banner476

Şube Müdürlerinden Ak Partiye Faks Yağmuru

Şube Müdürlerinden Ak Partiye Faks Yağmuru

Yönetici Atamaları 29.12.2014, 08:19 29.12.2014, 08:22
Şube Müdürlerinden Ak Partiye Faks Yağmuru
 Aralık 2013 tarihinde ÖSYM tarafından MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yazılı sınav yapmıştır. Ardından 10-28 /02/2014 tarihleri arasında sözlü sınavları yapmıştır. Bu doğrultuda da atamalar 16.04.2014 tarihinde sadece sözlü / mülakat puanı esas alınarak yapılmıştır.
Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367E ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363E sayılı yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir. Her iki kararda da özetle, Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğinden söz edilmiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 25.11.2014 tarih ve 2014/1634E sayılı kararı ile tek başına sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulan başarı sıralamaları esas alınarak yapılan şube müdürü atamalarının tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

İdari Yargılama Usul Kanunun 28. Maddesinde ?(Değişik: 4001 ? 10.6.1994) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." İYUK52. madde "(Değişik: 3622 ? 5.4.1990) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz? Denilmektedir.

MEB yetkilileri; Danıştay kararını uygulamadığı gibi şimdi de atamaların iptaline ilişkin alınan yürütmeyi durdurma kararını uygulamamakta ısrar etmektedir.

Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye devleti hukuk devletidir vurgusu yaptığı bu dönemde, başbakanımızın hassasiyetine kulak vereceğinizden şüphem yok.

Ve önemlisi beraber yürüdüğümüz bu yolda MEB yetkililerinin bizim mağduriyetimize ses vermemesi ayrı bir keder ve talihsizliktir.
Yorumlar (1)
ali b. 6 yıl önce
5900 kişiye atama sayın bakanım ve müsteşarım...

Gelişmelerden Haberdar Olun

@