İLÇE MÜDÜRÜ ATAMALARINDA ÇİFTE STANDART!

İLÇE MÜDÜRÜ ATAMALARINDA ÇİFTE STANDART!

“Milli Eğitim Bakanlığı dışında tüm ilçe müdürlüklerine atamalar sınav ile yapılmaktadır. Diğer bakanlıkların ilçe müdürü atama mevzuatı ile ilgili hükümleri birlikte yayınlıyoruz. Adaletin en çok bulunması gereken kurumda, adaletsiz, hukuksuz atamalar yapılmaktadır. Diğer bakanlıkların atama mevzuatına baktığımızda ya diğer bakanlıklar yanlış yapmaktadır ya da MEB yanlış yapmaktadır. Siyasi referansa göre okul müdürlerinden yapılan ilçe milli eğitim müdürü atamaları Anayasa ve yasalara aykırıdır. Atamaların bir kısmının mahkemeye götürülmesi, 27 Mart 2012 tarihinden sonra atanan ilçe milli eğitim müdürlerini mağdur edecektir.”

 İlçe milli eğitim müdürü atamalarının bir kısmının mahkemelik olduğu şu günlerde; ilçelerde görev yapan diğer müdürlerin atanma biçimini araştırdık. İlçe tarım müdüründen, ilçe müftüsüne kadar tüm ilçe müdürleri atanmadan önce sınavlarda başarılı olmak zorundalar. Müftüler için ise bu süreç daha zor! İlçe müftüleri hem yazılı hem sözlü sınavlara girmek zorundadır. Aynı şekilde ilçe tarım müdürleri ve mal müdürleri de bu zorlu sınav maratonundan sonra atanmaktadırlar.

Ancak ilçe milli eğitim müdürlüklerine atama ve görevlendirmeler de nerdeyse hiçbir şart aranmamaktadır. Yalnızca süre şartı aranmaktadır. On binlerce okul müdürü içerisinden siyasi referansa göre yapılan atamalar yalnızca MEB’e mahsustur. En adaletli mevzuatın MEB’te olması gerekirken adaletsizliklerin kaynağı bir yönetmelikle ilçe müdürlüğüne atamalar devam etmektedir.
Üst mevzuat olan kamu görevlileri görevde yükselme yönetmeliği ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararından sonra (27 Mart 2012)atanan tüm ilçe milli eğitim müdürü atamaları iptal edilecektir. Hiçbir bakanlık ilçe müdürlüğü görevlerine keyfi atama yapmamaktadır. Bu keyfi takdir yetkisi idareye ucu açık sınırsız bir yetki tanımıştır ki bu hukuk devletinde olacak şey değildir.
İşte diğer bakanlıkların ilçe müdürü atamalarında takip ettikleri mevzuat;
Tarım Bakanlığında ilçe tarım müdürlüğüne atanmada takip edilen mevzuat;
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 7 — Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Müdür unvanlı kadroya atanabilmek için;
1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,
2) Bakanlık teknik ve sağlık birimlerine atanacakların görevleriyle ilgili en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği bölümü mezunu olmak,
3) (Mülga:RG-30/9/2010-27715)
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak
 
Maliye Bakanlığında ilçe Mal Müdürlüklerine atanmada takip edilen mevzuat;
 
(3) (Ek:RG-12/7/2012-28351) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.
4) (Değişik:RG-12/7/2012-28351) Bilgiİşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü, Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Personel Müdürü,
5) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı,Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı,
 
İlçe  Müftüsü atamalarında izlenen yol;
 
a) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;
1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, ancak, doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam sekiz yıl görev yapmış ve bu sürenin en az iki yılını Başkanlık teşkilatında geçirmiş olmak,
4) İlçe müftülüğü yeterlik belgesine sahip olmak.(yazılı ve sözlü sınav)
 
Milli Eğitim Bakanlığında ilçe milli eğitim müdürlüklerine atamalarda izlenen yol;
 
b) Asaleten şube müdürü görevinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,
e) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine,
atanabilirler.
 
Hüseyin AKAY
Personelmeb net


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.