banner476

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları (20 Bin Öğretmen Atamaları)

MEB Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre 20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak. Sözleşmeli Öğretmenlik Çıkmış Mülakat Soruları ve Çıkması Muhtemel Mülakat Soruları Haberimizde.

Sözleşmeli Öğretmenler 09.02.2017, 20:40
Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları (20 Bin Öğretmen Atamaları)

MEB PERSONEL - MEB Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre 20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak. Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları Çıkmış Mülakat Soruları ve Çıkması Muhtemel Mülakat Soruları Haberimizde.

Sözleşmeli öğretmen olabilmek için binlerce öğretmen, MEB’in belirlemiş olduğu merkezlerde sözlü mülakat sınavına katılacak. Öğretmenlik kariyerine başlayabilmek için binlerce aday bu sözlü sınavı aşıp öğrencileriyle buluşma çabasında. Geçen yıllara göre sorulmuş ve bunu sene de çıkma ihtimali olan sözlü mülakat konuları ve soruları Mebpersonel.com'da.

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde olacak:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25. 

Daha Önce Sorulmuş Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları:

1. Başarılı olamayacağını düşünen bir sınıfa veya öğrenciye, öğrenilmiş çaresizlik düzeyinde olan sınıfa nasıl davranırdınız?

2. İçsel zekâyı tanımlamış ve bu zekâya sahip öğrenciniz olsa ne yaparsınız? Neler önerirsiniz?

3. İnterneti eğitimde nasıl yararlı şekilde kullanabiliriz?

4. Öğrencilerin kişiler arası ve sosyal gelişimini nasıl sağlarsınız?

5. Eğitimin, bireyin gelişimi üzerindeki rolü sizce nedir?

6. Eğitim fakültelerindeki teknolojiyi eksik buluyor musunuz? Bu eksiği nasıl tamamlarsınız?

7. Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

8. Eğitimin teknolojik, kültürel ve sosyal sınırlılıkları nelerdir?

9. Okullarda sadece belli düzeylerde eğitim verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

10. Ekonomi ile eğitim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

11. Zincirleme öğrenmeyi açıklayıp örnek veriniz.

12. Öğrencilerin kişisel-sosyal zekâlarını geliştirmek için ne yapardınız?

13. İçsel zekâya sahip bir öğrenciye mesleki olarak nasıl yönlendirme yaparsınız?

14. Bedensel kinestetik zekâyı geliştirmek için neler yapılabilir?

15. Küresel ısınmanın çevreye etkisi nedir?

16. Eğitimde akran gruplarının olumlu/olumsuz tarafları nelerdir?

17. Toplumsallaşmada eğitimin katkısı nedir?

18. Eğitimde teknoloji kullanımının kültürel, sosyal ve ekonomik yönden sınırlılıkları nelerdir? Gerekçeleriyle açıklayınız.

19. Öğrencinizde bedensel-kinestetik zekâyı nasıl geliştirirsiniz?

20. Eğitimi bireysel gelişime etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

21. Teknoloji ve bilimi kendi alanınızda nasıl kullanırsınız? Örnek veriniz.

22. Eğitim teknolojiklerini sınıfiçi işbirlik ve etkileşimde rollerini açıklayınız.

23. Bilim ve teknolojiden sınıfınızda nasıl faydalanırsınız? Örneklerle açıklayınız.

24. Bilimsel alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz?

25. Nesli tükenmekte olan hayvanlar için neler yapılabilir?

26. Denizler sahiller çok kirleniyor. Bunun için ne gibi önlemler alabiliriz?

27. Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkisini açıklayınız.

28. Günümüzde boşanma oranlarının artmasının nedenleri neler olabilir?

29. Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

30. Nüfus politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

31. Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

32. Evsel atıkların geri dönüşümü hakkında ne düşünüyorsunuz?

33. Eğitim sistemini siz hazırlasaydınız neler yapardınız?

34. Bencillik ve kendini sevmek arasındaki fark nedir?

35. Sera etkisinin zararlarını en aza nasıl indirirsiniz?

36. Öğrenciyi sosyalleştirmek için neler yaparsınız?

37. Ahlaklı bir birey olmanın önemi nedir? Açıklayınız.

38. Tarım ve sağlıklı gelecek nesil ilişkisini açıklayınız.

39. Tüketici hakları hakkındaki bildikleriniz nelerdir?

40. Turistik yerlerdeki yabancı tabelalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

41. Fatih’in İstanbul’u Fethi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemini açıklayınız.

42. Dünyada su tüketimini önlemek için neler yapabilirsiniz? 

Çıkması Muhtemel Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları

1) Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs ... yerini almalı mıdır?

2) Örgün eğitim nedir hakkında konuşun?

3) Çocukları boş zamanlarından hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

4) Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız?

5) Yaygın eğitimin önemi?

6) Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?

7) Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?

8) Biyolojik olarak aklın önemi nedir?

9) Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

10) Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

11) EBA dan nasıl yararlanıyorsunuz?

12) İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?

13) Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

14) Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir?

15) Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

16) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

17) İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir?

18) İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?

19) Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

20) Eğitimde kültür sürecini açıklayın?

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (5)
fatih varlı 3 yıl önce
Eğitimin toplumsallaşma yönü çıkmıştı.
öğretmen 3 yıl önce
bilimle ilgili öğretmen alımı yok denecek kadar azken bilim ve teknolojiye açıklık sorusunu sormanın neresi mantıklıca acaba
ahmet 3 yıl önce
ne sorusu arkadaş referanslarınız diyecektiniz(!)...
emre 3 yıl önce
orhan pamuk hakkinda ne düşünüyorsunuz, örenci̇ye tavsi̇ye eder mi̇si̇ni̇z di̇ye sormuştu. edebi̇yat öğretmeni̇ne
vatandaş 3 yıl önce
gizli soru: torpilin nerden, tabi̇ cevaplamaya gerek yok. çünkü gi̇zli̇.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@