Adaylık Kaldırma Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları (26 Temmuz AKS)

Adaylık Kaldırma Sınavı Kılavuzu Yayımlandı. Kılavuzla beraber 26 Temmuz tarihli AKS konuları ve soru dağılımları da açıklandı.

Sınavlar 01.06.2020, 19:20
Adaylık Kaldırma Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları (26 Temmuz AKS)

MEB Tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı Kılavuzu Yayımlandı. Kılavuzla beraber 26 Temmuz tarihli Adaylık Kaldırma Sınavı konuları ve soru dağılımları da açıklandı.

İşte Adaylık Kaldırma Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları (26 Temmuz AKS)

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
e) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@