Şube müdürü ya da müdür olmak isteyen torpil aramaya başlasın!

Şube müdürü ya da müdür olmak isteyen torpil aramaya başlasın!

Şube müdürü ya da müdür olmak isteyen torpil aramaya başlasın!

 Kamu kurum ve kuruluşlarında personelin görevde yükselmesine ve unvan değiştirmesine ilişkin düzenlemelerde geniş çaplı değişikliklere gidildi. Görevde yükselme eğitimi tümden kaldırılırken, bazı görevlere atanmalarda sözlü sınav uygulaması getirildi ve bazı görevlerin sınavsız atama yapılacak görevler kapsamına alınması da sağlandı. 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te değişiklik yapan ve Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile getirilen hususlar arasında şu düzenlemeler yer alıyor:

1-Görevde yükselme uygulamalarından istisna tutulan görevler artırıldı.

-İlçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,

-Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına

yapılacak atanmalarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı uygulanmayacak.

2-Görevde yükselme eğitimi kaldırıldı.

Görevde yükselmek için girilecek sınav öncesinde, görevde yükselme eğitimi yapılmayacak.

3-Bazı görevlere yükselmede torpile zemin hazırlayacak olan sözlü sınav da uygulanacak.

 -Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak olanlar yazılı ve sözlü sınava girecek. 

-Görevde yükselme kapsamındaki diğer görevlere atanacak personel sadece yazılı sınava girecek.

4-Görevde yükselme sınavına başvuruda bulunacak aday sayısı sınırlaması kaldırıldı.

İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilecek.

5-Sınav yapılacak kurumda hizmetin buluması zorunluluğu kaldırıldı.

Görevde yükselecek personelin en az iki yıl süre ile atamanın yapılacağı kurumda hizmetinin bulunması zorunluluğu kaldırıldı.

6-Yazılı sınavda 70 puan alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için alınması gereken puanlar kurumlarca belirlenecek.

7-Şaibelere sebep olacak bir değişiklikle sınavı kurumların kendilerinin de yapabilmesi imkanı getirildi.

Yazılı sınavın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması zorunluluğu kaldırıldı.

Kurumlar kendileri de görevde yükselme sınavı yapabilecek.

8-Sözlü sınava, 5 kat aday alınacak.

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınav sonucuna göre, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacak.

10-Sınav sonucunda, kurumlar asil aday kadar yedek aday da belirleyebilecek.

11-Kurumlar Yönetmeliklerinde değişiklik yapacak. 

Kurumlar, ilgili yönetmeliklerinde gerekli değişiklikleri en geç altı ay içerisinde yapacak. Mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapılıncaya kadar, yeni düzenlemeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

12-Duyurusu yapılmış olan sınavlara ilişkin uygulama eski usulle devam edecek. 

Daha önce duyurusu yapılmış ve başvuru süresi ve eğitim aşaması tamamlanmış olan görevde yükselme sınavları, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

13-Personel Değerlendirme Formu kaldırıldı.

Görevde yükselme sınavına ilişkin olarak da, personel hakkında değerlendirme formu düzenlenmeyecek.

Memurunyeri.com


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.