MEB, Görevde Yükselmeyi İptal Edecek Mi?

MEB, Görevde Yükselmeyi İptal Edecek Mi?

Yönetici Atamaları 22.06.2014, 09:56 22.06.2014, 09:57
MEB, Görevde Yükselmeyi İptal Edecek Mi?
 Ak Parti Milletvekillerince Meclise sunulan kanun teklifinde, görevde yükselme düzenlemesi yer aldı. 

''Değerli Abbas GÜÇLÜ biz Milli Eğitim Bakanlığında çalışıp Bakanlığın yapmış olduğu görevde yükselme sınavı ile Şube Müdürü olmak isteyen personelleriz.(Bu arada Şube Müdürlüğü için 14 yıl sonra görevde yükselme sınavı açıldı) Durumu size aşağıda özetlemek istiyorum. Şu anda Mecliste komisyonda görüşülüyor ve anayasaya ve danıştay kararlarına rağmen bu kanunu çıkartırlarsa bizler için herşey bitmiş olacak. 


Milli Eğitim Bakanlığı 1709 Şube Müdürü atamasını 31/10/2013 tarihinde çıkarmış olduğu Görevde yükselme yönetmeliği doğrultusunda; sadece sözlü sınav sonuçlarına göre yaptı. 


TEÇ- SEN, MEB' in çıkarmış olduğu görevde yükselme yönetmeliğinin dayanağı olan Başbakanlığın çıkarmış olduğu çerçeve yönetmeliğe Danıştay 5. Dairesinde dava açmıştır ve Danıştay 5. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 


Türk Eğitim Sende MEB' in çıkarmış olduğu yönetmeliğe Danıştay 2. Dairesinde dava açmıştır ve o da yakın zamanda yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ve uygulanmak üzere 17/06/2014 tarihinde Bakanlığa tebliğ etmiştir. 


Her iki Danıştay dairesi sadece sözlü ile atamanın yapılmasını anayasanın hukuk devleti ilkesine, liyakat ilkesine,  aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.  Değerlendirmeye yazılı sınavın da dahil edilmesi gerektiğini ve mülakatın, yazılı sınavın tamamlayıcı bir unsuru olması gerektiğini belirtmiştir. 


Şimdi ise Esas:2/2229 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine son dakika eklenen 25. Madde ile Danıştayın bu kararları yok sayılmaktadır. Hukukun arkasından dolanmak yanlışlığına düşmemeliyiz. Zira hukuk hepimize lazım. 
MEB in bu işlemi zaten Anayasaya aykırı bulunmuştu. Bütün kanunlar anayasaya aykırı olmamak zorundadır. Dolayısıyla çıkarılmaya çalışılan söz konusu 25. Madde de anayasaya aykırıdır. 


BİRİLERİNİ MAĞDUR ETMEMEK İÇİN YAPILAN BU DÜZENLEME, BİZLERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR. 
Dolayısıyla mahkeme kararlarına rağmen kanun çıkartılarak mahkemeler hiçe sayılmaktadır. Lütfen bize yardımcı olun.'' 


*** 


Hatırlanacağı üzere, Danıştay hem genel görevde yükselme yönetmeliği, hem de kurumsal düzeydeki görevde yükselme yönetmeliklerinde yer alan bazı hükümlerin yürürlüğünü durdurmuştu. 


Yürürlüğü durdurulan düzenlemeler arasında, sadece sözlü sınav puanı ile yapılan şube müdürlüğü atamaları ve kapsam dışına çıkarılan ilçe milli eğitim müdürlüğü kadroları yer alıyordu. 


Danıştay'ın bu kararı sonrasında geçen yılın ortasından bu yana yapılan tüm şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü atamalarının iptal edilmesi gerekiyordu. 
Ancak, dün Meclise sunulan bir kanun teklifi MEB'in görevde yükselme işlemlerini iptal etmeye niyetli olmadığını göstermektedir. Aşağıda kanun teklifinin ilgili bölümü yer almaktadır. Maddenin son fıkrası, görevde yükselme işlemlerinin iptal edilmemesine yöneliktir. 


İŞTE MECLİSE SUNULAN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 25 - 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
EK MADDE 2 - (l)Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, ilçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz. 
(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçlan esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. 
(3) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. 
(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. 
(5) Bu madde hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanır." 
Yorumlar (10)
adil 6 yıl önce
Bakanlık tarihinde ilk defa görevde yükseltme ile herkese açık bir sınav yaptı, kurallar baştan belli idi dere geçerken at değiştirilmedi. Yazılı sınav sadece mülakata girecekleri belirlemek için baraj ve mülakata giriş sıralama sınavı idi sonrasında mülakatı herkes biliyordu. Mülakatta girip başarılı olamayanlar tutturmuşlar yazılı sınavla atama olsun şu olsun bu olsun. Kardeşim ben mülakat yapılacağını bilmiyordum diyen var mı merak ediyorum. Yıllarca sınavsız şartsız şurtsuz şube müdürü atadılar, müdür yardımcısı atadılar, ilçe ve il müdürü atadılar. Önce ilçe müdürü atadılar oradan alt görev deyip yüzlerce insan il şube müdürü yapıldı, o zamanlarda bu sivri akıllılar neredeydi. Hangi sendika mahkeme kapılarını eskitti. Vitrine oynuyorsunuz, hakkıyla gelen yüzlerce insanın hakkına girerek üyelerinize şirin gözükme çabasındasınız, yazıklar olsun hepinize.
Bu sitede bu işe çanak tutuyor, kime çalıştığı belli değil.
hakkımız teslim edin 6 yıl önce
insan hakları kavramı nedir?insan hakkı nedir?kul hakkı nedir?hangi ülkede yaşıyoruz?mülakatın bu ülke şartlarında hakkıyla yerine getirilmesi mümkün müdür?yazılıdan 80 alıp mülakatta torpilin olmadığı için 60 alsan böyle mi konuşursun?işine geldiği gibi konuşuyorsun.mülakat hukuka uygun oldu mu olmadı mı?sınava giren 1 kişi bile bu soruya evet diyemez.hakkımız haram olsun
44446 6 yıl önce
o yüksek sınav puanım, emeklerim maddi manevi giderlerim haram zehir zıkkım olsun inşallah çocuklaruından dahi çıkar o hırsızların....
hak 6 yıl önce
hak yerini bulacaksa inşallah iptal olur. bizim açımzdan her zaman hayırlısı
inşallah 6 yıl önce
bu yaşadığımız haksızlığı bize yapanlar inşallah en yakın zamanda onların başına gelir madem mahkeme kararları yok sayılacaksa niye sınav yaptınız o kadar insanın emeğini çaldınız
adalet 6 yıl önce
herkesin bir planı vardır;biliyoruz ki bütün planların üstünde de senin planın vardır...
artık bu hukukuksuzluğu sana şikayet ediyoruz...
dayımız yok referansımız hiç olmadı olacağa da benzemiyor iyikide yoktur. varsın zalim olacağımıza mazlum olalım..
sana şikayet ediyorum allahım benim referansım sensin allahım...
görsünler referansı şimdi...
bulut 6 yıl önce
bu söze hastir denir anca
istifa edin 6 yıl önce
danıştay iptal etmiş halen meb kıvırıyor yazık yazık hepinize atanan şube müdürleri adam olsa hepsi istfa eder zaten şu an kadrolar yokk
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@