AES Rehber Öğretmenler İçin Eylem Karar Aldı

Anadolu Eğitim Sendikası “AES” PDR Öğretmenlerine verilen icap görevi ve soru hazırlama angarya görevleri için karar aldı. Angarya görevleri yapmamak için gerekli dilekçe örneği My Memur haberde.

Sözleşmeli Öğretmenler 21.10.2019, 19:05 21.10.2019, 19:05
AES Rehber Öğretmenler İçin Eylem Karar Aldı

Anadolu Eğitim Sendikası olarak üyemiz PDR öğretmenleri için savcılıklar tarafından suça karışan çocuklar için yürütülen karakol soruşturmalarına istekleri dışında katılmama ve belirli branşlar için resen verilen soru hazırlama görevlerini yerine getirmeme eylem kararları aldı.AES tarafından yapılan açıklamada angarya olan, gönüllülük esasına dayanmayan, öğretmenlerin görev tanımında bulunmayan ve dinlenme hakkını engelleyen bu iş ve işlemleri gönüllü olmayan üyemiz öğretmenleri yerine getirmeyecektir denildi. İşte Angarya görev kararı tam metni:

ANGARYA GÖREVİ İÇİN SENDİKA KARARIAnadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkan Mehmet Alper Öğretici başkanlığında toplanarak;

1-PDR öğretmenlerine; suça karışan çocukların karakoldaki işlemleri sırasında resen görev verilmekte, mesai saatleri ve istekleri dışında icapçı(nöbetçi) olarak da sorumluluk yüklenmektedir.

AES, ANGARYA GÖREV VE NÖBET EYLEMİ KARARINI 2019-2020 İÇİN YENİLEDİ

Bu öğretmenlerimiz için yönetmeliklerde, suça karışan çocuklarla ilgili işlemlerde herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.PDR öğretmenlerinin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlemlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.Karakollardaki bu işlemlere; sosyal çalışmacı veya icapçı olarak isteği dışında çağrılan üyemiz öğretmenleri, sendikamızın aldığı karar doğrultusunda katılmayacak, bu konuda idareye dilekçe ile başvuruda bulunmaları,

2-MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2019 tarihli ve 15709213 sayılı yazısı ile pilot okullarda yapılması düşünülen ve belirli branşlarda soru hazırlaması öngörülen durumun gönüllülük esasına uygun yapılmadığı, resen görevlendirmelerin yapıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmaktadır.Gönüllülük esasına göre ve ücret karşılığında yapılması gereken görevin ilgili öğretmenlerimiz tarafından istemeleri halinde bu görevi yerine getirmemeleri kararları alındı.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@