banner476

23 Aralık 2016 tarihli atama kararları

Resmi Gazetede 23 Aralık 2016 Cuma bugün hangi haberler var? 23 Aralık 2016 Resmi Gazetedeki atama kararları neler?

Yönetici Atamaları 23.12.2016, 08:33
23 Aralık 2016 tarihli atama kararları

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/105)

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2016/105

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER'in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır.

ATAMA KARARLARI

-- Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İsmail YÜKSEK'ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/106)

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2016/106

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. İsmail YÜKSEK atanmıştır.

Başbakanlığa Ait Atama Kararı

Karar Sayısı : 2016/794

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Özlem YEMİŞÇİ'ninatanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@