Ek-2 İptal mi Ediliyor?

Ek-2 İptal mi Ediliyor?

Türk Eğitim Sen tarafından 28/09/2011 tarihinde Danıştay nezdinde açılan davada sona yaklaşıldığı ve Ek-2 hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal kararı çıkacağı söylentileri kulislerde dolaşmaya başladı.İptale sebep olarak dava dilekçesinde aşağıda belirtilen maddenin sebep olduğu biliniyor.

 Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Değerlendirme formunda ödüller ve cezalar başlıklı bölümde başarı için (en fazla üç adet belge)1 ,Üstün başarı için 4 ve Ödül için 5 puan öngörülmüştür. Bu da şu anlama gelmektedir, 6111 sayılı yasadan önce alınan takdir, teşekkür ve aylıkla ödüllendirmeler değerlendirmeye alınmamaktadır. Eğitim çalışanlarının tamamen kişisel gayretleri sonucunda alamaya hak kazandıkları ödüllerinin sadece isimlerinin değişmiş olması sebebi ile yok sayılması kabul edilebilecek bir durum değildir.

Kanunen görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlamış kişilere 6111 sayılı yasan önce verilen ödüllerin görmezden gelinmesi büyük bir hatadır.

Anayasa Mahkemesi; Kişinin bulunduğu statüden doğan, tahakkuk etmiş ve kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel alacak niteliğine dönüşmüş hakkı kazanılmış hak olarak tanımlamaktadır
Anayasa Mahkemesinin Esas Sayısı: 2005/110 ve Karar Sayısı: 2005/111 olan 29.12.2005 tarihli kararında kazanılmış haklar konusunda yapmış olduğu değerlendirmeye aykırı bir işlem mevcuttur. Anılan Anayasa Mahkemesi kararı gereğince;“Kazanılmış haklar, hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurdur. Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan uygulamalar Anayasa’nın 2 nci maddesinde açıklanan “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.” hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi, toplumsal kararlılığı ve hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez.”Denilmek suretiyle kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı uygulamaların; sosyal hukuk devleti ilkesine ve toplumsal kararlılık ve güvenceyi ortadan kaldıracağından bahisle kabul edilemeyeceğini açıkça belirtmektedir.

Anayasa Mahkemesinin: Esas No: 1987/21 ve Karar No:1988/2S nolu kararında; kazanılmış haklara saygının Hukuk Devletinin gerekleri arasında yer aldığı belirtilmiş ve kazanılmış haklara saygı gösterilmemesinin Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin; Esas No: 1998/10 ve Karar No:1998/18 nolu kararında:
Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen niteliklere sahip bir Hukuk Devletinde mevcut kanunlara göre kazanılmış hakların sonradan çıkacak kanunlarla tanınmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bu anlamda benim “Kazanılmış bir hakkımın” bulunduğu, kazanılmış hakların korunmasının Anayasada belirtilen Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet ilkeleri ile güvence altına alındığı sabittir. Mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı bu anlamda Anayasaya ve buna bağlı olarak sosyal, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır.

Hukuk devletinin şartlarından biriside idarenin istikrar ilkesidir. İdareler tesis ettikleri idari işlemleri aradan istikrarı bozuluncaya kadar bir süre geçtikten sonra iptal etmemesi gerekmektedir. Kısacası 6111 sayılı yasan önce alınan başarı belgeleri, bu belgeleri alan kişilerin kazanılmış hakları olup, bu haklarında gerektiğinde kullanılması gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen’i kararlı adımlarından ve yılmaz savunuculuğundan dolayı tebrik ediyor yakın zamanda açıklanması beklenen kararın tüm yöneticilere ve yönetici adayı öğretmenlere hayırlı olmasını diliyoruz.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 Yorum