banner476

Müdür Yardımcılığı - Müdür Başyardımcılığı Mülakat Soruları

MEB, yönetici atamalarında çıkacak mülakat soruları nasıl olacak?

Yönetici Atamaları 27.06.2017, 10:39 27.06.2017, 10:51
Müdür Yardımcılığı - Müdür Başyardımcılığı Mülakat Soruları

 Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Mayıs ayında başlattığı yönetici atama takvimini sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta bilindiği üzere müdür yardımcılığı ve müdür başlardımcılığı için sözlü/mülakat sınavı gerçekleştirilecek.  Sınavlar, her il MEM tarafından yapılacak.

 Sınav tarihleri ise 3-21 Temmuz 2017 olarak belirlenmişti. Yeni yayınlanan yönetici atama yönetmeliğinde yer alan madde 14 ve madde 15 kapsamında yönetici olmak isteyen öğretmenlerin karşılaşacakları durumlar ve mülakat süreci belirlenmişti.

 Peki yönetici olmak isteyen öğretmenlere ne tarz sorular sorulacak? Geçmiş dönemlerde müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı mülakatlarında öğretmenlere ne soruldu?  Mülakat sorularında güncel olaylar ve genel kültür var mı? gibi soruların cevabı yönetici olmak isteyen öğretmenler tarafından merak edilmektedir.

 Biz de Mebperonel.com olarak müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı sözlü/mülakat sınavlarında çıkmış ve çıkabilecek soruları sizler için derledik. İşte mülakat soruları:


MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜLAKTALARINA HAZIRLIK

1A. T.C. ANAYASASI

1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?
07/11/1982'de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır.
2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?
7 kısımdan oluşur.
3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?
1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.
4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?
Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.
5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?
Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.

B. 657 SAYILI D.M.K.

1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?
Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar
2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?

Sınıflandırma, kariyer, liyakat
3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?
Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler
4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?
---
5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar?

C. 652 SAYILI MEB KANUNU
1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?
Merkez, taşra, yurt dışı
2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?
Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?
5
4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?
5. Milli eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?
Talim ve terbiye kurulu
D. GENEL KÜLTÜR ÇIKMIŞ SORULAR
1. Everest'e çıkan ilk Türk dağcısı kimdir?
Nasuh Mahruki
2. Hindistan'da kurulan Türk Devletlerine örnek veriniz.
Şemsileri Kutbiler, Balabanlar
3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde görülen askeri birliklere örnek veriniz.
Yeniçeri ocağı, Azaplar, Tımarlı sipahiler
4. Roma Medeniyeti'nin çökmesini hazırlayan gelişme nedir?
Kavimler göçünün başlaması
5. İlk sanayi devrimi hangi ülkede gerçekleşmiştir?
İngiltere

Mebpersonel.com / Özel Haber

Yorumlar (1)
ahmet 3 yıl önce
yöneticilikten istifa ederek il merkezine öğretmen olarak atanma
"ilçenin mahallesinde(köy) müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. müdür yardımcılığından istifa ederek il merkezine atamamın yapılması için il milli eğitime dilekçe-oku-ilçe mem sırasına göre yazı yazıldı.Ancak ilçede branşınızda norm olduğu için öncelik ilçeniz denildi. Bu hususu da 22 nisan 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 26 ? (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe/iliçinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır."

maddesine göre önce ilçe sonra il merkezine ataması yapılır şeklinde yorum yapılıyor.gerçekten yönetmelik böyle mi yoksa sadece il milli eğitimin yorumlaması mı?

bu hususta yardımcı olursanız sevinirim.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@