MEB Yönetici Yer Değiştirme Duyuruları Başladı

MEB Yönetici Yer Değiştirme Duyuruları Başladı

Yönetici Yer Değiştirme Duyuruları

 

31 Mayıs tarihi itibariyle en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.
 
T.C.
 
KÜTAHYA VALİLİĞİ
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : B.08.4.MEM.4.43.00.03.2.903.02.01/
24.04.2012 * 07962
Konu : Yönetici Atamaları
 
 
.........................KAYMAKAMLIĞINA
 
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
...........................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : a) 09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim Kurumları Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik.
 
İlgi (a) Yönetmeliğin 23. Maddesinde Atama ve Yer Değiştirme dönemleri bir takvime bağlanmıştır. İlgi Yönetmeliğin 23/b maddesinde "21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında gerçekleştirilir." denilmektedir.
 
İlimiz genelindeki boş eğilim kurumu yöneticiliklerine ilgi Yönetmeliğin 7. maddesindeki Genel Şartlar ve 8. maddesindeki Özel Şartlar çerçevesinde; 21. ve 25. maddeleri kapsamına girenlerin atamaları aşağıdaki takvim çerçevesinde yapılacaktır.
 
Başvuruda bulunacak adaylar;
 
"Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde ilgili yılın 31 Mayıs tarihi itibariyle en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda süre kaydı aranmaz."
 
1. Elektronik ortamda boş ilan edilen Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine en fazla 25 (yirmi beş) tercih yapmak suretiyle atanmak isteğinde bulunabileceklerdir.
 
2. Değerlendirme puanının eşit olması halinde, MEBBİS kayıtları esas alınacağından, kendi MEBBİS bilgilerini kontrol ederek müracaat tarihinden önce, belgeye dayalı olarak, eksik bilgilerini tamamlayacak ya da bilgilerinde yanlışlıklar varsa doğru bilgilerin işlenmesini sağlayacaklardır.
 
3. Başvuruların elektronik ortamda alınacak olması nedeniyle, başvuru belgesinin bir çıktısı ile birlikte müracaatta kullanılan ve puanlamaya etki eden tüm belgelerin okul ya da kurum Müdürlüklerince onaylanmış birer örneğini ve MEBBİS kayıtlarından alınmış hizmet cetvellerini de göndereceklerdir.
 
4. Duyuru süresinde. Bakanlığımız tarafından Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak olan değişikliklere ile duyurusu yapılan kurumlarda meydana gelebilecek değişiklikler "kutahya.meb.gov.tr" adresinde ilan edileceğinden bu adreste yayınlanacak duyurular takip edilecektir.
 
5. Aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek atama işlemleri için belirtilen sürelerde başvuru yapanların müracaat evraklarının teslim edilmesi önemlidir. Belirtilen sürelerde başvuru yapmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.
 
6. Adayların bilgi girişlerinde,
 
- Yöneticilikte vekâleten/geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroda geçmiş sayılacaktır.
 
- Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.
 
- Vekâleten geçen süreler düşerek bilgi girişi yapılacaktır.
 
- Öğretmenlik hizmetinde geçen sürelerde, aylıksız izin ve temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak askerlik hizmetini yerine getirmeyenlerin süreleri hizmetten sayılmayacağından bu süreler dikkate alınmayacaktır.
 
- Askerlik hizmetini Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu sürelerini başvurularını yapmadan önce MEBBİS kayıtlarına belgeye dayalı olarak işlettirmeleri ve bu belgenin onaylı bir örneğini başvuru evrakları ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.
 
- Yargı kararına bağlı olarak iptal edilen idari işlemler yok sayılacağından bu durumda olanların hizmetleri atama öncesi bulunduğu görevde geçmiş sayılacaktır.
 
7. 20/10/2011 Norm Kadro güncellemelerine göre okul/kurumlarında norm kadro fazlası olan yöneticilerin, ileride mağdur olmamaları için, durumlarına uygun okul/kurumları tercih etmeleri gerekmektedir.
 
8. Duyuru tarihinden sonra alman Başarı ve Üstün Başarı Belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 
Bilgilerinizi ve eğitim kurumlarımızda görevli tüm öğretmen ve yöneticilere imza karşılığı duyurulmasını rica ederim.
Mustafa İNGENÇ
Vali a.
Vali Yardımcısı  
 
Yönetici Atama Çalışma Takvimi

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.