banner476

12 Kurumun kadrolarında değişiklik yapıldı (16 Aralık 2016)

Bakanlar Kurulu, 12 kuruma ait kadrolardan bazılarında dolu/boş kadro değişikliği yaptı.

Yönetici Atamaları 16.12.2016, 10:30
12 Kurumun kadrolarında değişiklik yapıldı (16 Aralık 2016)

Yapılan kadro değişikliklerinden bazıları derece terfilerine yönelik dolu kadro değişikliği şeklinde olurken, bazıları ise ilk defa veya görevde yükselme suretiyle ya da naklen atama yapmaya yönelik boş kadro değişikliği şeklinde oldu.

16 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnameyle dolu ve boş kadro değişikliği yapılan kurumlar şunlar:

*Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

*Gençlik ve Spor Bakanlığı.

*Sağlık Bakanlığı.

*Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

* Sayıştay Başkanlığı.

*Orman Genel Müdürlüğü.

*Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı.

*Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

*Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı.

*Doğu Karadeniz Projesi  Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

*Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü.

*Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü.

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9588

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9588 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@