banner476

Müdürlükte Çıkmaz Sokak-2

Yasa, Anayasa Mahkemesinde esastan görüşmeyi bekleye dursun, okul müdürlerinin 75 altı puan verilmesine İdare mahkemelerinden yağmur gibi yürütmeyi durdurma kararları gelmektedir. Mahkemelerin ilgili yürütmeyi durdurma kararlarında; “Mahkememizce istenilen davacının müdürlük görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine ilişkin bilgi ve belgeler sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda, davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” İşin özeti verilen 75 altı puanlandırmaların hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Yönetici Atamaları 05.01.2015, 14:45 05.01.2015, 14:42
Müdürlükte Çıkmaz Sokak-2
 Önceki yazımda da belirtmiştim bazı okurlarımızın mahkeme kararlarının uygulanması
yönünde tereddütleri olmuş ve mahkeme kararları uygulanacak mı? Diye soruları olmuştur.
Elbette idari mahkeme kararları uygulanacaktır. İdari yargı kararlarının uygulanmaması,
gereğinin yerine getirilmemesi halinde idare aleyhine maddi ve manevi tazminat davası
açılabilir. Yargı kararlarının yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk, genel olarak
hizmet kusuruna dayanmaktadır.
İdari yargı kararlarının uygulanmaması, kesin hüküm ilkesine aykırılık teşkil eder. İdare kesin
hükme uymak zorundadır. Değerli arkadaşlarım yargı kararlarının 30 gün içerisinde yerine
getirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda Bakanlığımızda bir genelgeyle yargı kararlarının uygulanmasını istemiştir. Burada
yapılacak işlem yürütmeyi durdurma kararı verilen kişinin görevine iadesi ve yeniden
puanlandırma yapılmasıdır. Puanlandırmanın da önümüzdeki yaz tatilinde uygulanması
yerinde olacaktır. Çünkü görevinden ayrılmış ve görevinde olmayan bir kişinin müdür
olarak değerlendirmesini kim neye göre yapacaktır? Bu müdürlükte çıkmaz sokağın daha
karmaşık hal almasına yol açacaktır. Ya da görevine iade etmeyerek tekrar düşük puan
vermek mahkeme kararını uygulamamak olmayacak mıdır? Diğer taraftan önceki puan veren
öğretmenler aynı yerde görev yapıyor mu? Öğrenci temsilcisi ve okul aile birliği değişmedi
mi? Bu durumda tekrar düşük puan veren müdürler tekrar mahkemeye başvuru yaparak
mahkeme kararlarının hiçe sayıldığını belirterek maddi manevi tazminat davası açmayacak
mıdır?
Verilen puanların puan vericiler dışında bilinmeyeceğini düşünenler yanılmış ve herkes
kim ne puan verdiyse çok açık bir şekilde öğrenmiştir. Bu durumda tekrar puanlandırma
yapıldığında, puanlar tekrardan yeniden öğrenilecektir.
Müdürlükle ilgili yaşananlar eğitim camiasını ve çevresini yormuştur, yıpratmıştır. Bu
durumdan puan verenlerinde çok hoşnut kaldığını düşünmüyorum.
Şube Müdürlüğünde gelinen nokta ortadadır ve kesin iptal edilerek yeniden atama
yapılacaktır. Kaldı ki bu şube müdürleri de tanımadıkları müdürler hakkında puan
vermişlerdir.
Mülakat olayına değinmek istemiyorum. Herkesin malumu üzerine onlar hak ederek
istedikleri puanları almışlardır! Bu konuda en ufak bir şaibe yoktur! Komisyondakileri
marifetlerinden dolayı tebrik ederiz! Kul hakkı yenmemiştir! Yılbaşında hindi yemişler
midir veya yememişler midir onu da bilmiyoruz. Yemişlerse yemişlerdir yememişlerse de
yememişlerdir. Yediler de yemediler mi dedik. Bu konu da yargıda olduğuna göre son
kararı yargı söyleyecektir. Elbette hindi konusunda değil mülakat konusunda.
Tüm eğitim camiasına en derin saygı ve muhabbetlerimle...
                                                                                                                Mustafa YILDIRIM
                                                                                        https://www.facebook.com/MustafaYILDIRIMNIZIP
Kaynak: www.kamuajans.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@