banner476

Yükseköğretimde kurulması gündeme gelen kurullarda sendikalara da yer verilmeli

Yükseköğretimde kurulması gündeme gelen kurullarda sendikalara yer verilmemesi kabul edilemez..

Sendikalar 30.05.2017, 16:46
Yükseköğretimde kurulması gündeme gelen kurullarda sendikalara da yer verilmeli

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 19. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenmesi tasarlanan ek maddeler arasında yer alan/oluşturulmasına karar verilen “Yükseköğretim Kalite Kurulu”, “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu” ve “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu”nda eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda yetkili sendikayı temsilen bir üyenin de yer alması gerekli ve yerindedir.
 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülecek olan 1/837 esas numaralı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 19. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılması tasarlanmaktadır.
 

2547 sayılı Kanun’a eklenmesi tasarlanan ek maddelerle yükseköğretim alanında “Yükseköğretim Kalite Kurulu”, “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu” ve “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu” adı altında üç yeni kurulun oluşturulması öngörülmüştür. Söz konusu kurullar için öngörülen üye yapısı/dağılımı incelendiğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, öğrenci temsilcisine yer verildiği görülmektedir. Yükseköğretim alanında örgütlü bulunan ve yükseköğretimin asli bir paydaşı olduğuna şüphe bulunmayan eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda yetkili sendikaya yer verilmemesi kabul edilemez.
 

Eğitim-Bir-Sen olarak, gerek söz konusu kurulların faaliyet sahasında asli işleri yürüten/yürütecek olan ve yükseköğretimin geliştirilmesi, yönetimi konusunda söz sahibi olan kamu görevlilerini temsilen gerekse tasarıda ilgili kurullarda yer alması tasarlanan kurumlara nazaran yükseköğretim alanında faaliyet gösteren 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda yetkili sendikayı temsilen bir üyenin yer almasının gerekli ve yerinde olduğu kanaatindeyiz.
 

Bu doğrultuda sendikamızca hazırlanan önerge teklifleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na gönderilmiştir.
 

Tasarının kaleme alınması sırasında yapılan hatanın düzeltilmesi için girişimlerimiz ve çabalarımız sürecek. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@