011gün ve E. 2011/7654 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karar uyarınca 15.10.2010 ile 9.8.2011 tarihleri arasında fen, sosyal bilimler ve her türdeki Anadolu liselerine yapılan yönetici atamaların tekrar değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu sonucun doğmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm uyarılarımıza karşı yanlışta ısrar eden tutumu belirleyici olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığının yargıyla inatlaşan ve hukuk devletiyle açıkça çelişen hukuk tanımaz tutumu yeni mağduriyetler yaratmaya devam etmektedir. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için sendikamızın mücadelesi devam edecektir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.