Yönetici Atama Başvuruları Başladı: : EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu Dikkat Edilecek Hususlar

Yönetici Atama Başvuruları Başladı: : EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu Dikkat Edilecek Hususlar

Yönetici Atama Başvuruları Başladı: Başvurular Başladı: EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu Dikkat Edilecek Hususlar

2022 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme eğitim kurumlarında dört ve sekiz yıllık görev süresini 17.06.2022 tarihi itibarıyla dolduran yöneticilerden boşalacak eğitim kurumları ile müdür, müdür başyardımcısı ve müdü ryardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarına (Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç) eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin aynı yada farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumlarında aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerin farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirilme kapsamında Ek-2 de yer alan Form üzerinden elektronik olarak başvuru yapabileceklerdir.

Bu itibarla, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden ilgi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başvurular alınacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki açıklamaların da yapılması gerekli görülmüştür.

Adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar:

Adayların , hizmet belgesindeki görev yerlerini, kadro/görev unvanlarını, görevlerinden ayrılma vebaşlama tarihlerini kontrol etmelerini, hata var ise ilgili birimlere müracat ederek düzeltmeyiyaptıktan sonra başvurularını yapmaları gerekmektedir.

1.Başvuruda bulunacak adaylar; EK-2 yönetici değerlendirme formunda belirtilen
değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerin MEBBİS modülüne işletilmesinden yönetici görevlendirme
başvurusu ekranına girilen bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaklardır.

2.Yöneticilikte vekaleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda
geçmiş sayılacaktır.

3.Yöneticilikte vekaleten /geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel
askerlik eğitiminden sonra bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine
getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.

4.Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil ) geçen hizmet süreleri ile
aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate
alınmayacaktır.

5.Yöneticilik görevi herhangi bir sebeple üzerinden alınanlardan, işlemin yürütmesinin durdurulması
veya iptaline ilişkin verilen yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev
sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe
döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.

6.Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup, Bakanlığımızca ek açıklama olması durumunda web
sitemizde duyurulacaktır.

7.Adaylar kurum müdürünce onaylanmış birer örneğini eğitim kurumu yöneticiliği başvuru ve onay
form ekinde: Hizmet belgesi (Adayları Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ''Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması'' başlıklı
bölümün 9. maddesine göre gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında
Müdürlüğümüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak, hizmet belgesindeki bilgilerinin
doğru olduğunu yazıp imzalayacaklardır.)Öğrenim Belgesi, Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi ,
Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi ,Terhis Belgesini (erkek adaylar) ayrıca EK-2 "Yönetici
Değerlendirme Formu" nda (D), (E),(F) bölümlerine ait çalışmalara ait belgeleri ekleyerek dosya
halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde göndermeleri
gerekmektedir.( Ülkemizde etkisini göstermekte olan Covid-19 salgınının neden olduğu solunum
yolu hastalıklarından korunma ve kontrol önlemlerinin alınması kapsamında istenilecek belgelerin
MEBBİS veri tabanından elde edilmesi, gerekli görülmesi halinde e-posta yoluyla istenilmesi, ancak
lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi yoluyla oluşabilecek personel
hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir.)

8.Atamaya yetkili amir ( Bakanlık, Valilik,Kaymakamlık ve Yurt Dışı Teşkilatı) tarafından verilen
ödüller geçerli olacaktır. Değerlendirme başvurusunun son gününden sonra düzenlenmiş olan
belgeler dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu tarihten önce hak edilmiş olmasına rağmen belge
düzenlenmemiş olanlar kabul edilecektir.

9.Dört ve sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlayan adayların yöneticilik süresi 17.06.2022 tarihinde
sona ereceğinden yöneticilik süresinin hesabında 17.06.2022 tarihi baz alınacaktır.

10.EK-2 "Yönetici Değerlendirme Formu" nda D,E,F,G ve H Bölümlerinde belirtilen kriterler
kapsamında, değerlendirme yapıldığı yıl ve değerlendirmenin yapıldığı yıldan önceki dört yılda
yapılan çalışmalar ile ödül ve cezalar değerlendirilecektir. (1 Ocak 2018 ile 15 Nisan 2022 tarihleri
arası alınan belgeler)

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 Yorum