YURTKUR’da Usule Aykırı Verilen Uyarma Cezası İptal Edildi

YURTKUR’da Usule Aykırı Verilen Uyarma Cezası İptal Edildi

YURTKUR’da Usule Aykırı Verilen Uyarma Cezası İptal Edildi

 İzmir 2. İdare Mahkemesi, yurt yönetim memuru olarak görev yapan üyemizin uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bornova Erkek Yurdu Müdürlüğü’nün 18.05.2011 tarih ve 992 sayılı işlemini; usulüne uygun biçimde disiplin soruşturması yapılmaması ve disiplin cezasına konu eylemlerin yöneltildiği kişinin bizzat cezayı veren disiplin amiri olmasının, soruşturmanın tarafsız yapılması ilkesini zedelediği sonucuna vararak, dava konusu işlemi iptal etti.

Mahkeme, kararında, “… disiplin cezası verilebilmesi için, kusurlu halin tespitinden sonra, kanunla belirlenen süreler içerisinde ilgili memur hakkında soruşturma açılması, bu soruşturma sonucunda oluşturulan soruşturma raporunun değerlendirilerek yetkili disiplin amiri veya kurul tarafından disiplin cezasının verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Disiplin hukukunda ilgililerin suçlandıkları hususların olaya ilişkin olarak temin edilebilen delillerle somutlaştırılması soruşturma yöntemi ile mümkün olmaktadır. Yazılılık ilkesinin geçerli olduğu idari yargılama usulünde soruşturma raporlarının yargılama sürecinde dikkate alınabilmesi ve yargı yerlerinin soruşturma raporuyla saptanan hususların kararına dayanak yapabilmelerinin temel koşulu ise bu raporların tarafsız olarak hazırlanmış olmasına bağlıdır.

Olayda davacıya isnat edilen iddiaların tarafsız ve objektif olarak araştırılmasını sağlamak üzere bir muhakkik tayin edilmediği ve disiplin soruşturması açılmadığı, davacının yazılı savunmasının alınmasıyla yetinildiği, öte yandan disiplin cezasına konu eylemlerin yöneltildiği kişi olan yurt müdürü tarafından disiplin amiri sıfatıyla dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, usulüne uygun biçimde disiplin soruşturması yapılmaması ve disiplin cezasına konu eylemlerin yöneltildiği kişinin, bizzat cezayı veren disiplin amiri olmasının, yukarıda değinilen soruşturmanın tarafsız yapılması ilkesini zedelediği sonucuna ulaşıldığından, davacının uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…” ifadelerine yer verdi.

Eğitim-Bir-Sen olarak, dava dilekçemizde, İzmir ili, Bornova Erkek Yurdu Yurt Yönetim memuru olarak görev yapan davacının uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bornova Erkek Yurdu Müdürlüğü’nün 18.05.2011 tarih ve 992 sayılı işleminin hukuka aykırı olduğunu, 753 sayılı disiplin kurulu kararı ile kendisine verilmiş olan kınama cezası usul ve esas yönünden kaldırıldığı halde kanuna aykırı bir şekilde cezanın uyarma cezasına çevrildiğini, uyarma cezasını haklı kılacak tek bir somut durum ve vakıanın ortaya konulamadığını ifade ederek, işlemin iptalini talep etmiştik. 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.