banner476

Şanlıurfa`da Yönetici Değerlendirmede Yürütmeyi Durdurma

Aktif-Sen'den yapılan açıklama:

Yönetici Atamaları 05.01.2015, 23:51 05.01.2015, 23:51
Şanlıurfa`da Yönetici Değerlendirmede Yürütmeyi Durdurma
 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin 75 puana dayalı değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin, üyelerimizin açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararları gelmeye devam ediyor.  Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi de bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin, üyemiz hakkında 2014/304 E. sayılı ve 23.12.2014 tarihli, kararında; “(…) Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden (…) yürütülmesinin durdurulmasına, (…) oybirliğiyle karar verildi.” denilmektedir.

Bu ve bunun gibi sayısız karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığından, yargı kararlarını uygulama konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve yürütmesi durdurulan bu haksız işlemlerden sonra görevleri sona erdirilen yöneticilerin görevlerine iade edilmesi beklenmektedir. Aktif Eğitimciler Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyoruz.

 

Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@