banner476

ŞUBE MÜDÜRLERİYLE İLGİLİ TEKLİF TORBA`DAN ÇIKARILDI.

ŞUBE MÜDÜRLERİYLE İLGİLİ TEKLİF TORBA`DAN ÇIKARILDI.

Yönetici Atamaları 27.01.2015, 19:12 27.01.2015, 19:17
ŞUBE MÜDÜRLERİYLE İLGİLİ TEKLİF TORBA`DAN ÇIKARILDI.
 T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonuna 19.01.2015 tarihinde sunulan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinin 17. Maddesi ile 25.08.2011 tarih ve 652 sayılı milli eğitim bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye eklenmek istenen “Görevde yükselme ve unvan değişikliği” başlıklı;

EK MADDE 2-(1) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavında; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, ilçe milli eğitim müdürü ve üst kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz. (2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. (3) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. (4)  Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.  (5) “Bu madde hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanır.” şeklinde idi. Yürürlüğe konulmak istenen bu düzenleme ile şube müdürlüğü sınavlarına ilişkin yargı kararları bertaraf edilmeye ve uygulanmaması için yasal dayanak oluşturulmaya çalışılmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak yoğun çabalarımız ve bu hususta muhalefet partileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kanun teklifinden yukarıda bahsi geçen maddenin çıkarılmasını sağladık. T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonuna 23.01.2015 tarihinde sunulan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifinde yukarıdaki madde yer almamaktadır.

 

Torba Yasanın eski hali için tıklayınız

Torba Yasanın yeni hali için tıklayınız

Yorumlar (6)
Müdür 6 yıl önce
Artık ihtiyaç kalmadı. Bu nedenle Çıkarıldı .
:)))) 6 yıl önce
Hala yoğun çabalarımızla çıkarılmasını sağladık diyor.
hadi ya 6 yıl önce
her zamanki gibi ucuz kahramanlık peşindesin tes.
hukuki yollar bitmedi 6 yıl önce
bölge idari mahkemenin verdiği karar nihai değildir.her şey bitti diyenler şunu iyi bilmelidirlerki danıştay var anayasa mahkemesi var ve en son bunlar da olmazsa mahkemei kübra var.
hadi ya 6 yıl önce
yukarıdan bakınca aşağıdakiler aptal mı gözüküyor ama artık aptal durumuna bunlar düşüyor girisimmis kendi aranizdami yaptınız bim kararı olmasa bekleyin cikarirlardi
Bozok 6 yıl önce
i̇htiyaç ortadan kalkar madde de ortadan kalkar..!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@