Eğitimbirsen'den Mülakat Tepkisi

Eğitimbirsen'den Mülakat Tepkisi

Eğitimbirsen'den Mülakat Tepkisi

 Yapılan sözlü sınav değerlendirmesine ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıdaki hususlar nedeni ile Eğitimciler Birliği Sendikası Konya Şubesi olarak itiraz ediyor ve yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. 

1. Sözlü sınav değerlendirmesinde ilgili yönetmelik 11. Maddesi “ Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir.” Hükmü çerçevesinde yapılan değerlendirmede oluşabilecek maddi hataların okul müdürü adaylarının değerlendirmesine sunulması gerekirken sunulmadığı, komisyon üyelerinin vermişolduğu notların ilan edilmediği yalnızca ortalamanın ilan edildiği dolayısı ile olabilecek maddi hataların denetime ve değerlendirmeye açılmadığı tesbiti ile maddi hata kapsamında değerlendirmenin yeniden yapılmasını istiyoruz.

2. Sözlü sınavın yapıldığı yerin ve uygulama biçiminin ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinde zikredilen değerlendirme kriterlerini ölçmeye yeterli olmadığı açıktır. Örneğin %10 puan değerine sahip olan yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti kriterinin nasıl ölçüldüğü muammadır. Ayrıca sözlü sınav uygulama biçimi olarak bir bilgi ölçen sınav tekniğinde uygulanmıştır ki zaten adayların bilgileri yazılı sınavla ölçülmüştü. Ölçmenin yönetmeliğin 11. Maddesinde zikredilen değerlendirme kriterlerini çerçevesinde yapılması gerekirdi. Bu nedenlerle ilgili yönetmeliğin 11. Maddesinde zikredilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirmenin yeniden yapılmasını istiyoruz.

3. Kamu istihdamının ana ilkesi olan liyakat ilkesinin yerine getirilmesi açısından çok önemli olan geleceğin eğitim liderlerinin geçmiş deneyimleri ile gelecek projeksiyonları hiçbir adayda sorgulanmamış, ölçülmemiştir. Bu ise kamu istihdamının ana ilkesi olan liyakat ilkesinin yok sayılmasıdır. Bu ilkeyi hayata geçirecek bir şekilde değerlendirmenin yeniden yapılmasını istiyoruz.

4. Son olarak özelikle üyelerimizin genelde tüm okul müdürü adaylarının sözlü sınav sonuçları ile yazılı sınav sonuçlarıarasında önemli bir farklılık dikkati çekmektedir. İlgili yönetmeliği düzenleyen irade, yazılı sınav, ek-1 ile puanlanan bir tecrübe ve sözlü sınav arasında bir harmoni aranmasını isterken sözlü sınav, sözlü komisyonun uygulamaları ile çok belirgin hale getirilmiştir. Bunuda yönetmeliğin lafzına ve ruhuna uygun olmadığı için eleştiriyoruz.


Kamuoyu ile saygı ile paylaşırız.

 KONYA EĞİTİMBİRSEN YÖNETİM KURULU

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 Yorum