MÜDÜR YARDIMCISI ROTASYONUNA YARGIDAN İPTAL

MÜDÜR YARDIMCISI ROTASYONUNA YARGIDAN İPTAL

MÜDÜR YARDIMCISI ROTASYONUNA YARGIDAN İPTAL

 Bilindiği üzere,14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliklere gidilmiştir. Anılan KHK’nin Atama başlıklı 37/7 maddesi ile il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü ile okul ve kurum müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye tabi oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları rotasyona tabi olmamalarına karşın Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin 22/3 maddesine göre müdür yardımcısı ve müdür başyardımcıları rotasyona tabi tutulmuşlardır.

Defalarca bu konuda Bakanlığa gerek sözlü gerekse yazılı başvuruda bulunularak, müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına yapılan veya yapılacak olan rotasyon uygulamasının hukuken zemininin bulunmadığı, Türk Eğitim-Sen olarak hiçbir hukuksuzluğa şimdiye kadar müsamaha göstermediğimiz gibi bundan sonrada göstermeyeceğimizi ifade etmiştik. Ayrıca, KHK’da var olmayan bir düzenlemeye rağmen rotasyon uygulamasının yapılmasının bireysel davaların açılmasına ve iptal kararlarının alınmasına neden olacağını belirtmiştik. Alınan iptal kararları neticesinde de yargılama gideri ve vekalet ücretlerini ödemek zorunda kalacak olan Bakanlığın devleti zarar uğratacağını vurgulamıştık. Bu anlamda devleti zarara uğratmayı göze alan Bakanlığın zararın birinci derecede müsebbibi olduğu söylenmesine karşın Bakanlık bildiğinden şaşmamış bilerek ve isteyerek hukuken yanlış olan bir uygulamaya imza atmıştır.

Diğer yandan 02/11/2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı KHK ile yeni düzenleme yapılarak müdür başyardımcısı ve yardımcıları rotasyona tabi tutulmuşlardır. Biranlamda Milli Eğitim Bakanlığınca yanlış işlem tesis edildiği ispatlanmıştır. Ancak,  KHK ile yapılan bu değişiklik önceki atamaları meşru hale getirmemektedir. Her idari işlem tesis edildiği zaman ki hukuki düzenlemelere göre değerlendirilmelidir. Nitekim, bireysel olarak açılan davalardan olumlu kararlar alınmaya başlamıştır. Yerel mahkemece gerekçeli kararlarında “652 sayılı KHK’nin geçici 6. maddesindeki, ‘ bu KHK’nin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin bir yıl içinde yürürlüğe konulacağı ve bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu KHK’ye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı ’ hükmüne atıf yapılmışsa da, bu madde Mahkememiz ’ce varılan sonucu değiştirecek nitelikte görülmemiştir. Zira, 2.11.2011’den önce okul ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları KHK’de açık biçimde sayılan görev unvanları arasında yer almadığı halde, rotasyona tabi tutmak bizatihi KHK’ye aykırıdır. Aksi durumda, 2.11.2011 tarihinde bu ekleme suretiyle değişiklik yapmanın da zaruret noktasında hukuki izahı olmayacaktır.” denilmektedir.

 

Manisa İdare Mahkemesinin kararı için tıklayınız.

 

Eskişehir İdare Mahkemesinin kararı için tıklayınız.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.